Izabela Leśniewska

Izabela Leśniewska

Izabela Leśniewska jest doradcą podatkowym o numerze wpisu 07463, zatrudnionym w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Alo-2 sp. z o.o. Jest ona specjalistką od tarczy antykryzysowych i rozliczeń podatkowych z tym związanych, a także autorką artykułów na stronie prawo.pl i ekspertką w Rzeczpospolitej. Przeprowadza ona szkolenia nt. Polskiego Ładu, a w szczególności składki zdrowotnej i ulgi dla klasy średniej w różnych oddziałach Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Wystąpiła również na konferencjach zorganizowanych przez Uniwersytet Łódzki (13 grudnia 2021 r.) i Akademię Ekonomiczną w Poznaniu (15 grudnia 2021 r.)

Składka zdrowotna przedsiębiorcy - podsumowanie roczne oraz zmiany na 2023

Cena: 399 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)

Materiały szkoleniowe:

  • nagrania wideo - 9 wideo nagrań, których łączny czas wynosi 05 godz. 04 min. 50 s.
  •  materiały w formie word, pdf, xls

Opis:

Szkolenie podsumowuje roczne rozliczenie składek zdrowotnych z uwzględnieniem zmian w drukach DRA/ RCA od kwietnia 2023r. (wyjaśnienia i przykłady) oraz zmian wprowadzanych Polskim Ładem na przestrzeni czasu w odniesieniu do składki zdrowotnej.

Program szkolenia:

1. Składka zdrowotna przedsiębiorców i zasady jej odliczania:

• karta podatkowa,

• zryczałtowany podatek dochodowy,

• osoby opodatkowane wg skali podatkowej

• osoby opodatkowane podatkiem liniowym,

2. Brak obowiązku opłacania składek – warunki dla wszystkich form opodatkowania:

● osoby na urlopach macierzyńskich,

● osoby niepełnosprawne,

● pracownicy a firmy na ryczałcie

● emeryci i renciści a konsekwencje składkowe

3. Zasady ustalania składki dla

• opłacających przez część roku KRUS czy podlegające pod niepolski system ubezpieczeń,

• osób współpracujących,

• komorników, twórców i artystów,

● osób powołane do pełnienia funkcji społecznych i obywatelskich,

● prokurentów

4. Przepisy różnicujące podstawę składki zdrowotnej

• wyłącznie za rok 2022 , czyli dodatnia różnica inwentur,

● sprzedaż środków trwałych od 2022 aż do „końca” ustawy albo sprzedaży ostatniego środka trwałego amortyzowanego przed 2022 r.

5. Roczne obowiązku płatnika składek - dopłaty i nadpłaty składek – na razie teoria, ale co może nas czekać? Trzy etapy:

1) ustalenie dochodu i liczby miesięcy

2) wypełnienie druku deklaracji rocznej

3) nadpłata i co dalej?

6. Roczna zmiana formy opodatkowania dla firm na podatku liniowym i na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych:

• jak ustalać zaliczki z tytułu podatku dochodowego,

• jak wykazywać zaliczki z tytułu podatku dochodowego,

• miesięczne i roczne obowiązku wobec ZUS z tytułu składek zdrowotnych,

• „hipotetyczny” podatek dla opodatkowania wg skali podatkowej dla stanu na 01 stycznia 2022

7. Nierozwiązane problemy ustalania obowiązku i wysokości składki zdrowotnej – przykładowa lista:

• czy istnieje przepis określający zasady prowadzenia ewidencji dla celów składki zdrowotnej,

• czy koszty po likwidacji działalności gospodarczej obniżają podstawę składki zdrowotnej,

8. Nierozwiązane problemy ustalania obowiązku i wysokości składki zdrowotnej – przykładowa lista:

• nowy rok podatkowy i zmian formy opodatkowania – pułapki w deklaracji rozliczeniowej za styczeń roku kalendarzowego,

● uproszczona metoda opłacania składek dla firm na ryczałcie – czy w 2023 roku nadal „łagodne” podejście ZUS?

