Damian Staszak

Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

SPÓŁKA KOMANDYTOWA W 2021 ROKU

Cena: 399 zł brutto

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

  • nagrania wideo - 9 filmów o łącznym czasie trwania  05 godz. 26 min. 18 s.
  • materiały w formie pdf

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie problematyki związanej z rozliczeniami podatkowymi przedsiębiorstw działających w formie spółek komandytowych po zmianach na rok 2021. 

Zgodnie z przepisami nowelizującymi spółki komandytowe mogą postanowić o wydłużeniu okresu transparentności podatkowej, w wyniku czego staną się podatnikami CIT z dniem 1.05.2021 r.

Należy się spodziewać, że spółki komandytowe, które nie zmienią wcześniej formy prawnej prowadzenia działalności, skorzystają z tego rozwiązania. Termin szkolenia jest zatem dopasowany do momentu, w którym znajomość zasad opodatkowania spółek komandytowych będzie niezbędna dla prawidłowego rozliczania podatkowego podmiotów działających w tej formie prawnej.

Podkreślić należy że zmiana, w ramach której spółka komandytowa stanie się podatnikiem podatku dochodowego wpłynie na wiele różnych aspektów funkcjonowania spółki. Obszary te zostaną zidentyfikowane i omówione w trakcie szkolenia.

Oprócz kwestii podatkowych w trakcie szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia prawne ważne dla prawidłowego funkcjonowania spółek komandytowych.

Wartość merytoryczna szkolenia ułatwi również podjęcie decyzji co do ew. zmiany formy prawnej prowadzonej działalności.

Program szkolenia:

1. Spółka komandytowa jako forma prowadzenia działalności gospodarczej

• cechy spółki komandytowej, w tym odpowiedzialność wspólników spółki

• istota spółki komandytowej jak wykorzystać spółkę komandytową - dla ochrony majątku wspólników?

• reprezentacja w spółce komandytowej - kiedy istnieje obowiązek powołania pełnomocnika dla ważności podejmowanych czynności?

2. Opodatkowanie spółki komandytowej

• opodatkowanie spółki komandytowej w 2021 roku

• wypłaty dla wspólników spółki komandytowej w 2021 roku – opodatkowanie wypłat po zmianie źródła przychodów wspólników

• możliwość wypłat zaliczek na poczet zysku i ich opodatkowanie

• rozliczanie strat wspólników poniesionych przed uzyskaniem przez spółkę statusu podatnika CIT

• zyski zatrzymane z okresów poprzedzających uzyskanie przez spółkę statusu podatnika CIT 

3. Restrukturyzacja spółki komandytowej w roku 2021

• przekształcenie spółek na gruncie KSH – procedura oraz skutki prawnopodatkowe, w tym zagadnienie dot. tzw. „niepodzielonych zysków”

• komandytariusz staje si komplementariuszem zmiana statusu się – wspólnika jako alternatywa dla podwójnego opodatkowania w spółce komandytowej

4. Opodatkowanie transakcji zawieranych pomiędzy wspólnikami a spółką komandytową po zmianach z 2021 roku

• świadczenie usług przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej, w tym usługi zarządzania świadczone przez komplementariusza na rzecz spółki komandytowej

• pożyczka między wspólnikiem a spółką komandytową

• odsetki od udziału kapitałowego wspólnika spółki komandytowej

• likwidacja spółki komandytowej – opodatkowanie

5. Pozostałe zagadnienia

• dokumentacja cen transferowych w spółce komandytowej

• możliwość opłacania zobowiązań wspólników (np. zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS) bezpośrednio z rachunku spółki komandytowej

• zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Tematy poszczególnych filmów:

1. Omówienie programu szkolenia 

2. Spółka komandytowa jako forma prowadzenia działalności gospodarczej

• Cechy spółki komandytowej – informacje ogólne

• Cechy spółki komandytowej – odpowiedzialność cywilnoprawna wspólników

• Cechy spółki komandytowej – odpowiedzialność cywilnoprawna komandytariuszy

• Cechy spółki komandytowej – odpowiedzialność publicznoprawna wspólników

• Cechy spółki komandytowej – odpowiedzialność komplementariuszy będących spółką z o.o.

