KSeF i Przechowywanie dokumentacji księgowej elektronicznie

Szkolenie prowadzone będzie "na żywo". Uczestnicy będą mogli zadawać pytania na czacie - w czasie rzeczywistym.

Termin: 23.11.2023, od 09:00 do 14:00
Miejsce: Online
Cena: 399,00 zł netto od osoby
Trener: Monika M. Brzostowska

Doradca podatkowy, wpisana na listę pod numerem 13753. Prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Absolwentka wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Szkoleniowiec. Posiada bogate doświadczenie w pracy z mikroprzedsiębiorcami. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz problematyce przychodów zagranicznych.

więcej o Monika M. Brzostowska

Film wideo ze szkolenia

Korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur jeszcze w 2023r. będzie fakultatywne, ale już w 2024r. praca z tym systemem stanie się codziennością. Trenerka podczas kursu przekaże informacje niezbędne dla prawidłowego przygotowania się do wdrożenia systemu, omówi zasady funkcjonowania, a przede wszystkim krok po kroku opowie jak wystawić fakturę w KSeF. Podczas kursu omówiona zostanie także kwestia przechowywania dokumentów księgowych na gruncie różnych przepisów. Szkolenie przeprowadzi kursantów przez wszystkie aspekty przechowywania dokumentów w formie elektronicznej- od wystawiania po archiwizowanie i kontrolę.

1. Przechowywanie dokumentów księgowych – omówienie na gruncie ustawy o rachunkowości, zasad dotyczących książki przychodów i rozchodów oraz innych form opodatkowania.

2. Czy musimy przechowywać dokumenty w tradycyjnej papierowej formie?

3. Elektroniczne przechowywanie faktur papierowych – czy skan to oryginał?

4. Procedura archiwizowania dokumentów- praktyczne wskazówki jak przez to przejść:

a. dlaczego powinna zostać wprowadzona

b. elementy prawidłowej procedury

c. jak wdrożyć procedurę

d. dochowanie należytej staranności

e. skany dokumentów

f. ustalenie zasad współpracy z klientami

5. Czy oryginalne dokumenty mogą zostać zniszczone i przechowywane elektronicznie?

6. Kontrola podatkowa „na skanach”.

7. Terminy przechowywania dokumentacji.

8. Elektroniczne przechowywanie, a kwestionowanie kosztów podatkowych i prawa do odliczenia VAT.

9. Czym jest e-Faktura i Krajowy System e-Faktur (KSeF)?

10. Czy wszystkie faktury wystawia się w KSeF?

11. Faktury poza KSeF.

12. Kto może nie wystawiać e-Faktur?

13. Kto ma uprawnienie do wystawiania faktur w KSeF.

14. Nadawanie dalszych uprawnień.

15. Jak wystawić i odebrać fakurę krok po kroku.

16. KSeF w biurze rachunkowym.

17. KSeF w przedsiębiorstwach.

18. Jak poradzić sobie z wdrożeniem zmian pod KSeF?

19. Faktura dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej. Faktura dla podmiotów zagranicznych.

20. Data wystawienia Faktury.

21. Data otrzymania Faktury.

22. Noty korygujące.

23. Faktury korygujące w KSeF- co ze SLIM Vat 2.0?

24. Kary pieniężne za błędy w KSeF.

25. Zablokowany system. Co dalej?

26. Preferencje w KSeF.

27. Od kiedy obligatpryjny KSEF?

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl