Kurs - Kompendium Podatkowe Podatnika

Termin: 16 czerwca 2023 r. - Izabela Leśniewska
26 lipca 2023 r. - Izabela Leśniewska
30 sierpnia 2023 r. - Izabela Leśniewska
26 września 2023 r. - Izabela Leśniewska
02 października 2023 r. - Monika Brzostowska
23 listopada 2023 r. - Monika Brzostowska
29 listopada 2023 r. - Monika Brzostowska
Miejsce: Online
Cena: 2.170,00 zł netto od osoby
Trener: Monika M. Brzostowska, Izabela Leśniewska

więcej o Izabela Leśniewskawięcej o Monika M. Brzostowska

Film wideo ze szkolenia

Opis kursu:

Podczas kursu prowadzące przekażą wiedzę w temacie najważniejszych zmian z roku 2022r. i 2023 r., które wpływają na codzienną pracę działów księgowych, biur rachunkowych czy działów kadr m.in. składka zdrowotna przedsiębiorcy i zmiany w drukach PIT-2/ PIT-2A czy ulgi. Wszystkie tematy poparte przykładami praktycznymi, doświadczeniem i przydatnymi wskazówkami. Kurs zakończy się przeglądem zmian z roku 2023r. i zapoznaniem z planowanymi zmianami. Każde szkolenie będzie uwzględniać ewentualną zmianę przepisów, interpretacji i potrzeb kursantów.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W KURSACH:

  • AKTUALNA I USYSTEMATYZOWANA WIEDZA
  • ZAWSZE BIEŻĄCE INFORMACJE
  • KONTAKT Z TRENERAMI
  • WIDEO ZE SZKOLENIA

CELE, JAKIE OSIĄGNIESZ:

  • SAMODZIELNA INTERPRETACJA PRZEPISÓW
  • TWOJA WŁASNA BAZA WIEDZY
  • ZAOSZCZĘDZONY CZAS
  • ZAOSZCZĘDZONE PIENIĄDZE- MOŻESZ UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE KURSU ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH!

Program kursu:

1. Składka zdrowotna przedsiębiorcy - usystematyzowanie wiedzy ze składki zdrowotnej

 Trener: Izabela Leśniewska

16 czerwca 2023 r. (godz 10:00 - 15:00)

Celem szkolenia będzie omówienie zasad opłacania składek społecznych przez przedsiębiorców z uwzględnieniem wszelkich zawiłości z tym związanych.

Biorąc udział w szkoleniu nabędziesz:

• umiejętność prawidłowego ustalania podstawy wymiaru składek

• umiejętność prawidłowego naliczania składek

• możliwość optymalizacji podatkowo składkowej

Prowadzenie kilku różnych działalności przestanie być problemem!

Program:

1. Pozarolnicza działalność gospodarcza

• Przedsiębiorcy indywidualni

• Ubezpieczeni korzystający z ulgi na start

• Wspólnicy spółek

• Osoby prowadzące pozarolniczą działalność w innych formach

• Osoby współpracujące

2. Formy opodatkowania działalności gospodarczej

• Zasady ogólne

• Podatek liniowy

• IP-BOX

• Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

• Karta podatkowa

3. Składki zdrowotne na zasadach ogólnych i IP-BOX

• Wysokość

• Podstawa

• Zasady naliczania

4. Składki zdrowotne na podatku liniowymi i IP-BOX

• Wysokość

• Podstawa

• Zasady naliczania

• Możliwość zaliczania do kosztów lub odliczenia od dochodu

• konsekwencje podatkowe zwrotów

5. Składki zdrowotne na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

• Wysokość

• Podstawa

• Zasady naliczania

• Konsekwencje przekroczenia progów

• Możliwość rozliczenia ryczałtowego

• Możliwość częściowego odliczenia składek

• konsekwencje podatkowe zwrotów

6. Składki zdrowotne na karcie podatkowej

• Wysokość

• Podstawa

• Zasady naliczania

7. Składki zdrowotne w przypadku pozostałych form działalności

• Wysokość

• Podstawa

• Zasady naliczania

8. Kilka działalności a składki zdrowotne

• Działalności opodatkowane w tej samej formie

• Działalności opodatkowane w różnych formach

• Kilka rodzajów działalności pozostałej

9. Zmiana formy opodatkowania a składki zdrowotne

• Skala v. liniowy

• Skala v. ryczałt

• Liniowy v. ryczałt

10. Roczne rozliczenie składek

• Roczna podstawa wymiaru składek

• Termin rozliczenia rocznego

• Nadpłata i niedopłata

• Dokumentacja

2. Lista płac od 01.01.2023 - zasady liczenia, stosowania druków PIT2/PIT2A 

  Trener: Izabela Leśniewska

 26 lipca 2023 r. (godz 10:00 - 15:00)

Program szkolenia:

1) PIT-2, PIT2-A, PIT-3

2) Podstawy prawne, zasady liczenia pensji, zleceń i innych umów wraz z z przykładami

3) Omówienie Ulg 4+ , osób powracających, dla seniora z uwzględnieniem zasad ich ujęcia na druku PIT-11

