NOWOŚCI


05.02.2024

Nowy post
14.06.2019 - Wystawianie i analiza faktur w obrocie gospodarczym - Rzeszów

zgłoszeniowy form
###SECTIONSMENU###

###TO_TOP###

###TO_TOP###

Film wideo ze szkolenia

###TO_TOP###

Opis:

Faktura jest obecnie dokumentem, który przechodzi istotną ewolucję w krajowym systemie podatkowym. Z jednej strony wciąż powszechnie funkcjonują faktury papierowe, ale w coraz większym stopniu następuje ich digitalizacja, zarówno w zakresie ich treści, jak też przechowywania oraz ewidencjonowania na potrzeby prowadzenia rejestrów podatku VAT.

Szkolenie skierowane jest do osób, które na co dzień przyjmują faktury i tworzą ich ewidencję.

Ma na celu poszerzenie wiedzy, jej aktualizację oraz uzupełnienie w zakresie regulacji związanych z wystawianiem, przyjmowaniem i rozliczaniem faktur VAT.

Uwzględnia również zasady obrotu tzw. elektronicznym fakturami i ich ewidencję.

###TO_TOP###

Program:

Wprowadzenie

 • „Formalizm” faktury – dlaczego istotne poprawne wystawienie faktury, ujecie w aspekcie orzecznictwa sądów krajowych oraz ETSu.
 • Zastosowanie faktury w praktyce: faktura jako umowa, faktura w podatkach dochodowych, faktura jako dowód księgowy.
 • Problematyka „pustych faktur”
 • Wystawianie faktur w formacie elektronicznym

Treść faktury - warsztaty

 • Struktura formalna faktury
 • Treść materialna faktury – procedura weryfikacji błędów.
 • Poszczególne elementy faktury w świetle interpretacji i orzecznictwa.
 • Terminy dot. wystawienia faktury – zasady ogólne i szczególne;
 • Przesyłanie oraz przechowywanie faktur elektronicznych;
 • Dokumenty potwierdzające wykonanie czynności opodatkowanej (faktura, paragon)

Korygowanie, anulowanie i duplikaty faktur

 • Korekty faktur – przepisy krajowe a przepisy unijne, w tym korekty faktur pustych.
 • Korekty zbiorcze.
 • Korekty tzw. „do zera”;
 • Korekty przy odwrotnym obciążeniu;
 • Korekty a split payment
 • Dopuszczalność wystawienia noty korygującej
 • Anulowanie faktur a korekta faktury – praktyczne przykłady
 • Duplikaty faktury – zasady wystawiania i relacja do faktury pierwotnej.
 • Faktura zaliczkowa i faktura rozliczeniowa - różne warianty dokumentowania świadczeń.

Refakturowanie i transakcje szczególne

 • Refaktura w przepisach krajowych i unijnych.
 • Różne metody refakturowania - świadczenie usługi lub przeniesienie kosztu.
 • Orzecznictwo sądów administracyjnych dot. refakturowania
 • Nieodpłatne przekazanie na cele przedsiębiorstwa

Fakturowanie usług transgranicznych

 • Usługi transgraniczne – zasady ogólne
 • Ograniczenia w odliczeniu podatku naliczonego ze względu na błędy na fakturach – obrona przed zarzutami organów podatkowych.
 • Dokumentowanie zakupów zagranicznych (paragon, faktura)
 • Warunki stosowania stawki 0% przy WDT;

Odpowiedzialność, w tym karnoskarbowa a wystawianie faktur VAT

 • Kategorie odpowiedzialności przy wystawieniu i rozliczeniu faktury VAT
 • Konsekwencje niewystawienia lub wystawienia błędnej faktury
 • Praktyczne przykłady najczęściej popełnianych błędów
 • Postępowanie karnoskarbowe – wybrane instytucje, w tym postępowanie mandatowe.
 • Przepisy KKS a inne przepisy karne (KK).
 • Odpowiedzialność osób wystawiających faktury
###TO_TOP###

###TO_TOP###

Film wideo ze szkolenia

###TO_TOP###

Opinie uczestników

###TO_TOP###

Galeria ze szkolenia

###TO_TOP###

Informacje organizacyjne

###TO_TOP###

Cena zawiera

###TO_TOP###

Formularz zgłoszeniowy

###TO_TOP###

###TO_TOP###

wróć