Arkadiusz Szulc

Arkadiusz Szulc

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego Katedry Rachunkowości, specjalista w zakresie organizacji rachunkowości finansowej i podatkowej w małych i średnich przedsiębiorstwach, trener oraz wykładowca w Sopockiej Szkole Wyższej w zakresie podatków, rachunkowości oraz systemu ubezpieczeń społecznych, wieloletni praktyk w zakresie księgowości prowadzący własną firmę consultingowo-rachunkową. Posiada uprawnienia wydane przez Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg oraz certyfikat Głównego Księgowego wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Laureat wielu ogólnopolskich konkursów o tematyce rachunkowo-podatkowej, autor wielu publikacji w zakresie rachunkowości i zarządzania.

 

 

Sprawozdanie finansowe

Cena: 399 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 8 filmów o łącznym czasie trwania   03 godz. 20 min. 42 s.
 • materiały w formie pdf 

Opis szkolenia

Jak przygotować SPRAWOZDANIE FINANSOWE zgodnie z zasadami prawa bilansowego?

Jak przepisy o COVID-19 wpływają na poszczególne składowe Sprawozdania Finansowego?

Na co zwrócić szczególną uwagę, jakiego rodzaju problemy należy rozwiązać oraz jak już wcześniej przygotować się do przygotowania Sprawozdania Finansowego?

Program szkolenia:

 

W szczególności podczas szkolenia omawiane są następujące zagadnienia:

 • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 • Bilans, gdzie na przykładach pokazane są między innymi ujęcie samochodów osobowych, nieruchomości inwestycyjnych, instrumentów finansowych, subwencji w PFR (na przykładach), odpisy aktualizujące zapasy, kompensata niedoborów i nadwyżek. 
 • Rachunek Zysków i Strat, gdzie dowiesz się jak liczyć zmiany stanu pro-duktów, jak wykazywać różnice kursowe, co wykazywać w pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych. 
 • Zestawienie zmian w kapitale własnym.
 • Rachunek przepływów pieniężnych – jak go zrobić? 
 • Dodatkowe informacje i objaśnienia, ze szczególnym uwzględnieniem re-komendacji MF odnośnie COVID-19, czyli jak ująć poszczególne TAR-CZE Antykryzysowe w Informacji Dodatkowej?

Wszystko pokazane jest na przykładach liczbowych. Dodatkowo uwypuklone zostały zmiany w porównaniu do roku ubiegłego ze szczególnym pokazaniem rozliczenia po-szczególnych elementów TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ.

SZKOLENIE MA CHARAKTER PRAKTYCZNY i jest przeznaczone dla osób, które sporządzają sprawozdania finansowe.

 

Tematy poszczególnych filmów:

1. Elementy sprawozdania finansowego

2. Bilans

3. Rachunek zysków i strat

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym

5. Rachunek przepływów pieniężnych

6. Estoński CIT

7. Informacja dodatkowa

8. Elektroniczne sprawozdanie

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

1. Prezentacje:

•  Sprawozdanie finansowe

• Elektroniczne sprawozdanie – zasady sporządzania i przekazywania w tym obowiązki osób sporządzających i podpisujących sprawozdanie

2. Materiały pomocnicze:

• Jak wykorzystać bilans oraz rachunek zysków i strat do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych.

• Cash flow – zadanie

• Informacja dodatkowa

• Rachunek przepływów pieniężnych dla jednostki innej

• Zestawienie do informacji dodatkowej

• Zestawienie zmian w kapitale własnym.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • Nabycie wiedzy dotyczącej  przygotowania sprawozdań finansowych
 • Poznanie komentarza oraz rad prowadzącego Arkadiusza Szulc do omawianych zagadnień;
 • Czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią;
 • Cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania.

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt.

W celu wydrukowania faktury prosimy przejść do zakładki „lista faktur”.

Cena: 399 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)