• Wykorzystanie spółki komandytowej dla ochrony majątku wspólników

• Reprezentacja spółki komandytowej

• Reprezentacja spółki komandytowej – uchwała SN z dnia 7.09.2018r. (III CZP 42/18)

• Reprezentacja spółki komandytowej – uchwała SN z dnia 11.12.2015r. (III CSK 12/15)

• Reprezentacja spółki komandytowej – uchwała SN z dnia 31.01.2019r. (III CZP 71/18)

• Reprezentacja spółki komandytowej – podsumowanie

3. Opodatkowanie spółki komandytowej cz. 1

• Spółki komandytowe jako podatnicy CIT

4. Opodatkowanie spółki komandytowej cz. 2

• Opodatkowanie wypłat zysku na rzecz wspólników spółki komandytowej

• Opodatkowanie wypłat zysku na rzecz komandytariuszy

• Opodatkowanie wypłat zysku na rzecz komandytariuszy – przykłady

5. Opodatkowanie spółki komandytowej cz. 3

• Opodatkowanie wypłat zysku na rzecz komplementariuszy

• Opodatkowanie wypłat zysku na rzecz komplementariuszy - przykłady

• Obciążenia związane z transferem zysku ze spółek do wspólników będących osobami fizycznymi w roku 2022

6. Opodatkowanie spółki komandytowej cz. 4

• Zaliczki na poczet zysku

• Zaliczki na poczet zysku – wypłata na rzecz komplementariuszy

• Zaliczki na poczet zysku – wypłata na rzecz komandytariuszy

• Spółka komandytowa jako płatnik

• Rozliczenie strat z lat ubiegłych

• Wypłata zysków osiągniętych przez spółkę komandytową przed uzyskaniem statusu podatnika CIT

7. Restrukturyzacja spółki komandytowej w roku 2021

• Przekształcenie spółek na gruncie KSH-skutki prawne, procedura

• Przekształcenie spółek na gruncie KSH – sukcesja uniwersalna na gruncie podatkowym

• Przekształcenie spółek na gruncie KSH – podatek dochodowy

• Przekształcenie spółek na gruncie KSH – PCC

• Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę kapitałową na gruncie KSH - PCC

• Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę osobową na gruncie KSH – PCC

• Komandytariusz staje się komplementariuszem – zmiana statusu wspólników

8. Opodatkowanie transakcji zawieranych pomiędzy wspólnikami a spółką komandytową

• Świadczenie usług zarządzania przez komplementariusza a prowadzenie spraw spółki

• Wynagrodzenie z tytułu prowadzenia spraw spółki – VAT

• Pożyczka udzielona przez wspólnika spółce komandytowej niebędącej podatnikiem CIT – podatek dochodowy

• Pożyczka udzielona przez wspólnika spółce komandytowej będącej podatnikiem CIT – podatek dochodowy

• Pożyczka udzielona przez wspólnika spółce komandytowej – PCC

• Nieoprocentowana pożyczka udzielona przez wspólnika spółce komandytowej

• Odsetki od udziału kapitałowego wspólnika spółki komandytowej

• Odsetki od udziału kapitałowego wspólnika spółki komandytowej - opodatkowanie

• Likwidacja spółki komandytowej – podatek dochodowy

• Likwidacja spółki komandytowej – podatek VAT

9. Spółka komandytowa – pozostałe zagadnienia

• Dokumentacja cen transferowych w spółce komandytowej

• Umowa i zmiana umowy spółki komandytowej a obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych

• Umowa i zmiana umowy spółki komandytowej a obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych - 2018

• Dokumentacja cen transferowych w spółce komandytowej – przykłady transakcji kontrolowanych

• Regulowanie zobowiązań podatkowych wspólników przez spółkę komandytową

• Regulowanie zobowiązań podatkowych wspólników przez spółkę komandytową – „wyręczyciel”

• Regulowanie zobowiązań składkowych wspólników przez spółkę komandytową

• Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

  • Prezentacja - SPÓŁKA KOMANDYTOWA W 2021 ROKU

Korzyści dla uczestników szkolenia:

  • nabycie wiedzy dotyczącej rozliczania spółki komandytowej w 2021r.;
  • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie, doradcy podatkowego Damiana Staszaka do omawianych zagadnień;
  • czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
  • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

  • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
  • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

 

 

Cena: 399 zł brutto

Galeria z naszego szkolenia

Cena: 399 zł brutto