Deklaracja CIT-8E w spółkach korzystających z estońskiego CIT

 

Szkolenie prowadzone będzie "na żywo". Uczestnicy będą mogli zadawać pytania na czacie - w czasie rzeczywistym.

Termin: 12.03.2024 r., godz. 9:30 - 14:30
Miejsce: Online
Cena: 449,00zł netto od osoby
Trener: Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

więcej o Damian Staszak

Zaproszenie na szkolenie

Opis szkolenia:

Szkolenie dedykowane jest osobom zamykającym rok podatkowy w spółkach na estońskim CIT.

Spółki, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, składają deklaracje CIT-8E do końca marca kolejnego roku za rok poprzedni. Tym samym do dnia 31.03.2024 r. spółki te mają obowiązek złożenia deklaracji obejmującej rok 2023.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami wypełniania deklaracji CIT-8E ze szczególnym uwzględnieniem największych wyzwań i trudności, w tym m.in.:

  • rozliczeniem i wykazaniem w deklaracji zaliczek na poczet dywidend (zaliczek na poczet udziału w zysku),
  • wyjaśnieniem zasad rozliczania i wykazania w deklaracji dochodów z tytułu zysku netto,
  • wypełnieniem załącznika do deklaracji (CIT/EZ).

W trakcie szkolenia poruszone zostaną również inne zagadnienia związane z zamknięciem roku w spółkach na estońskim CIT.

Program szkolenia:

1. Dochód z tytułu podzielonego zysku - wypłata dywidend (udziału w zysku) oraz zaliczek na poczet dywidend (zaliczek na poczet udziału w zysku):

• kiedy spółki mogą wypłacać zaliczki na poczet dywidendy (zaliczki na poczet udziału w zysku)? – problematyka zagadnienia

• jaki wpływ na estoński CIT od zysku przeznaczonego uchwałą do wypłaty wspólnikom będą miały zaliczki wypłacone w roku poprzednim? Problem proporcjonalnego odliczania podatku od zaliczek

• czy zaliczka na poczet dywidendy (zaliczka na poczet udziału w zysku) może być objęta inną stawką estońskiego CIT niż zysk przeznaczony uchwałą do wypłaty wspólnikom? Co jeśli stawka estońskiego CIT na moment podziału zysku będzie wyższa niż stawka estońskiego CIT na moment wypłaty zaliczek na dywidendę? Co jeśli stawka estońskiego CIT na moment podziału zysku netto będzie niższa niż stawka estońskiego CIT na moment wypłaty zaliczek na dywidendę?

• problematyka związana z rozliczeniem estońskiego CIT od zysku przeznaczonego w części uchwałą do wypłaty wspólnikom, gdy wypłacane były zaliczki

• analiza różnych scenariuszy na przykładach - jak rozliczyć i wykazać w CIT-8E?

2. Dochód z tytułu zysku netto w przypadku zakończenia opodatkowania estońskim CIT:

• dlaczego nie możemy zapomnieć o tej kategorii dochodu?

• sposoby rozliczenia dochodu a skutki na gruncie rozliczeń estońskiego CIT – w jaki sposób podatnik może wpływać na rozliczenie dochodu?

• dochód z tytułu zysku netto a rozdysponowany dochód z tytułu zysku netto

• jaka stawka estońskiego CIT? – problematyka zagadnienia i jej istotny wpływ na rozliczenia podatkowe

• jak rozliczyć i wykazać w CIT-8E?

• kiedy podatnicy niekorzystający z estońskiego CIT będą mieli obowiązek złożenia CIT-8E w celu rozliczenia dochodu?

3. Dochód z tytułu ukrytych zysków i dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalności gospodarczą w CIT-8E. Czy może powstać zaległość lub nadpłata w związku z dokonanymi w trakcie roku rozliczeniami?

4. Deklaracja CIT-8E - w jaki sposób uzupełnić pozostałe pola?

5. CIT/EZ – w jaki sposób wypełnić załącznik do deklaracji CIT-8E? Czy zawsze należy go dołączać do deklaracji CIT-8E?

6. Pozostałe zagadnienia związane z zamknięciem roku w spółkach na estońskim CIT, w tym:

• szczegółowe wyodrębnienia w kapitałach własnych (w bilansie)

• informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków jako element dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego?

• czy w sprawozdaniu finansowym powinno się wprowadzać informacje o stosowaniu estońskiego CIT?

• ceny transferowe a estoński CIT

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl