Regulamin

 

Informacje ogólne

Regulamin określa zasady udziału w szkoleniach on-line realizowanych przez portal www.szkoleniaekspert.pl

Organizatorem szkoleń są podmioty sprzedające w ramach serwisu www.szkoleniaekspert.pl tj.

EKSPERT Roman Podłużny z siedzibą 77-100 Bytów, Udorpie 83c, NIP 8421030770

lub

EKSPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą 77-100 Bytów, Udorpie 83c, NIP 8421721741

Regulamin obowiązuje od dnia 21 maja 2020r.

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu on-line

1. Portal organizuje szkolenia on – line płatne, zgodnie z ofertą na stronie www.szkoleniaekspert.pl w zakładce szkolenia otwarte oraz bezpłatne webinary – informacja jest udostępniana w zakładce Webinaria on-line.

2. W bezpłatnym webinarze można wziąć udział pod warunkiem dokonania rejestracji przez podanie imienia i adresu e-mail na platformie do szkoleń evenea, po rejestracji organizator udostępnia link do webianrium.

3. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu on-line płatnym jest dokonanie rejestracji tj. przesłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia na szkolenie on-line dostępnego na stronie www.szkoleniaekpsert.pl . Najpóźniej w ciągu 24 godzin organizator przesyła potwierdzenie zgłoszenia. Jeśli zbierze się grupa to przed szkoleniem organizator wysyła e-mail z prośbą o dokonanie zapłaty na wskazany rachunek w potwierdzeniu. Po dokonaniu płatności wysyłamy link do szkolenia. Po kliknięciu w link trzeba się zarejestrować do szkolenia podając imię i adres e-mail (obligatoryjnie), numer telefonu na platformie do szkoleń evenea. Każdy uczestnik otrzymuje swój indywidualny link do szkolenia. Dodatkowym zabezpieczeniem może być hasło dostępu, które zostanie udostępnione uczestnikowi.

4. Dokonanie rejestracji na szkolenie on-line płatne jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli o zawarciu umowy z organizatorem i oznacza akceptacje regulaminu i zasad uczestnictwa w szkoleniach on-line

5. Rejestracji należy dokonać najpóźniej na 1 dzień przed webinarem, szkoleniem on-line.

 

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu

Uczestnik może zrezygnować ze szkolenia bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów pod warunkiem zgłoszenia organizatorowi rezygnacji w formie pisemnej e-mail lub telefonicznie najpóźniej na 1 dzień przed szkoleniem on-line.

 

Odwołanie, zmiana terminu szkolenia

1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania albo zmiany terminu szkolenia, bez prawa do odszkodowania po stronie Klienta, w przypadku nie zebrania minimalnej grupy szkoleniowej, siły wyższej, np. choroba albo inna niemożność stawienia się wykładowcy, awaria, warunki pogodowe uniemożliwiające przeprowadzenie szkolenia, bądź inne nieprzewidziane i nagłe zdarzenia, które uniemożliwiają albo znacznie utrudniają przeprowadzenie szkolenia. W takich przypadkach organizator informuje uczestników o ich zaistnieniu, a także przedstawia propozycję zmiany terminu szkolenia, bądź zwrotu pełnej opłaty za udział w nim.

 

Płatność

1. Warunkiem udziału w szkoleniu on-line jest dokonanie opłaty zgodnie z ceną zawartą w ofercie szkolenia.

2. Organizator informuje uczestnika o danych rachunku bankowego, na który należy uiścić opłatę za udział w szkoleniu. Faktura VAT wystawiana jest po dokonaniu płatności. Klient wyraża zgodę na przesłanie faktury VAT drogą elektroniczną. Na życzenie Klienta faktura VAT wysyłana jest pocztą tradycyjną.

 

Własność intelektualna i prawa autorskie

1. Szkolenia on-line zarówno płatne jak i darmowe, objęte są ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631) i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Uczestnik nie ma prawa do utrwalania rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu szkoleń, ani w całości ani we fragmentach, ingerowania w jego zawartość, usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń, nagrywania, publikacji, dystrybucji, powielania.

 

Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest organizator.

2. Uczestnik podając dane osobowe oświadcza, że są one zgodne z prawdą i wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez organizatora w celach marketingowych.

3. Jednakże każdy uczestnik ma prawo do ma prawo do wystąpienia do Administratora danych osobowych z żądaniem: przekazania pełnych informacji o przetwarzaniu danych osobowych; sprostowania danych osobowych; ich trwałego usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; przeniesienia ich danych osobowych – a Administrator danych osobowych spełni dane żądanie, jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki warunkujące skorzystanie z niego. Uprawnienia te mogą być realizowana przez użytkownika poprzez wysłanie żądania na adres siedziby Administratora danych osobowych lub na adres e-mail:  szkolenia@szkoleniaekspert.pl lub szkolenie.rp@szkoleniaekpert.pl

4. Szegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników przekazywane są im niezwłocznie po zebraniu ich danych osobowych. Dostępne są one również pod adresem strony internetowej: www.szkoleniaekspert.pl

5. Polityka prywatności i zasady korzystania przez organizatora oraz plików cookies zostały opisane na stronie