NOWOŚCI


21.03.2023

Nowy post
21.03.2023 - Zamówienia publiczne w szkołach z uwzględnieniem elektronizacji

zgłoszeniowy form
###SECTIONSMENU###

###TO_TOP###

Film wideo ze szkolenia

###TO_TOP###

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które poprowadzi radca prawny z wieloletnim doświadczeniem Małgorzata Gołyńska-Minkiewicz, która wyjaśni, w jaki sposób zorganizować pracę w szkole publicznej w zakresie zakupów i zamówień publicznych.

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jak napisać i stosować regulamin zamówień publicznych
 • Jak szacować wartość zamówienia, planować zamówienia i je agregować
 • Jak przeprowadzić postępowanie poniżej 130 tys. zł zgodnie z prawem
 • Jak krok po kroku przeprowadzić postępowanie w trybie podstawowym
###TO_TOP###

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • dyrektorów szkół publicznych
 • pracowników szkół odpowiedzialnych za zaopatrzenie i zakupy w szkołach
 • pracowników JST zajmujących się zamówieniami dla szkół
 • wszystkich zainteresowanych tematem zamówień publicznych w szkołach publicznych
###TO_TOP###

Program szkolenia:

1. Organizacja pracy w szkole w zakresie zamówień publicznych

· Zawieranie umów w szkole – kto jest stroną umowy zawartej przez szkołę? Czy gmina/powiat może zawrzeć umowę dla szkoły? Kto wtedy odpowiada za realizację zamówienia?

· Zasady odpowiedzialności kierownika jednostki – kto odpowiada za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w razie uchybień? Jakie są zasady odpowiedzialności karnej dyrektora szkoły za uchybienia w zakresie zakupów? Jak właściwie przypisać odpowiedzialność pracownikowi szkoły?

· Regulamin zamówień publicznych – czy trzeba go mieć? Jak sformułować regulamin aby nie narazić się na uchybienia? Czy jeśli nie mamy zamówień podlegających PZP to nadal powinniśmy mieć regulamin?

· Planowanie zakupów i ich szacowanie – czemu jest tak ważne i jak to robić poprawnie? Jakie zamówienia agregować? Czym jest zamówienie podobne?

· Plan postępowań – kiedy jest obowiązkowy?

· Elektronizacja zamówień – czym jest? Jakie narzędzia należy mieć w szkole? Czy kupować platformę komercyjną, czy korzystać z platformy e-zamówienia?

2. Zasady udzielania zamówień o wartości do 130 tys. zł

· Procedury udzielania zamówień – rozeznanie rynku, zapytanie ofertowe, mini-przetarg – co wybrać i kiedy?

· Obieg wniosku o zakup – jak powinien wyglądać w szkole? Jakie akceptacje są wymagane? Czy wniosek musi być papierowy, czy może trzeba przejść na obieg elektroniczny?

· Dobre praktyki – jak zorganizować pracę, żeby nie dodać sobie nadprogramowych obowiązków?

· Umowa – kiedy zawierać pisemną umowę a kiedy wystarczy zlecenie? Co wpisać do umowy żeby zabezpieczyć jednostkę? A może umowa elektroniczna?

3. Zamówienia powyżej wartości 130 tys. zł

· Tryby udzielania zamówień – czy zawsze to musi być przetarg? Czym jest tryb podstawowy w trzech wariantach i kiedy wybrać jaki tryb? A może zamówienie z wolnej ręki?

· Tryb podstawowy – omówienie przebiegu trybu, w tym zawartość SWZ i ogłoszenia, dokumenty składane przez wykonawców i ich formy z uwzględnieniem elektronizacji

· Najczęstsze naruszenia na przykładach

###TO_TOP###

Materiały:

 • Przykładowy regulamin udzielania zamówień publicznych w szkole
 • Ustawa PZP
 • Prezentacja
###TO_TOP###

Informacje organizacyjne

###TO_TOP###

Cena zawiera:

 • dostęp do szkolenia on-line (szkolenie prowadzone będzie "na żywo", uczestnicy będą mogli zadawać pytania na czacie - w czasie rzeczywistym,
 • nagranie wideo ze szkolenia - dzięki czemu będzie można ponownie przeanalizować cały przebieg warsztatów,
 • bogate materiały szkoleniowe przesłane drogą elektroniczną,
 • w ramach szkolenia sesja pytań i odpowiedzi - będzie możliwość przedyskutowania swoich wątpliwości z ekspertem - Panią Małgorzatą Gołyńską-Minkiewicz, która odpowie na wszystkie pytania w trakcie szkolenia,
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
###TO_TOP###

Opinie uczestników

###TO_TOP###

Formularz zgłoszeniowy

###TO_TOP###

###TO_TOP###

wróć