Kasy fiskalne w działalności gospodarczej przedsiębiorców

 

Szkolenie prowadzone będzie "na żywo". Uczestnicy będą mogli zadawać pytania na czacie - w czasie rzeczywistym.

Termin: 28 września 2022, godziny 9:30 – 15:30
Miejsce: Online
Cena: 299,00 zł netto od osoby
Trener: Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

więcej o Damian Staszak

Opis:

 

 W trakcie szkolenia omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:

• obowiązek prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących

• zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących ze względu na niski obrót (20 tys. zł), w tym rozpoczęcie prowadzenia działalności a możliwość skorzystania ze zwolnienia oraz okres przejściowy na wprowadzenie kasy rejestrującej po przekroczeniu limitu

• zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących ze względu na udział sprzedaży zwolnionej przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania w sprzedaży ogółem, w tym rozpoczęcie prowadzenia działalności a możliwość skorzystania ze zwolnienia

• zwolnienia przedmiotowe z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących – czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, w tym możliwość zastosowania zwolnień dla transakcji z pracownikami, sprzedaży środków trwałych, sprzedaży bezgotówkowej, czynności nieodpłatnych

• relacje pomiędzy poszczególnymi zwolnieniami – czy w limicie zwolnienia podmiotowego uwzględnia się wszystkie czynności zwolnione przedmiotowo? Czy możliwe jest korzystanie ze zwolnień przedmiotowych przy przekroczeniu limitu sprzedaży w kwocie 20 tys. zł?

• kiedy nie można skorzystać ze zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących?

• dopuszczalność rezygnacji z kasy rejestrującej po jej wcześniejszym zainstalowaniu

• sankcje z tytułu niezainstalowania kasy rejestrującej

• specyfika kas online, w tym branże zobligowane do stosowania kas online, problem zapewnienia dostępu do Internetu, wycofywanie kas z papierowym i elektronicznym zapisem kopii

• specyfika kas w formie oprogramowania – które branże mogą skorzystać z tego rozwiązania?

• korekta sprzedaży zarejestrowanej na kasie rejestrującej

• paragony fiskalne jako faktury uproszczone

• sprzedaż na kasach rejestrujących w JPK

• ulga na zakup kasy rejestrującej

• obowiązek zwrotu ulgi na zakup kasy rejestrującej - zawieszenie działalności a obowiązek zwrotu ulgi, aport przedsiębiorstwa a obowiązek zwrotu ulgi, przekształcenie a obowiązek zwrotu ulgi

• obowiązek zapewnienia współpracy kasy online i wirtualnej z terminalem płatniczym

• co zrobić z kasą rejestrującą po zamknięciu działalności gospodarczej?

• informowanie pracowników o zasadach prowadzenia ewidencji na kasie

• nabycie sprawdzające

 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl