Jak wzorcowo przeprowadzić postępowanie w trybie podstawowym w wariantach 1 i 2 oraz trybie przetargu nieograniczonego

Termin: 6 lipca 2021r.
Miejsce: Online
Cena: 349,00 zł netto od osoby
Trener: Józef Edmund Nowicki

właściciel i ekspert wiodący w kancelarii specjalizującej się w doradztwie prawnym z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Autor komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych i ponad 500 publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych …

więcej o Józef Edmund Nowicki

Celem szkolenia jest:

 • przedstawienie i omówienie od strony prawnej i praktycznej przebiegu nowego trybu przetargu nieograniczonego i trybu podstawowego
 • omówienie treści SWZ oraz dokumentów mających zastosowanie w przetargu nieograniczonym i trybie podstawowym
 • omówienie analizy potrzeb i wymagań

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy komórek i biur zamówień publicznych odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzanie postępowań
 • wykonawcy
 • podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego z zakresu zamówień publicznych
 • osoby wykonujące kontrole zamówień publicznych
 • osoby rozpoczynające pracę w zamówieniach publicznych.

Materiały szkoleniowe:

Uczestnicy szkolenia otrzymają:

• ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy w postaci elektronicznej

• prezentację multimedialną obejmującą program szkolenia w postaci elektronicznej w formacie PDF, w tym wzory dokumentów mające zastosowanie w przetargu nieograniczonym i trybie podstawowym (SWZ, wzory wezwań, zawiadomień)

Wsparcie merytoryczne po szkoleniu

Uczestnicy szkolenia otrzymają wsparcie merytoryczne w okresie 30 dni od zakończenia szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:

Wszczęcie postępowania i dokonywanie zmian w ogłoszeniach

1. Zasady zamieszczania i publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych i Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Zmiany istotne i zmiany nieistotne w ogłoszeniu

3. Zmiany w ogłoszeniu skutkujące obowiązkiem unieważnienia postępowania

4. Postępowanie zamawiającego w przypadku jednoczesnej zmiany ogłoszenia o zamówieniu i SWZ

Przebieg postępowania do otwarcia ofert

5. Jak odpowiadać na pytania wykonawców.

6. Kiedy pytanie wykonawcy jest pytaniem o wyjaśnienie treści SWZ, a kiedy żądaniem zmiany treści SWZ.

7. Jak należy przedłużać termin składania ofert w przypadku zmiany treści SWZ.

8. Kiedy należy przedłużać termin składania ofert w przypadku wyjaśniania treści SWZ.

9. Jak ustalać terminy do wyjaśnienia treści SWZ.

10. Składanie oświadczeń o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania.

11. Jak zorganizować i przeprowadzić obligatoryjną wizję lokalną.

Przebieg postępowania od składania ofert do oceny ofert

12. Składanie ofert.

13. Otwarcie ofert.

14. Informacja z otwarcia ofert.

15. Zawiadomienie Prezesa UZP o złożonych ofertach.

16. Omówienie przebiegu przetargu nieograniczonego oraz trybu podstawowego w wariancie 1 i 2 od otwarcia ofert do zawarcia umowy:

• przebieg procedury odwróconej w przetargu nieograniczonym

• badanie wstępnych oświadczeń w trybie podstawowym

• badanie ofert

• omówienie przesłanek odrzucenia ofert

• negocjacje w przypadku wariantu 2

• składnie ofert dodatkowych w wariancie 2

• badanie rażąco niskiej ceny (jak wzywać wykonawcę do złożenia wyjaśnień, jak badać treść wyjaśnień i dowodów, kiedy odrzucić ofertę)

• ocena ofert

• wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych

• jak prawidłowo wzywać wykonawcę do złożenia, poprawienia i uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych

17. Wybór najkorzystniejszej oferty.

18. Przedłużanie terminu związania ofertą.

19. Zawarcie umowy.

20. Omówienie przesłanek unieważnienia postępowania.

21. Obowiązki informacyjne po udzieleniu zamówienia.

Umowa i zmiany zawartej umowy?

22. Klauzule zmieniające.

23. Zmiany niedopuszczalne.

24. Realizacja dostaw, usług i robót nieprzewidywalnych.

25. Zmiany umowy wskutek zmiany cen materiałów o kosztów związanych z realizacją umowy.

26. Raport z wykonanej umowy.

27. Ogłoszenie o wykonaniu umowy.

Opinie uczestników

Co do samego szkolenia to oceniam je pozytywnie pod względem merytorycznym tj. znajomość tematu przez Pana Józefa Nowickiego oraz możliwość zadawania nieograniczonej liczby pytań, przed którymi prowadzący się nie wzbraniał. Takie podejście sprawiło, że uczestnicy aktywnie włączali się do dyskusji i przedstawiali swoje problemy związane z udzielaniem zamówień publicznych. Szkolenie, pod względem organizacyjnym – także oceniam pozytywnie.
Irena Kanbur
Kancelaria Prezydenta RP
Uczestniczyłam w szkoleniach Pana Nowickiego już parę razy i nigdy się nie zawiodłam. Duża wiedza, umiejętność jej przekazania oraz miła atmosfera na zajęciach oto główne zalety. Na pewno będę jeszcze nie raz korzystać z fachowości Pana Nowickiego. Uważam że jest jednym z lepszych szkoleniowców w tej dziedzinie.
Weronika Stachura
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Informacje organizacyjne

Termin: 6 lipiec 2021r.
Miejsce: Online
Cena: 349,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera:

 • dostęp do szkolenia on-line
 • materiały szkoleniowe
 • możliwość zadawanie pytań na czacie
 • imienny certyfikat uczestnictwa

Galeria ze szkolenia

Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Jak wzorcowo przeprowadzić postępowanie w trybie podstawowym w wariantach 1 i 2 oraz trybie przetargu nieograniczonego

Chcesz wiedzieć więcej na temat Prawa Zamówień Publicznych

Czytaj portal wPrzetargach.pl - komentarze, dokumenty, pytania, opinie prawne - kliknij >>>>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl