NOWOŚCI


28.08.2023

Nowy post
05.06.2023 - Prowadzenie biura - procedury przepływu informacji

zgłoszeniowy form
###SECTIONSMENU###

###TO_TOP###

###TO_TOP###

Opis:

Zmiany otoczenia gospodarczego w sposób istotny wpływają również na decyzje osób prowadzących działalność w zakresie usługowego rozliczania ksiąg podatkowych. Zmieniające się regulacje prawne, w tym w obszarze prawa podatkowego, wymuszają całkowicie nowe, tzw. procesowe podejście zarówno do zarządzania biurem, jak tez relacjami z kontrahentem.

Szkolenie omawiać będzie praktyczne konsekwencje stosowania w biurze rachunkowym procedur w zakresie nawiązywania relacji z kontrahentem, świadczenia usług oraz zakończenia umowy i rozstania się z klientem. Całokształt zagadnień będzie analizowany z perspektyw odpowiedzialności osób prowadzących biuro rachunkowe.

###TO_TOP###

Program:

Procedury rozpoczęcia współpracy:

• Zakres przedmiotowy czynności biura rachunkowego (tzw. check lista);

• Przejmowanie dokumentów od dotychczasowego biura;

• Zarządzanie odpowiedzialnością na moment rozpoczęcia współpracy z kontrahentem;

Świadczenie usługi – na co zwrócić uwagę:

• Przekazywanie informacji i dokumentów od klienta;

• Odpowiedzi na pytania kontrahentów w zakresie świadczonych usług;

• Organizacja wewnętrzna biura a relacja z kontrahentem;

Zakończenie współpracy z kontrahentem i przekazanie dokumentów:

• Sposoby zakończenia współpracy;

• Zasady przekazywania dokumentów po zakończeniu współpracy;

• Odpowiedzialność biura rachunkowego w momencie zakończenia umowy.

###TO_TOP###

Formularz zgłoszeniowy

###TO_TOP###

###TO_TOP###

wróć