Damian Staszak

Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

ZMIANY PODATKOWE W ROKU 2023

Cena: 399 zł brutto

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 15 wideo nagrań, których łączny czas wynosi 05 godz. 46 min. 11 s.
 • materiały w formie pdf

Opis szkolenia:

 

W trakcie szkolenia omówione zostaną zmiany podatkowe jakie wejdą w życie w roku 2023. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z uchwalonymi oraz planowanymi zmianami w prawie podatkowym. Program szkolenia uzależniony będzie od działań ustawodawcy w zakresie zmian legislacyjnych.

 

Program:

1. Polski Ład 3.0 – Ustawa Nowelizująca CIT,

2. Transakcje przeprowadzane z członkami Grupy VAT (Polski Ład 1.0),

3. Pakiet Slim VAT 3 – projekt,

4. Polski Ład 1.0 i 2.0 – zmiany w PIT od 2023 roku.

Tematy poszczególnych filmów:

1. Omówienie programu szkolenia

2. Polski Ład 3.0 – Ustawa Nowelizująca CIT cz. 1

• Podstawa prawna

• Estoński CIT – wygaśnięcie zobowiązania podatkowego z tytułu korekty wstępnej

• Estoński CIT – uregulowanie podatku od dochodu z przekształcenia

• Estoński CIT – definicje

• Estoński CIT – zakres podmiotowy

• Estoński CIT – zawiadomienie

• Estoński CIT – przedmiot opodatkowania

• Estoński CIT – podstawa opodatkowania

• Estoński CIT – deklaracje

• Estoński CIT – płatność podatku

3. Polski Ład 3.0 – Ustawa Nowelizująca CIT cz. 2

• Ceny transferowe – wyłączenie stosowania przepisów

• Ceny transferowe – transakcje z podmiotami z krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

• Ceny transferowe – przepisy przejściowe

4. Polski Ład 3.0 – Ustawa Nowelizująca CIT cz. 3

• Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez płatnika jako KUP

5. Polski Ład 3.0 – Ustawa Nowelizująca CIT cz. 4

• Aktualizacja wyceny środków trwałych

6. Polski Ład 3.0 – Ustawa Nowelizująca CIT cz. 5

• Limitowanie kosztów finansowania dłużnego

• Wyłączenie kosztów finansowania dłużnego z KUP

• „Ukryte dywidendy” wyłączone z KUP – rezygnacja z kontrowersyjnej regulacji

• Podstawa opodatkowania

• Ulga na pierwszą emisję publiczną

• Ulga na złe długi

• Podatek od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej – definicje

• Podatek od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej – podstawa opodatkowania

• Podatek od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej – odliczenia

• Podatek od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej – przepisy przejściowe

7. Polski Ład 3.0 – Ustawa Nowelizująca CIT cz. 6

• Podatek od przerzuconych dochodów – istota

• Podatek od przerzuconych dochodów – podstawa opodatkowania

• Podatek od przerzuconych dochodów – odliczenia

• Podatek od przerzuconych dochodów – odpowiednie stosowanie przepisów

• Podatek od przerzuconych dochodów – przepisy przejściowe

• Podatek od przychodów z budynków – procedura zwrotu podatku

8. Polski Ład 3.0 – Ustawa Nowelizująca CIT cz. 7

• Minimalny podatek dochodowy – zakres podmiotowy

• Minimalny podatek dochodowy – wyłączenia

• Minimalny podatek dochodowy – podstawa opodatkowania

• Minimalny podatek dochodowy – odliczenia

• Minimalny podatek dochodowy – rozliczanie

• Minimalny podatek dochodowy – zwolnienie

9. Polski Ład 3.0 – Ustawa Nowelizująca CIT cz. 8

• Opodatkowanie spółek holdingowych – istota w zakresie przychodów z dywidend

• Opodatkowanie spółek holdingowych – definicje

• Opodatkowanie spółek holdingowych – płatnik

• Opodatkowanie spółek holdingowych – przepisy przejściowe

10. Polski Ład 3.0 – Ustawa Nowelizująca CIT cz. 9

• Podatek u źródła

• Publikowanie indywidualnych danych podatników

• Deklaracja CIT-ST

• Przepis przejściowy dla podatników z rokiem podatkowym innym niż rok kalendarzowy