9. Nierozwiązane problemy ustalania obowiązku i wysokości składki zdrowotnej – przykładowa lista:

• jak nie przeoczyć odliczenia (zaliczenia do KUP) na podatku liniowym kwoty 8700 zł w 2022r. , a jak 10200 zł w 2023?

● odliczenie składek dla firm na ryczałcie i podatku liniowym i podatkowe pułapki

10. Oczekiwanie na akceptację wzoru rozliczenia rocznego

• czy można się przygotować do wyjaśnień rozbieżności pomiędzy dochodem dla US a ZUS?

● nowe druki zeznań -wsparcie czy przeszkoda w rozliczeniu rocznym z ZUS,

● rok składkowy a powiadomienia w rozliczeniu o rozliczeniu wpłat

11. Plany Ministerstwa Zdrowia na rok 2023 czy 2024 ?

• szansa na uproszczenie liczenia składek dla firm na zasadach ogólnych - dopiero od 2024,

• propozycje (kosmetyczne) zmian → oczekiwanie na stanowisko MZ (wskazany termin przez urzędników MZ to początek lutego)

• straty z lat poprzednich i ulga na złe długi – szanse zmian przepisów przy ustalaniu składki zdrowotnej - „brak woli politycznej czy brak wiedzy ekonomicznej po stronie polityków”.

Filmy :

1. Wstęp i omówienie programu szkolenia

2. Nowinki ZUS - Zasady korygowania składki zdrowotnej wykazanej w dokumentach miesięcznych i w rocznym rozliczeniu z 13.01.2023

3. Polski Ład 2.0. – zmiany od 01.07.2022r.

• składka zdrowotna dla twórców i artystów

• składka zdrowotna osób powołanych do pełnienia funkcji społecznych i obywatelskich

• składka zdrowotna osób powołanych do pełnienia funkcji, w tym prokurentów

• Polski Ład 2.0. zmiany od 01.07.2022r. doprecyzowanie przepisów rodzajów działalności

• Polski Ład 2.0. zmiany od 01.07.2022r. doprecyzowanie zwolnień z opłacania składek (karta podatkowa, ryczałt, zasady ogólne, miesięczne i przychodowe)

• Różnice pomiędzy podstawą podatku dochodowego a podstawą składek zdrowotnych

• DRUK PIT-28 wersja 25, PIT-36 wersja nr 30 za rok 2022, DRUK PIT-B wersja 20

• Zwolnienia z opłacania składek

4. Polski Ład 2.0. zmiany od 01.07.2022r. Odliczalność składki zdrowotnej dla firm

• Odliczalność składki zdrowotnej dla firm opodatkowanych kartą podatkową

• Odliczalność składki zdrowotnej dla firm opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

5. Odliczalność składki zdrowotnej dla firm opodatkowanych podatkiem liniowym i progresywnym

6. Wsteczna zmiana formy opodatkowania a mały ZUS plus

7. Odpowiedzi na pytania

8. Roczne rozliczanie składek zdrowotnych – DRA/RCA 2023

9. Odpowiedzi na pytania

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

1. Prezentacja – Składka zdrowotna podsumowanie zmian/ nierozwiązane problemy;

2. Prezentacja – Rozliczenie roczne składki zdrowotnej.

3. Zasady korygowania składki zdrowotnej 13.01.2023

4. Polski Ład – poradnik ZUS

Korzyści dla uczestników szkolenia:

1 Nabycie wiedzy dotyczącej zmian dotyczących rozliczania składki zdrowotnej przedsiębiorców na 2023 rok;

2 Poznanie komentarza oraz rad prowadzącej Izabeli Leśniewskiej do omawianych zagadnień;

3 Czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią;

4 Cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

  • pierwsze z systemu Przelewy24 – informujące o dokonanej płatności
  • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

W celu wydrukowania faktury prosimy przejść do zakładki "lista faktur".

Cena: 399 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)