Arkadiusz Szulc

Arkadiusz Szulc

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego Katedry Rachunkowości, specjalista w zakresie organizacji rachunkowości finansowej i podatkowej w małych i średnich przedsiębiorstwach, trener oraz wykładowca w Sopockiej Szkole Wyższej w zakresie podatków, rachunkowości oraz systemu ubezpieczeń społecznych, wieloletni praktyk w zakresie księgowości prowadzący własną firmę consultingowo-rachunkową. Posiada uprawnienia wydane przez Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg oraz certyfikat Głównego Księgowego wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Laureat wielu ogólnopolskich konkursów o tematyce rachunkowo-podatkowej, autor wielu publikacji w zakresie rachunkowości i zarządzania.

 

 

Sprawozdanie finansowe

Film wideo ze szkolenia

Cena: 399 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo -13 filmów o łącznym czasie trwania  03 godz. 44 min 35 s.
 • materiały w formie pdf oraz word

Opis szkolenia:

Jak przygotować SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2020 rok?

Jak przepisy o COVID-19 wpływają na poszczególne składowe Sprawozdania Finansowego?

Na co zwrócić szczególną uwagę, jakiego rodzaju problemy należy rozwiązać oraz co się zmieniło w porównaniu z rokiem poprzednim?

W szczególności omawiane są następujące zagadnienia:

 • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 • Bilans, gdzie na przykładach pokazane są między innymi ujęcie samochodów osobowych, nieruchomości inwestycyjnych, instrumentów finansowych, subwencji w PFR (na przykładach), odpisy aktualizujące zapasy, kompensata niedoborów i nadwyżek.
 • Rachunek Zysków i Strat, gdzie dowiesz się jak liczyć zmiany stanu produktów, jak wykazywać różnice kursowe, co wykazywać w pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych.
 • Zestawienie zmian w kapitale własnym.
 • Rachunek przepływów pieniężnych – jak go zrobić?
 • Dodatkowe informacje i objaśnienia, ze szczególnym uwzględnieniem rekomendacji MF odnośnie COVID-19, czyli jak ująć poszczególne TARCZE Antykryzysowe w Informacji Dodatkowej?

Wszystko pokazane jest na przykładach liczbowych. Dodatkowo uwypuklone zostały zmiany w porównaniu do roku ubiegłego ze szczególnym pokazaniem rozliczenia poszczególnych elementów TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ.

SZKOLENIE MA CHARAKTER PRAKTYCZNY i jest przeznaczone dla osób, które właśnie sporządzają SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2020 rok.

Program szkolenia:

a) Uproszczenia zgodnie z uor dotyczące sprawozdań finansowych

b) Wybrane zagadnienia dotyczące bilansu (w tym: kredytów i pożyczek, odpisu aktualizujące zapasy, kapitału własnego)

c) Problemy praktyczne dotyczące rachunku zysków i strat

d) Ogólne zasady i analiza rachunku przepływów pieniężnych.

e) Ujęcie TARCZY Antykryzysowej w sprawozdaniu finansowym

 

Tematy poszczególnych filmów:

1. Elementy sprawozdania finansowego

2. Wybrane zagadnienia dotyczące bilansu cz.1

a) Bilans w przykładach

3. Wybrane zagadnienia dotyczące bilansu cz.2

a) Środki trwałe – wycena

b) Środki trwałe wyłączenia

c) Instrumenty finansowe

d) Kredyty i pożyczki

4. Subwencja PFR w bilansie

5. Bilans - wybrane zagadnienia

a) Wycena zapasów

b) Odpisy aktualizujące zapasy

c) Kompensata nadwyżek i niedoborów

d) Inne kategorie warte uwagi

6. Na co zwrócić w bilansie uwagę – zadanie

7. Rachunek zysków i strat cz.1 (na przykładach)

8. Rachunek zysków i strat cz.2

a) Zmiana stanu produktów

9. Rachunek zysków i strat cz.3

a) Pozostałe przychody i koszty operacyjne

10. Rachunek zysku i strat cz. 4

a) Różnice kursowe

b) Zadanie

11. Pozostałe elementy sprawozdania finansowego

a) Zestawienie zmian w kapitale własnym

b) Rachunek przepływów pieniężnych

c) Zadanie

12. Informacja dodatkowa z uwzględnieniem COVID - 19

13. Pytania i odpowiedzi

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

 • Prezentacja – Sprawozdanie finansowe
 • Materiały pomocnicze posortowane wg poszczególnych tematów wykładowcy.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • nabycie wiedzy dotyczącej zasad sporządzania sprawozdania finansowego;
 • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie,Arkadiusza Szulca do omawianych zagadnień;
 • czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
 • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

W celu wydrukowania faktury prosimy przejść do zakładki "lista faktur".

Cena: 399 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)