4) Praca zdalna a aspekty podatkowe

5) e-Urząd w księgowości

6) KUP dla wypłat do 10-go kolejnego miesiąca stan historyczny i bieżące zmiany

7) Bieżące interpretacje US i ZUS w tym zakresie

3. Odliczenia i ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych i przy ryczałcie 

  Trener: Izabela Leśniewska

30 sierpnia 2023 r. (godz 10:00 - 15:00)

Program szkolenia:

1) Odliczalna składka zdrowotna w kosztach i przychodach

2) Składki na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców a zasady ich ujmowania w KPiR

3) Ulga termoizolacyjna, ulga na sport, na innowacje

4) Ujmowanie ulg w ryczałcie i KPiR

5) Analiza (kalkulacja) wyboru formy opodatkowania i możliwość opłacania zaliczek miesięcznie, kwartalnie i formie uproszczonej

6) Wniosek o ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy w działalności gospodarczej

7) Bieżące interpretacje US w tym zakresie

4. Najem w działalności i najem prywatny.

Trener: Izabela Leśniewska

26 września 2023 r. (godz 10:00 - 15:00)

Program szkolenia:

1) Najem z działalności gospodarczej zalety i wady

2) Najem prywatny – zasady ustalania limitu 100 tys. dla stosowania stawki 8,5%

3) Amortyzacja lokali użytkowych i mieszkalnych

4) Skutki sprzedaży lokali użytkowych i mieszkalnych w pdof

5) Definicja pojęcia lokalu użytkowego i mieszkalnego.

6) Bieżące interpretacje US w tym zakresie

5. Reprezentacja i reklama

Trener: doradca podatkowy Monika Brzostowska

02 października 2023 r. (godz 09:00 - 14:00)

Szkolenie skierowanie do działów księgowych, biur rachunkowych i przedsiębiorców. W prosty sposób wskaże jak na gruncie PIT, CIT, VAT należy rozpoznawać reklamę i reprezentację. Podczas szkolenia omawiane będą konkretne przykłady.

1. Reklama i reprezentacja:

-różnice między reklamą a reprezentacją,

-kolacje z kontrahentem,

-prezenty,

-finansowanie szkoleń,

-imprezy integracyjne,

-przekazanie wejściówek.

2. Sponsoring.

3. Orzecznictwo.

4. Przekazanie na rzecz pracowników.

5. Sprzedaż za 1 gr.

6. VAT a reprezentacja i reklama.

7. Konkurs dla konktrahenta.

6. KSeF i Przechowywanie dokumentacji księgowej elektronicznie

Trener: doradca podatkowy Monika Brzostowska

23 listopada 2023 r. (godz 09:00 - 14:00)

Korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur jeszcze w 2023r. będzie fakultatywne, ale już w 2024r. praca z tym systemem stanie się codziennością. Trenerka podczas kursu przekaże informacje niezbędne dla prawidłowego przygotowania się do wdrożenia systemu, omówi zasady funkcjonowania, a przede wszystkim krok po kroku opowie jak wystawić fakturę w KSeF. Podczas kursu omówiona zostanie także kwestia przechowywania dokumentów księgowych na gruncie różnych przepisów. Szkolenie przeprowadzi kursantów przez wszystkie aspekty przechowywania dokumentów w formie elektronicznej- od wystawiania po archiwizowanie i kontrolę.

1. Przechowywanie dokumentów księgowych – omówienie na gruncie ustawy o rachunkowości, zasad dotyczących książki przychodów i rozchodów oraz innych form opodatkowania.

2. Czy musimy przechowywać dokumenty w tradycyjnej papierowej formie?

3. Elektroniczne przechowywanie faktur papierowych – czy skan to oryginał?

4. Procedura archiwizowania dokumentów- praktyczne wskazówki jak przez to przejść:

• dlaczego powinna zostać wprowadzona

• elementy prawidłowej procedury

• jak wdrożyć procedurę

• dochowanie należytej staranności

• skany dokumentów

• ustalenie zasad współpracy z klientami

5. Czy oryginalne dokumenty mogą zostać zniszczone i przechowywane elektronicznie?

6. Kontrola podatkowa „na skanach”.

7. Terminy przechowywania dokumentacji.

8. Elektroniczne przechowywanie, a kwestionowanie kosztów podatkowych i prawa do odliczenia VAT.

9. Omówienie orzecznictwa oraz interpretacji w odniesieniu do dokumentów przechowywanych elektronicznie.

10. KSEF

11. Jak się logować do Krajowego Systemu e-Faktur?

12. Wystawianie faktur przez system.

13. Obowiązek czy możliwość?

14. Preferencje w KSeF.

15. Faktury korygujące a Krajowy System e-Faktur.

16. Zmiany w terminach wystawiania faktur.

17. Wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowane.

18. Określenie daty otrzymania faktury ustrukturyzowanej.

19. Ocena regulacji.

7. Przegląd zmian i interpretacji 2023. Podsumowanie roku w PIT i CIT

Trener: doradca podatkowy Monika Brzostowska

29 listopada 2023 r. (godz 09:00 - 14:00)

W trakcie szkolenia omówione zostaną zmiany podatkowe jakie zostały wprowadzone w 2023r. oraz te, które wejdą w życie w roku 2024. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z uchwalonymi oraz planowanymi zmianami w prawie podatkowym. Program szkolenia uzależniony będzie od działań ustawodawcy w zakresie zmian legislacyjnych.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl