NOWOŚCI


03.06.2024

Nowy post
29.05.2023 - Podatki dochodowe w 2023r.

zgłoszeniowy form
###SECTIONSMENU###

###TO_TOP###

###TO_TOP###

Opis:

Zmiany w przepisach o podatkach dochodowych wprowadzone w 2022r., jak też nowelizacje na 2023r. w sposób istotny zmieniły ich zasady rozliczeń. Ponadto ustawodawca wprowadził nowe rozliczenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się podatkiem PIT.

Szkolenie omawiać będzie praktyczne konsekwencje zmian wprowadzonych w 2022r. oraz 2023r. z uwzględnieniem aktualnych interpretacji podatkowych oraz praktyki stosowania nowych przepisów.

###TO_TOP###

Program:

Opodatkowanie podatkiem PIT:

  • Dochód podatkowy a podstawa określenia składki zdrowotnej;
  • Rozliczenie podatników wg. stawki 19% oraz zasad ogólnych;
  • Szczególne przypadki rozliczeń w 2022r.;
  • Ulgi i zwolnienia w podatku PIT;

Opodatkowanie podatkiem CIT;

  • Nowe formy opodatkowania w podatku CIT, w tym tzw. CIT estoński;
  • Przychody i koszty podatkowe;
  • Rozliczenie podatku;

Rozliczenie wypłat zysków na rzecz wspólników:

  • Wypłaty na rzecz wspólników spółek zoo;
  • Wypłaty na rzecz komplementariuszy i komandytariuszy
###TO_TOP###

Formularz zgłoszeniowy

###TO_TOP###

###TO_TOP###

wróć