11. Polski Ład 3.0 – Ustawa Nowelizująca CIT cz. 10

• Polski Ład 1.0 – księgi, ewidencje i wykazy w formie JPK

• PIT – informacja o dzieciach w przypadku skorzystania przez osobę fizyczną ze zwolnienia dla rodzin wielodzietnych (4+)

• PIT – rozszerzenie uprawnień płatnika do składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty

• PIT – rezygnacja z 50% KUP przez podatników innych niż pracownicy

• PIT – udostępnianie zeznań podatkowych za pośrednictwem e- Urzędu Skarbowego oraz ich akceptacja przez podatnika

12. Polski Ład 3.0 – Ustawa Nowelizująca CIT cz. 11

• Ordynacja podatkowa – informacja o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U)

• Składka zdrowotna – podstawa wymiaru składek w przypadku nieprzekazania do ZUS informacji o miesięcznym dochodzie lub przychodzie

• Akcyza i podatek od sprzedaży detalicznej – zwolnienia, wyłączenia i obniżone stawki w ramach tarczy antyinflacyjnej

• VAT – obniżenie niektórych stawek VAT w ramach tarczy antyinflacyjnej

• VAT – „zablokowanie” podwyższonych stawek VAT, czyli jak długo może trwać tymczasowość ?

13. Transakcje przeprowadzane z członkami Grupy VAT (Polski Ład1.0)

14. Pakiet SLIM VAT 3 – projekt

• Pakiet SLIM VAT 3 – etap prac nad ustawą

• Mały podatnik

• Kursy przeliczeniowe dla faktur korygujących

• WDT – dokumenty potwierdzające wywóz otrzymane z opóźnieniem

• Wiążące informacje stawkowe (WIS) – najważniejsze zmiany

• Zwolnienie szczególne przy imporcie towarów

• Brak obowiązku ustalania proporcji (preproporcji) wstępnej w porozumieniu z NUS

• WNT – brak obowiązku posiadania faktury dla zachowania prawa do odliczenia VAT

• Terminy zwrotu VAT – szybki zwrot VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych

• Fikcja prawna zakładająca, że proporcja = 100%

• Rozliczanie różnic między proporcją wstępną a proporcją ostateczną

• Wystawianie faktury zaliczkowej, gdy dostawa/usługa występuje w tym samym miesiącu

• Faktura do paragonu w postaci elektronicznej

• Brak dodatkowego zobowiązania podatkowego i podwyższonych odsetek za zwłokę przy płatności w MPP

• Możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych

• Zwrot ulgi na zakup kasy rejestrującej dla podatników korzystających ze zwolnień w VAT

• Dodatkowe zobowiązanie podatkowe – wartościowanie stawek sankcyjnych

• Zwrot podatku VAT podróżnym

• Korygowanie transakcji rozliczonych w OSS – przypadki szczególne

• Zmiany w ustawie Prawo bankowe i pozostałe zmiany

15. Polski Ład 1.0 i 2.0 – zmiany w PIT od 2023 roku

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

 • Prezentacja - Zmiany podatkowe w roku 2023
 • Objaśnienia podatkowe w zakresie grup VAT z 11.10.2022r.
 • Projekt SLIM VAT 3 z 8.11.2022 roku
 • Ustawa Nowelizująca CIT

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • nabycie wiedzy dotyczącej zmian podatkowych w 2023 roku;
 • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie, doradcy podatkowego Damiana Staszaka do omawianych zagadnień;
 • czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
 • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

 

 

Cena: 399 zł brutto

Galeria z naszego szkolenia

Cena: 399 zł brutto