Kurs - Kompendium Podatkowe Podatnika

Termin: 16 czerwca 2023 r. - Izabela Leśniewska
26 lipca 2023 r. - Izabela Leśniewska
30 sierpnia 2023 r. - Izabela Leśniewska
26 września 2023 r. - Izabela Leśniewska
02 października 2023 r. - Monika Brzostowska
23 listopada 2023 r. - Monika Brzostowska
29 listopada 2023 r. - Monika Brzostowska
Miejsce: Online
Cena: 2.170,00 zł netto od osoby
Trener: Monika M. Brzostowska, Izabela Leśniewska

więcej o Izabela Leśniewskawięcej o Monika M. Brzostowska

Film wideo ze szkolenia

Kliknij, aby zapisać się na kurs >>>>>>>

Jeśli na kurs chcesz uzyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego to w polu "Uwagi" wpisz "udział w kursie uzależniony od uzyskania dofinansowania"

Ten Kurs może zostać sfinansowany środkami Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (w skrócie KFS) stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca, czyli podmiot zatrudniający co najmniej jednego pracownika na podstawie umowy o pracę. Jeśli Pracodawca zatrudnia do 10-ciu osób dofinansowanie wynosi 100%.

Wniosek o dofinansowanie składa Pracodawca w swoim Urzędzie Pracy. Można go złożyć tylko w terminie ogłoszonego naboru, który trwa zwykle tylko kilka dni.

Większość naborów odbywa się w styczniu.

My jako firma szkoleniaekspert.pl pomaga w uzyskaniu dofinansowania.

Głównie polega to na przygotowaniu Wniosku o dofinansowanie oraz monitorowanie terminów naboru.

Więcej informacji o KFS – kliknij >>>>>>>

Opis kursu:

Podczas kursu prowadzące przekażą wiedzę w temacie najważniejszych zmian z roku 2022r. i 2023 r., które wpływają na codzienną pracę działów księgowych, biur rachunkowych czy działów kadr m.in. składka zdrowotna przedsiębiorcy i zmiany w drukach PIT-2/ PIT-2A czy ulgi. Wszystkie tematy poparte przykładami praktycznymi, doświadczeniem i przydatnymi wskazówkami. Kurs zakończy się przeglądem zmian z roku 2023r. i zapoznaniem z planowanymi zmianami. Każde szkolenie będzie uwzględniać ewentualną zmianę przepisów, interpretacji i potrzeb kursantów.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W KURSACH:

  • AKTUALNA I USYSTEMATYZOWANA WIEDZA
  • ZAWSZE BIEŻĄCE INFORMACJE
  • KONTAKT Z TRENERAMI
  • WIDEO ZE SZKOLENIA

CELE, JAKIE OSIĄGNIESZ:

  • SAMODZIELNA INTERPRETACJA PRZEPISÓW
  • TWOJA WŁASNA BAZA WIEDZY
  • ZAOSZCZĘDZONY CZAS
  • ZAOSZCZĘDZONE PIENIĄDZE- MOŻESZ UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE KURSU ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH!

Program kursu:

1. Składka zdrowotna przedsiębiorcy

 Trener: Izabela Leśniewska

16 czerwca 2023 r. (godz 10:00 - 15:00)

Program szkolenia:

1) Stałe kwoty opłacania składek

- zmiany od 01.07.2022 r. dla osób współpracujących,

- twórcy i artyści, karta podatkowa

- komandytariusz i komplementariusz SKA

2) zwolnienia z opłacania składek – emeryci, osoby na zasiłkach, osoby niepełnosprawne

3) zasady naliczania składki dla firm na ryczałcie ewidencjonowanym

4) zasady naliczania składki dla firm na zasadach ogólnych w tym sprzedaż środka trwałego i inwentura na dzień 31.12.2022

5) tryb zwrotu składek w tym dla firm z wsteczną formą wyboru opodatkowania za rok 2022

6) ulgi i zwolnienia z punktu widzenia podatkowego i zusowskiego (zasady prowadzenia ewidencji podatkowych)

7) bieżące interpretacje US i ZUS w tym zakresie

2. Lista płac od 01.01.2023 - zasady liczenia, stosowania druków PIT2/PIT2A 

  Trener: Izabela Leśniewska

 26 lipca 2023 r. (godz 10:00 - 15:00)

Program szkolenia:

1) PIT-2, PIT2-A, PIT-3

2) Podstawy prawne, zasady liczenia pensji, zleceń i innych umów wraz z z przykładami

3) Omówienie Ulg 4+ , osób powracających, dla seniora z uwzględnieniem zasad ich ujęcia na druku PIT-11

4) Praca zdalna a aspekty podatkowe

5) e-Urząd w księgowości

6) KUP dla wypłat do 10-go kolejnego miesiąca stan historyczny i bieżące zmiany

7) Bieżące interpretacje US i ZUS w tym zakresie

3. Odliczenia i ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych i przy ryczałcie 

  Trener: Izabela Leśniewska

30 sierpnia 2023 r. (godz 10:00 - 15:00)

