NOWOŚCI


28.08.2023

Nowy post
24.11.2023 - Umowa w sprawie zamówienia bez błędów - zmiany umowy i waloryzacje, w tym wnioski o zmianę umowy

zgłoszeniowy form
###SECTIONSMENU###

###TO_TOP###

Film wideo ze szkolenia

###TO_TOP###

 

Celem szkolenia jest:

 • zapoznanie zamawiających ze sposobem formułowania umowy
 • zapoznanie wykonawców z mechanizmami wpływu na treść umowy.
###TO_TOP###

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Omówienie obecnego podejścia do umowy w sprawie zamówienia publicznego

2. Klauzule abuzywne

3. Ryzyko finansowania umowy

4. Płatności częściowe i zaliczki

5. Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy, w tym jak wykonawca ma udowodnić zwiększenie kosztów w celu waloryzacji wynagrodzenia

6. Zabezpieczenie należytego wykonania i zabezpieczenie zwrotu zaliczki

7. Formułowanie klauzul dot. kar umownych

8. Odwołania od klauzul umownych - obecne orzecznictwo, jak formułować odwołanie i jak się przed nim bronić

###TO_TOP###

Adresaci szkolenia:

 • Zamawiający
 • Wykonawcy
###TO_TOP###

Uczestnicy szkolenia otrzymają:

 • nagranie video ze szkolenia
 • przykładowe klauzule waloryzacyjne do wykorzystania w umowach
 • ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
 • prezentację tematu szkolenia.
###TO_TOP###

Informacje organizacyjne

###TO_TOP###

Cena zawiera:

 • dostęp do szkolenia on-line (szkolenie prowadzone będzie "na żywo", uczestnicy będą mogli zadawać pytania na czacie - w czasie rzeczywistym
 • nagranie wideo ze szkolenia - dzięki czemu będzie można ponownie przeanalizować cały przebieg warsztatów,
 • bogate materiały szkoleniowe,
 • w ramach warsztatów sesja pytań i odpowiedzi - będzie możliwość przedyskutowania swoich wątpliwości z ekspertem - Panią Małgorzatą Gołyńską-Minkiewicz, która odpowie na wszystkie pytania w trakcie warsztatów,
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
###TO_TOP###

Opinie uczestników

###TO_TOP###

Formularz zgłoszeniowy

###TO_TOP###

###TO_TOP###

wróć