NOWOŚCI


05.02.2024

Nowy post
28.09.2022 - Mini kurs - Podatki z Ekspertem

zgłoszeniowy form
###SECTIONSMENU###

 

Szkolenie prowadzone będzie "na żywo". Uczestnicy będą mogli zadawać pytania na czacie - w czasie rzeczywistym.

###TO_TOP###

###TO_TOP###

Film wideo ze szkolenia

###TO_TOP###

###TO_TOP###

Opis:

Kurs składa się z trzech szkoleń o następującej tematyce:

  • Kasy fiskalne w działalności gospodarczej przedsiębiorców;
  • Podatek VAT w transakcjach krajowych – wybrane zagadnienia.
  • Zbycie i wynajem nieruchomości – opodatkowanie;

Specyfika Kursu polega na tym, że wpływ na program poszczególnych szkoleń będą mieli Uczestnicy.

Przed poszczególnymi szkoleniami uczestnicy będą mogli przesłać informacje o zagadnieniach, które DODATKOWO chcieliby poruszyć w ramach danego tematu.

Również przykłady rozwiązywane w trakcie szkolenia oparte będą o case’y przesłane przez Uczestników.

 

###TO_TOP###

Tematy wchodzące w skład kursu:

Kasy fiskalne w działalności gospodarczej przedsiębiorców

Termin: 28 września 2022, godziny 9:30 – 15:30

W trakcie szkolenia omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:

• obowiązek prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących

• zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących ze względu na niski obrót (20 tys. zł), w tym rozpoczęcie prowadzenia działalności a możliwość skorzystania ze zwolnienia oraz okres przejściowy na wprowadzenie kasy rejestrującej po przekroczeniu limitu

• zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących ze względu na udział sprzedaży zwolnionej przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania w sprzedaży ogółem, w tym rozpoczęcie prowadzenia działalności a możliwość skorzystania ze zwolnienia

• zwolnienia przedmiotowe z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących – czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, w tym możliwość zastosowania zwolnień dla transakcji z pracownikami, sprzedaży środków trwałych, sprzedaży bezgotówkowej, czynności nieodpłatnych

• relacje pomiędzy poszczególnymi zwolnieniami – czy w limicie zwolnienia podmiotowego uwzględnia się wszystkie czynności zwolnione przedmiotowo? Czy możliwe jest korzystanie ze zwolnień przedmiotowych przy przekroczeniu limitu sprzedaży w kwocie 20 tys. zł?

• kiedy nie można skorzystać ze zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących?

• dopuszczalność rezygnacji z kasy rejestrującej po jej wcześniejszym zainstalowaniu

• sankcje z tytułu niezainstalowania kasy rejestrującej

• specyfika kas online, w tym branże zobligowane do stosowania kas online, problem zapewnienia dostępu do Internetu, wycofywanie kas z papierowym i elektronicznym zapisem kopii

• specyfika kas w formie oprogramowania – które branże mogą skorzystać z tego rozwiązania?

• korekta sprzedaży zarejestrowanej na kasie rejestrującej

• paragony fiskalne jako faktury uproszczone

• sprzedaż na kasach rejestrujących w JPK

• ulga na zakup kasy rejestrującej

• obowiązek zwrotu ulgi na zakup kasy rejestrującej - zawieszenie działalności a obowiązek zwrotu ulgi, aport przedsiębiorstwa a obowiązek zwrotu ulgi, przekształcenie a obowiązek zwrotu ulgi

• obowiązek zapewnienia współpracy kasy online i wirtualnej z terminalem płatniczym

• co zrobić z kasą rejestrującą po zamknięciu działalności gospodarczej?

• informowanie pracowników o zasadach prowadzenia ewidencji na kasie

• nabycie sprawdzające


Podatek VAT w transakcjach krajowych – wybrane zagadnienia

Termin: 26 października 2022, godziny 9:30 – 15:30

W trakcie szkolenia omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:

• Slim VAT 3, czyli projektowane zmiany w podatku VAT

• zwolnienie podmiotowe w podatku VAT

• odliczanie podatku VAT od wydatków związanych z samochodami

• faktury VAT RR wystawiane przez nabywcę produktów rolnych

• likwidacja działalności gospodarczej a podatek VAT

• nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników i kontrahentów

• terminy zwrotu podatku VAT

• procedura VAT marża w zakresie dostawy towarów używanych

• ulga na złe długi a podatek VAT – przepisy krajowe a przepisy unijne; sądy po stronie podatników rozliczających ulgę po upływie ustawowego terminu


Zbycie i wynajem nieruchomości – opodatkowanie

Termin: 16 listopada 2022, godziny 9:30 – 15:30

W trakcie szkolenia omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:

• amortyzacja nieruchomości, w tym możliwość amortyzacji nieruchomości mieszkalnych, indywidualne stawki amortyzacyjne, możliwość wstecznej zmiany stawek amortyzacyjnych, problem amortyzacji nieruchomości w spółce cywilnej

• podatek dochodowy/przychodowy przy wynajmie nieruchomości w roku 2022 i 2023 – metody opodatkowania wynajmu nieruchomości, zakres swobody podatników przy kwalifikowaniu przychodów do właściwego źródła, zasady wynajmu nieruchomości przez małżonków, rozpoznawanie KUP

• wynajem nieruchomości a podatek VAT – stawki VAT, warunki dla zastosowanie stawki obniżonej, zwolnienie od opodatkowania, zmiana przeznaczenia nieruchomości a korekta VAT, zasady wynajmu nieruchomości przez małżonków

• zbycie nieruchomości a podatek dochodowy, w tym kwalifikacja dochodów do właściwego źródła, zwolnienie w ramach ulgi na własne cele mieszkaniowe, KUP przy zbyciu

• zbycie nieruchomości a podatek VAT – podział nieruchomości na grunty niezabudowane i zabudowane, czy jedna działka gruntu może być objęta różnymi stawkami VAT?, stawki VAT przy zbyciu nieruchomości, możliwość zastosowania zwolnienia od opodatkowania przy zbyciu (skutki niezgodności polskiej definicji pierwszego zasiedlenia z Dyrektywą UE), zmiana przeznaczenia nieruchomości a korekta VAT, zbycie nieruchomości jako część przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa

• zbycie nieruchomości a PCC – kiedy pojawia się PCC w związku ze zbyciem nieruchomości?

• ewidencjonowanie transakcji zbycia i wynajmu nieruchomości

• problematyka spółek nieruchomościowych

###TO_TOP###

Formularz zgłoszeniowy

###TO_TOP###

###TO_TOP###

wróć