Kurs - Księgowość małych firm w ujęciu kompleksowym

Termin: Spotkanie 1: 28 lipiec 2023 r. godz. 8:30 - 13:30
Spotkanie 2: 31 lipiec 2023 r. godz. 8:30 - 13:30
Spotkanie 3: 9 sierpień 2023 r. godz. 8:30 - 13:30
Spotkanie 4: 16 sierpień 2023 r. godz. 8:30 - 13:30
Spotkanie 5: 23 sierpień 2023 r. godz. 8:30 - 13:30
Spotkanie 6: 28 sierpień 2023 r. godz. 8:30 - 13:30
Miejsce: Online
Cena: 1860,00 netto od osoby
Trener: Arkadiusz Szulc

absolwent Uniwersytetu Gdańskiego Katedry Rachunkowości, specjalista w zakresie organizacji rachunkowości finansowej i podatkowej w małych i średnich przedsiębiorstwach, trener oraz wykładowca w Sopockiej Szkole Wyższej w zakresie podatków, rachunkowości oraz systemu ubezpieczeń społecznych, wieloletni praktyk w zakresie księgowości prowadzący własną firmę consultingowo-rachunkową. Posiada uprawnienia wydane przez Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg oraz certyfikat Głównego Księgowego wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Laureat wielu ogólnopolskich konkursów o tematyce rachunkowo-podatkowej, autor wielu publikacji w zakresie rachunkowości i zarządzania.

więcej o Arkadiusz Szulc

<<< Kliknij, aby się zapisać >>>

Jeśli na kurs chcesz uzyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego to w polu "Uwagi" wpisz "udział w kursie uzależniony od uzyskania dofinansowania"

Ten Kurs może zostać sfinansowany środkami Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (w skrócie KFS) stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca, czyli podmiot zatrudniający co najmniej jednego pracownika na podstawie umowy o pracę. Jeśli Pracodawca zatrudnia do 10-ciu osób dofinansowanie wynosi 100%.

Wniosek o dofinansowanie składa Pracodawca w swoim Urzędzie Pracy. Można go złożyć tylko w terminie ogłoszonego naboru, który trwa zwykle tylko kilka dni.

Większość naborów odbywa się w styczniu.

My jako firma szkoleniaekspert.pl pomaga w uzyskaniu dofinansowania.

Głównie polega to na przygotowaniu Wniosku o dofinansowanie oraz monitorowanie terminów naboru.

Więcej informacji o KFS – kliknij >>>>>>>

Cel kursu:

Kurs ma na celu kompleksowe przygotowanie słuchacza do prowadzenia księgowości przedsiębiorstwa rozliczającego się za pomocą księgi przychodów i rozchodów oraz do prowadzenia wszystkich innych aspektów z tym związanych.

Ważnym elementem kursu będzie wskazanie wpływu przepisów wprowadzonych przez Polski Ład na bieżące rozliczenia małych firm.

Kurs będzie w całości prowadzony w ujęciu praktycznym, czyli będzie obejmował minimum teorii, a jak najwięcej przykładów i zadań.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W KURSACH:

 • MAŁO TEORII, DUŻO ZADAŃ. PRAKTYCZNA WIEDZA, KTÓRĄ WYKORZYSTASZ W CODZIENNEJ PRACY.
 • AKTUALNA I USYSTEMATYZOWANA WIEDZA
 • ZAWSZE BIEŻĄCE INFORMACJE
 • KONTAKT Z TRENERAMI
 • WIDEO ZE SZKOLENIA

CELE, JAKIE OSIĄGNIESZ:

 • SAMODZIELNA INTERPRETACJA PRZEPISÓW
 • TWOJA WŁASNA BAZA WIEDZY
 • ZAOSZCZĘDZONY CZAS
 • ZAOSZCZĘDZONE PIENIĄDZE- MOŻESZ UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE KURSU ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH!

Kurs obejmuje 6 spotkań, każde po 4 godziny- 24 godziny szkolenia z zakresu:

1. podatku VAT,

W programie m.in.

• VAT przy sprzedaży krajowej

• prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego

• sprzedaż mieszana

• VAT w transakcja międzynarodowych

• zasady i „haczyki” przy sporządzaniu JPK

2. Środków trwałych

W programie m.in.

• elementy składowe wartości środka trwałego

• zasady amortyzacji środka trwałego

• modernizacja środków trwałych, kiedy ulepszenie, a kiedy remont

• środki trwałe w kosztach

• samochód osobowy w firmie

• koszty finansowania zewnętrznego

• dofinansowanie na środki trwałe, a koszty podatkowe

3. Księga przychodów i rozchodów

W programie szkolenia m.in.:

• zasady i metody prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

• księgowanie towarów i materiałów

• ewidencja wynagrodzeń w KPiR

• rozliczanie różnic kursowych

• VAT a księgowania w KPiR

• wydatki na samochody osobowe

• koszty reprezentacji

• dofinansowania a przychody i koszty podatkowe

• ryczałt od dowodów ewidencjonowanych

4. Kadry i płace w małej firmie

W programie szkolenia m.in.:

• Sporządzanie akt osobowych

• Wyliczanie wynagrodzeń

• Obliczanie składek ZUS i podatków

• Rozliczanie urlopów i innych przerw

• Ustalanie wynagrodzenia i zasiłków za czas choroby

 

Nadto prowadzący w ramach kursu przeprowadzi szkolenia z tematyki:

5. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

6. podatków w kosztach,

7. prywatnych wydatków a koszty działalności,

8. przejścia z KPiR na księgi rachunkowe,

9. sprzedaży i darowizny małego przedsiębiorstwa a podatki,

10. elektronizacji i cyfryzacji księgowości.

 

Tematyka i zakres szkoleń z kursu Prowadzący dostosuje do bieżących zagadnień i problemów związanych z prowadzeniem księgowości. Ich tematyka może być uaktualniana zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez uczestników kursu.

Informacje organizacyjne

Termin: 28 lipiec 2023r.
Miejsce: Online
Cena: 1 860,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera

 • Materiały szkoleniowe
 • Konsultacje z Wykładowcą podczas szkolenia
 • Imienny Certyfikat Uczestnictwa
 • Materiały video po szkoleniu

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl