Estoński CIT - pułapki, czyli jak w praktyce rozliczać, aby nie stracić!

 

Szkolenie prowadzone będzie "na żywo". Uczestnicy będą mogli zadawać pytania na czacie - w czasie rzeczywistym.

Termin: 30.03.2023, godzina 9:30 (czas trwania około 2h)
06.04.2023 r., godz. 9:30 (czas trwania około 2h)
13.04.2023 r., godz. 9:30 (czas trwania około 2h)
20.04.2023 r., godz. 9:30 (czas trwania około 2h)
Miejsce: Online
Cena: 496,00 zł netto od osoby
Trener: Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

więcej o Damian Staszak

Film wideo ze szkolenia

30.03.2023, godzina 9:30

• Jak ustalić zysk netto w spółce na estońskim CIT?

06.04.2023 r., godz. 9:30

• Samochody osobowe i inne składniki majątku w spółkach na estońskim CIT

13.04.2023 r., godz. 9:30

• PIT od dywidend wypłaconych przez spółki na estońskim CIT

20.04.2023 r., godz. 9:30

• Pożyczki w spółkach na estońskim CIT

Opis cyklu mini SZKOLEŃ:

Zapraszamy na cykl MINI szkoleń, w trakcie których przedstawiona zostanie problematyka rozliczeń spółek na estońskim CIT.

Pomimo że estoński CIT obowiązuje od 2021 roku, a także doczekał się kilku istotnych nowelizacji, to w dalszym ciągu przepisy nie są spójne i zawierają wiele pułapek.

Podczas szkoleń pokazane zostaną Państwu obszary, w których podatnicy popełniają najwięcej błędów, a także zaprezentowane zostaną przepisy, które bardzo często mylnie są interpretowane. Są to typowe pułapki, które należy odpowiednio zidentyfikować, a następnie zneutralizować.

Każde szkolenie trwać będzie ok. 2 godzin i dotyczyć będzie ściśle określonego zagadnienia.

Oprócz części teoretycznej obejmującej aktualne regulacje, interpretacje organów, wyroki sądów administracyjnych i stanowiska ekspertów, każde szkolenie zawierać będzie praktyczne przykłady kalkulacji.

Możliwość zadawania pytań oraz wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami stanowi dodatkowe atuty cyklu szkoleń.

Więcej na temat szkoleń:

Jak ustalić zysk netto w spółce na estońskim CIT?

Termin: 30.03.2023 r., godz. 9:30

Jak się okazuje bardzo wielu podatników ma problem z właściwym przejściem od zysku brutto do netto. Jest to ostatni moment, aby zweryfikować poprawność swoich wyliczeń i uniknąć bardzo kosztownych błędów!

W ramach niniejszego szkolenia przedstawiona zostanie problematyka przejście z zysku brutto do zysku netto w spółkach korzystających z estońskiego CIT. Podjęte zostaną następujące zagadnienia:

• co z aktywami i rezerwami z tytułu podatku odroczonego na moment wejścia w system estońskiego CIT?

kiedy uwzględniać estoński CIT w wyniku finansowym?

• estoński CIT z tytułu podzielonego zysku (wypłat dywidend) i zysku przeznaczonego na pokrycie strat – kalkulacja dla pełnego okresu objęcia estońskim CIT. Czy w niektórych latach spółka nie wykaże w ogóle podatku dochodowego, a w innych latach wykaże podwójny podatek dochodowy?

• czy spółka powinna tworzyć rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w związku z osiągnięciem zysku, który w przyszłości wygeneruje obowiązek zapłaty estońskiego CIT? Analiza możliwych rozwiązań problemu.

• jakie stanowisko zajął MF w objaśnieniach podatkowych? Dlaczego MF zmienił podejście przedstawione w projekcie objaśnień?


Samochody osobowe i inne składniki majątku w spółkach na estońskim CIT

Termin: 06.04.2023 r., godz. 9:30

Samochody osobowe w działalności gospodarczej wykorzystują prawie wszyscy. Niestety przy estońskim CIT wiąże się to z dość dużym ryzykiem popełnienie błędów. Ciągle pojawiają się nowe interpretacje, które często się wykluczają. Zagadnienia związane z samochodami osobowymi należy nieustanie aktualizować, aby ustrzec się błędów.

W ramach niniejszego szkolenia przedstawiona zostanie problematyka samochodów osobowych i innych składników majątku wykorzystywanych w spółkach na estońskim CIT.

Podjęte zostaną następujące zagadnienia:

kiedy pojawi się dochód z tytułu ukrytych zysków, a kiedy wystąpi dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą?

• czy świadczenie na rzecz wspólnika lub podmiotu powiązanego może zostać zaliczone do wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą? A jeśli wspólnik lub podmiot powiązany wykorzystuje samochód osobowy lub inny składnik majątku spółki wyłącznie na cele prywatne? Czy ma znaczenie długość wykorzystywania samochodu osobowego dla celów prywatnych, np. trwałe wykorzystywanie na cele prywatne vs. wyjazd na kilkumiesięczne wakacje?

czy podstawa opodatkowania obejmuje kwotę brutto, czy też kwotę netto powiększoną o nieodliczony VAT?

czy dochód stanowią wydatki na nabycie wyposażenia, np. laptopa lub telefonu, wykorzystywanego do działalności mieszanej? Czy może dochód stanowią wyłącznie wydatki związane z używaniem wyposażenia? Jak określić wartość takiego dochodu?

• jak udowodnić, że samochód osobowy lub inny składnik majątku jest wykorzystywany wyłącznie na cele działalności gospodarczej?

• jak opodatkować leasing operacyjny samochodu traktowanego dla celów bilansowych jako aktywo podlegające amortyzacji – czy ukryte zyski lub wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą stanowią odpisy amortyzacyjne, czy może wydatek poniesiony na zapłatę rat leasingowych?

• czy przed 2023 rokiem istniał obowiązek rozliczania dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w zakresie samochodów osobowych i innych składników majątku wykorzystywanych do działalności mieszanej?

• moment powstania dochodu – np. czy zapłata zaliczki na poczet naprawy samochodu osobowego wykorzystywanego do celów mieszanych generuje powstanie dochodu z tytułu ukrytych zysków lub wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą?

jak opodatkować polisy ubezpieczeniowe od samochodów osobowych wykorzystywanych do celów mieszanych?


PIT od dywidend wypłaconych przez spółki na estońskim CIT

Termin: 13.04.2023 r., godz. 9:30

W ramach niniejszego szkolenia przedstawiona zostanie problematyka rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaconych dywidend.

Podjęte zostaną następujące zagadnienia:

• jaka kwota stanowi podstawę naliczania dywidendy?

• jaka kwota stanowi podstawę opodatkowania dla obliczenia kwoty PIT?

• jak zastosować odliczenia przewidziane przez ustawodawcę?

• czy możliwe jest zastosowanie odliczeń, gdy spółka nie uregulowała jeszcze estońskiego CIT od wypłacanej dywidendy?

• czy możliwe jest stosowanie innych ulg i odliczeń niż te dedykowane wspólnikom spółek na estońskim CIT, np. odliczenia dla komplementariuszy spółek komandytowych?

• przykładowe kalkulacje

• jak wykazać podatek w PIT-8AR?

• problematyka wypłat dywidend przez spółki na estońskim CIT przed 2023 rokiem

• opodatkowanie wypłat dywidend pochodzących z okresu, gdy spółka nie korzystała z estońskiego CIT


Pożyczki w spółkach na estońskim CIT

Termin: 20.04.2023 r., godz. 9:30

W ramach niniejszego szkolenia przedstawiona zostanie problematyka rozliczania pożyczek w spółkach na estońskim CIT.

Podjęte zostaną następujące zagadnienia:

pożyczka udzielona spółce przez wspólnika lub podmiot powiązany a dochód z tytułu ukrytych zysków

• pożyczka udzielona wspólnikowi lub podmiotowi powiązanemu przez spółkę a dochód z tytułu ukrytych zysków

• czy pożyczki udzielone przed wejściem w system estoński CIT również podlegają opodatkowaniu?

• moment powstania dochodu z tytułu ukrytych zysków – czy dochód powstaje kasowo (np. w momencie wypłaty odsetek) czy też memoriałowo (np. w momencie naliczenia odsetek)?

kalkulacje obrazujące powstanie dochodu z tytułu ukrytych zysków w przypadku pożyczek

• nieoprocentowane pożyczki w spółkach na estońskim CIT – korzystna interpretacja Dyrektora KIS a obowiązek stosowania cen rynkowych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl