NOWOŚCI


31.05.2023

Nowy post
19.06.2023 - Zamówienia publiczne dla początkujących

zgłoszeniowy form
###SECTIONSMENU###

Przygotuj się do samodzielnego wszczęcia i prowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

###TO_TOP###

###TO_TOP###

Film wideo ze szkolenia

###TO_TOP###

Szkolenie dostępne również w formie stacjonarnej w WARSZAWIE
SPRAWDŹ >>>

###TO_TOP###

Opis szkolenia:

Podczas szkolenia omówione zostaną obowiązki Zamawiającego związane z przygotowaniem oraz prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób początkujących oraz chcących usystematyzować i ugruntować wiedzę w zakresie nowego Prawa zamówień publicznych.

W trakcie szkolenia omówiona zostanie najważniejsza i najbardziej potrzebna wiedza pozwalająca na przygotowanie postępowania w najczęściej stosowanym trybie przewidzianym w ustawie – w trybie podstawowym.

Na szkoleniu dowiesz się jak poruszać się po nowej ustawie Prawo Zamówień Publicznych, usystematyzujesz swoją wiedzę i nabędziesz umiejętność przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Uczestnik szkolenia otrzyma:

  • Prezentację,
  • Wzór regulaminu udzielana zamówień publicznych do 130 tys. PLN
  • Wzór Specyfikacji Warunków Zamówienia
  • Nagranie wideo ze szkolenia - dzięki czemu można ponownie przeanalizować cały przebieg szkolenia.
###TO_TOP###

Program szkolenia:

1 blok tematyczny

1. Prawo zamówień publicznych oraz akty wykonawcze do ustawy

2. Najważniejsze pojęcia oraz definicje z ustawy PZP

3. Jakie zamówienia są wyłączone ze stosowania PZP?

4. Zasady udzielania zamówień publicznych

5. Konsultacje rynkowe przed rozpoczęciem procedury

6. Analiza potrzeb i wymagań Zamawiającego

2 blok tematyczny

1. Szacowanie wartości zamówienia wg nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych

2. Planowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

3. Krótka analiza trybów udzielania zamówień publicznych wg nowej ustawy

4. Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz Opis Potrzeb i Wymagań – jakie elementy muszą zawierać te dokumenty?

5. Podmiotowe środki dowodowe oraz przedmiotowe środki dowodowe – czym są, w jaki sposób powinny być podpisane i przekazane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

3 blok tematyczny:

1. Tryb podstawowy – analiza wariantów trybu podstawowego wraz z przykładami ich zastosowania w praktyce.

2. Tryb podstawowy w 3 wariantach – krok po kroku.

3. Badanie i ocena ofert: Przesłanki odrzucenia oferty i wykluczenie wykonawcy z postępowania

4. Omówienie przesłanek unieważnienia postępowania

5. Niezbędne Ogłoszenia w trybie podstawowym

###TO_TOP###

Opinie uczestników

###TO_TOP###

Informacje organizacyjne

###TO_TOP###

Cena zawiera:

  • dostęp do szkolenia on-line,
  • nagranie wideo ze szkolenia - dzięki czemu można ponownie przeanalizować cały przebieg szkolenia,
  • w ramach szkolenia sesja pytań i odpowiedzi - będzie możliwość przedyskutowania swoich wątpliwości z ekspertem - prawniczką Panią Agnieszką Szajkowską, która odpowie na wszystkie pytania w trakcie warsztatów,
  • materiały szkoleniowe,
  • imienny certyfikat uczestnictwa.
###TO_TOP###

Formularz zgłoszeniowy

###TO_TOP###

###TO_TOP###

wróć