Program szkolenia:

1) Odliczalna składka zdrowotna w kosztach i przychodach

2) Składki na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców a zasady ich ujmowania w KPiR

3) Ulga termoizolacyjna, ulga na sport, na innowacje

4) Ujmowanie ulg w ryczałcie i KPiR

5) Analiza (kalkulacja) wyboru formy opodatkowania i możliwość opłacania zaliczek miesięcznie, kwartalnie i formie uproszczonej

6) Wniosek o ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy w działalności gospodarczej

7) Bieżące interpretacje US w tym zakresie

4. Najem w działalności i najem prywatny.

Trener: Izabela Leśniewska

26 września 2023 r. (godz 10:00 - 15:00)

Program szkolenia:

1) Najem z działalności gospodarczej zalety i wady

2) Najem prywatny – zasady ustalania limitu 100 tys. dla stosowania stawki 8,5%

3) Amortyzacja lokali użytkowych i mieszkalnych

4) Skutki sprzedaży lokali użytkowych i mieszkalnych w pdof

5) Definicja pojęcia lokalu użytkowego i mieszkalnego.

6) Bieżące interpretacje US w tym zakresie

5. Reprezentacja i reklama

Trener: doradca podatkowy Monika Brzostowska

02 października 2023 r. (godz 09:00 - 14:00)

Szkolenie skierowanie do działów księgowych, biur rachunkowych i przedsiębiorców. W prosty sposób wskaże jak na gruncie PIT, CIT, VAT należy rozpoznawać reklamę i reprezentację. Podczas szkolenia omawiane będą konkretne przykłady.

1. Reklama i reprezentacja:

-różnice między reklamą a reprezentacją,

-kolacje z kontrahentem,

-prezenty,

-finansowanie szkoleń,

-imprezy integracyjne,

-przekazanie wejściówek.

2. Sponsoring.

3. Orzecznictwo.

4. Przekazanie na rzecz pracowników.

5. Sprzedaż za 1 gr.

6. VAT a reprezentacja i reklama.

7. Konkurs dla konktrahenta.

6. KSeF i Przechowywanie dokumentacji księgowej elektronicznie

Trener: doradca podatkowy Monika Brzostowska

23 listopada 2023 r. (godz 09:00 - 14:00)

Korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur jeszcze w 2023r. będzie fakultatywne, ale już w 2024r. praca z tym systemem stanie się codziennością. Trenerka podczas kursu przekaże informacje niezbędne dla prawidłowego przygotowania się do wdrożenia systemu, omówi zasady funkcjonowania, a przede wszystkim krok po kroku opowie jak wystawić fakturę w KSeF. Podczas kursu omówiona zostanie także kwestia przechowywania dokumentów księgowych na gruncie różnych przepisów. Szkolenie przeprowadzi kursantów przez wszystkie aspekty przechowywania dokumentów w formie elektronicznej- od wystawiania po archiwizowanie i kontrolę.

1. Przechowywanie dokumentów księgowych – omówienie na gruncie ustawy o rachunkowości, zasad dotyczących książki przychodów i rozchodów oraz innych form opodatkowania.

2. Czy musimy przechowywać dokumenty w tradycyjnej papierowej formie?

3. Elektroniczne przechowywanie faktur papierowych – czy skan to oryginał?

4. Procedura archiwizowania dokumentów- praktyczne wskazówki jak przez to przejść:

• dlaczego powinna zostać wprowadzona

• elementy prawidłowej procedury

• jak wdrożyć procedurę

• dochowanie należytej staranności

• skany dokumentów

• ustalenie zasad współpracy z klientami

5. Czy oryginalne dokumenty mogą zostać zniszczone i przechowywane elektronicznie?

6. Kontrola podatkowa „na skanach”.

7. Terminy przechowywania dokumentacji.

8. Elektroniczne przechowywanie, a kwestionowanie kosztów podatkowych i prawa do odliczenia VAT.

9. Omówienie orzecznictwa oraz interpretacji w odniesieniu do dokumentów przechowywanych elektronicznie.

10. KSEF

11. Jak się logować do Krajowego Systemu e-Faktur?

12. Wystawianie faktur przez system.

13. Obowiązek czy możliwość?

14. Preferencje w KSeF.

15. Faktury korygujące a Krajowy System e-Faktur.

16. Zmiany w terminach wystawiania faktur.

17. Wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowane.

18. Określenie daty otrzymania faktury ustrukturyzowanej.

19. Ocena regulacji.

7. Przegląd zmian i interpretacji 2023. Podsumowanie roku w PIT i CIT

Trener: doradca podatkowy Monika Brzostowska

29 listopada 2023 r. (godz 09:00 - 14:00)

W trakcie szkolenia omówione zostaną zmiany podatkowe jakie zostały wprowadzone w 2023r. oraz te, które wejdą w życie w roku 2024. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z uchwalonymi oraz planowanymi zmianami w prawie podatkowym. Program szkolenia uzależniony będzie od działań ustawodawcy w zakresie zmian legislacyjnych.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl