Józef Edmund Nowicki

- praktyk i doświadczony wykładowcy prawa zamówień publicznych.

Józef Edmund Nowicki jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i doświadczonych ekspertów oraz wykładowców problematyki prawa zamówień publicznych w Polsce. Każdego roku przeprowadza kilkadziesiąt szkoleń. Prelegent na konferencjach i wykładowca na studium zamówień publicznych.

Józef Edmund Nowicki to nie tylko wykładowca prawa zamówień publicznych.

Od wielu lat prowadzi kancelarię specjalizującą się w doradztwie prawnym z zakresu zamówień publicznych dla zamawiających i wykonawców oraz kontroli zamówień publicznych. Posiada również wieloletnie doświadczenie w kontroli zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.  Doskonale zorientowany stosowaniu przepisów o zamówieniach publicznych i ich interpretacji. Autor 4 komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych (Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.) oraz kilkuset publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych. Jest cytowany w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów apelacyjnych, sądów okręgowych oraz Krajowej Izby Odwoławczej.

W latach 2010 - 2019 biegły sądowy z zakresu zamówień publicznych.

Jest również redaktorem naczelnym największego portalu o zamówieniach publicznych wPrzetargach.pl