Kurs - Podatki dochodowe i VAT dla Praktyków w 2023 roku

Termin: 30 maja 2023 r.
28 czerwca 2023 r.
11 lipca 2023 r.
10 sierpnia 2023 r.
13 września 2023 r.
11 października 2023 r.
30 listopada 2023 r.
Miejsce: Online (godz 09:30 - 15:30)
Cena: 2.443,00 zł netto od osoby
Trener: Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

więcej o Damian Staszak

Film wideo ze szkolenia

Kliknij, aby zapisać się na kurs >>>>>>>

Jeśli na kurs chcesz uzyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego to w polu "Uwagi" wpisz "udział w kursie uzależniony od uzyskania dofinansowania"

Ten Kurs może zostać sfinansowany środkami Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (w skrócie KFS) stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca, czyli podmiot zatrudniający co najmniej jednego pracownika na podstawie umowy o pracę. Jeśli Pracodawca zatrudnia do 10-ciu osób dofinansowanie wynosi 100%.

Wniosek o dofinansowanie składa Pracodawca w swoim Urzędzie Pracy. Można go złożyć tylko w terminie ogłoszonego naboru, który trwa zwykle tylko kilka dni.

Większość naborów odbywa się w styczniu.

My jako firma szkoleniaekspert.pl pomaga w uzyskaniu dofinansowania.

Głównie polega to na przygotowaniu Wniosku o dofinansowanie oraz monitorowanie terminów naboru.

Więcej informacji o KFS – kliknij >>>>>>>

Opis kursu:

Kurs przygotuje do praktycznego stosowania wiedzy podatkowej w codziennej pracy. Prowadzący podczas poszczególnych szkoleń poruszy kwestie niezbędne do prawidłowego rozliczania klientów, uwzględniając szereg nowych rozwiązań wprowadzonych w ostatnim czasie w zakresie podatków dochodowych i VAT, ponadto KSeF, opodatkowanie w wynajmie nieruchomości czy rozliczania podatku VAT. Wszystkie tematy uzupełnione o aktualne interpretacje i orzecznictwo. Kurs zawiera także szkolenie podsumowujące rok 2023r. i zmiany, które zostaną wprowadzone w 2024r.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W KURSACH:

 • AKTUALNA I USYSTEMATYZOWANA WIEDZA
 • ZAWSZE BIEŻĄCE INFORMACJE
 • KONTAKT Z TRENERAMI
 • WIDEO ZE SZKOLENIA

CELE, JAKIE OSIĄGNIESZ:

 • SAMODZIELNA INTERPRETACJA PRZEPISÓW
 • TWOJA WŁASNA BAZA WIEDZY
 • ZAOSZCZĘDZONY CZAS
 • ZAOSZCZĘDZONE PIENIĄDZE- MOŻESZ UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE KURSU ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH!

Program kursu:

1.KSeF - jak przygotować się do rewolucji w procesie fakturowania?

30 maja 2023 r.

Celem szkolenia jest zapoznanie i przygotowanie uczestników do wdrożenia systemu KSeF, który obecnie jest rozwiązaniem dobrowolnym, a od 2024 będzie obligatoryjny. Wejście w system KSeF wiąże się z rewolucją w procesie fakturowania, w tym korygowania faktur. Chodzi nie tylko o rewolucje w znaczeniu technicznym, lecz również o zmiany stosowanych powszechnie rozwiązań praktycznych związanych z wystawianiem faktur (np. data wystawienia faktury). Wdrożenie KSeF jest procesem czasochłonnym, wymaga nie tylko dostosowania oprogramowania, lecz również zmian w procedurze związanej z fakturowaniem, należy więc rozpocząć przygotowania z odpowiednim wyprzedzeniem.

Program szkolenia:

 • KSeF i faktura ustrukturyzowana – definicja, istota
 • zgoda Komisji Europejskiej na obligatoryjny KSeF – problem zakresu derogacji
 • nadanie i odebranie uprawnień w KSeF, uwierzytelnianie w KSeF – jak wyznaczyć osobę uprawnioną do podejmowania czynności w KSeF?
 • wystawienie, przesłanie i odbiór faktury ustrukturyzowanej
 • weryfikacja faktury ustrukturyzowanej przez KSeF
 • korygowanie faktur ustrukturyzowanych
 • wpływ KSeF na rozliczenia podatkowe
 • korzyści i wady KSeF
 • jak przygotować się na wdrożenie obligatoryjnego KSeF?

2. Obowiązki ewidencyjne, informacyjne i sprawozdawcze przedsiębiorców

28 czerwca 2023 r.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wybranymi obowiązkami ewidencyjnymi, informacyjnymi i sprawozdawczymi przedsiębiorców. Zagadnienia wymienione w programie szkolenia podejmowane będą w sposób kompleksowy, tj. oprócz aspektów teoretycznych omówione zostaną konkretne formularze lub systemy umożliwiające dokonanie zgłoszenia w ujęciu praktycznym.

Program szkolenia:

 • zgłoszenia VAT-R i VAT-Z, czyli jaki poprawnie zarejestrować i wyrejestrować podatnika VAT?
 • ewidencja JPK – dodatkowe oznaczenia transakcji, dowodów sprzedaży i dowodów zakupów
 • informacja VAT-23 – czego dotyczy deklaracja i kiedy należy ją składać?
 • informacja i aktualizacja informacji VAT-26 na potrzeby odliczania 100% VAT od pojazdów samochodowych"
 • zgłoszenie do procedury OSS (VIN-R i VIU-R) oraz deklaracje składane w procedurze OSS (VIN DO i VIU-DO)
 • informacja TPR – raportowanie o transakcjach między podmiotami powiązanymi
 • informacja CIT-15J – jak uniknąć objęcia spółek jawnych podatkiem CIT?
 • informacje CIT-N1 i CIT-N2 w spółkach nieruchomościowych
 • WH-OSC i WH-OSP - oświadczenie płatnika o spełnieniu warunków do niepobrania podatku u źródła, zastosowania zwolnienia bądź obniżonej stawki podatku u źródła
 • składanie sprawozdań finansowych oraz uchwał do KRS w praktyce
 • CRBR w pigułce – kto, kiedy, kogo i jak powinien zgłosić do CRBR?
 • deklaracje PCC-3 i PCC-4 – jak wypełnić? Kiedy dopuszczalne jest złożenie zbiorczej deklaracji?

3. Wynajem nieruchomości w 2023 roku - opodatkowanie

11 lipca 2023 r.

Wynajem nieruchomości jest jedną z częstych form inwestycji nie tylko u przedsiębiorców, ale również u osób zajmujących się tzw. najmem prywatnym. Wdrożone przez ustawodawcę w latach 2022-2023 zmiany podatkowe istotnie zrewolucjonizowały rynek najmu nieruchomości. W ramach szkolenia uczestnicy poznają aktualne zasady rozliczeń podatkowych związanych z wynajmem nieruchomości zarówno na gruncie podatku dochodowego, jak i podatku VAT oraz podatku od nieruchomości.

Program szkolenia:

 • opodatkowanie wynajmu nieruchomości na gruncie VAT:

  • wynajem nieruchomości a usługi zakwaterowania
  • wynajem jako działalność gospodarcza na gruncie VAT
  • moment powstania obowiązku podatkowego
  • refakturowanie kosztów mediów
  • zwolnienie z opodatkowania i stawki VAT
  • ewidencjonowanie usług wynajmu

 • opodatkowanie wynajmu nieruchomości na gruncie podatku dochodowego

  • źródło przychodów w PIT w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych
  • moment powstania przychodu z wynajmu
  • amortyzacja nieruchomości jako KUP
  • refakturowanie kosztów mediów
  • podatek od przychodów z budynków

 • opodatkowanie wynajmu nieruchomości położonej za granicą
 • podatek od nieruchomości
 • dyrektywa DAC7 i inne regulacje prawne wpływające na rynek wynajmu nieruchomości

4. Rozliczanie podatku VAT w świetle aktualnych interpretacji i orzecznictwa

10 sierpnia 2023 r.

Podatek VAT stanowi główne źródło krajowych wpływów budżetowych. Z tego powodu organy podatkowe, przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi, nieustannie monitorują prawidłowość rozliczeń dokonywanych przez podatników. W trakcie szkolenia, w oparciu o aktualne interpretacje i orzeczenia, przedstawione zostaną zagadnienia, które często wywołują wątpliwości w zakresie rozliczeń podatkowych. Program szkolenia może zostać uzupełniony o inne zagadnienie problematyczne aktualne na dzień szkolenia.

Program szkolenia:

 • odliczanie podatku naliczonego
 • faktury korygujące, w tym zbiorcze faktury korygujące – zasady wystawiania
 • moment rozliczenia faktur korygujących po stronie sprzedawcy i nabywcy
 • świadczenia złożone – rozliczenie podatku VAT
 • refakturowanie – istota i zasady
 • mechanizm podzielonej płatności
 • anulowanie faktur i puste faktury
 • dodatkowe zobowiązanie podatkowe – praktyka organów po wyroku TSUE
 • równoczesne wykonywanie czynności opodatkowanych i zwolnionych – mechanizm korekty podatku naliczonego
 • przegląd najnowszego orzecznictwa TSUE

5. Branża e-commerce – rozliczanie podatku VAT w transakcjach sprzedaży na rzecz nabywców z Polski i innych państw Unii Europejskiej

13 września 2023 r.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z regułami opodatkowania podatkiem VAT branży e-commerce, czyli branży handlu elektronicznego. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną zasady rozliczania transakcji podejmowanych przez krajowych podatników VAT dokonujących sprzedaży na rzecz podmiotów z Polski i innych państw Unii Europejskiej. Szkolenie obejmować będzie nie tylko transakcje towarowe, ale również transakcje usługowe zawierane i świadczone drogą elektroniczną.

Program szkolenia:

 • branża e-commerce regulacje prawno-podatkowe
 • transakcje towarowe w branży e-commerce (dostawa towarów, WDT, WSTO, SOTI):

  • miejsce opodatkowania
  • obowiązek podatkowy
  • stawki podatku
  • ewidencjonowanie (faktury, kasy rejestrujące)
  • procedury szczególne w VAT (OSS, IOSS)
  • zasady rozliczeń podatkowych

 • transakcje usługowe w branży e-commerce:

  • miejsce opodatkowania
  • obowiązek podatkowy
  • stawki podatku
  • ewidencjonowanie (faktury, kasy rejestrujące)
  • zasady rozliczeń podatkowych

6. Rozliczanie podatku dochodowego w świetle aktualnych interpretacji i orzecznictwa

11 października 2023 r.

W związku z wdrożonymi w latach 2021-2023 istotnymi zmianami w zakresie podatków dochodowych, a także niejednolitą praktyką organów podatkowych ważne jest ciągłe uaktualnianie i poszerzanie wiedzy przez osoby zajmujące się na co dzień rozliczeniami podatkowymi przedsiębiorców. Wybrane zagadnienia, które zostaną omówione w trakcie szkolenia, charakteryzują się przede wszystkim koniecznością znajomości aktualnej linii interpretacyjnej organów podatkowych oraz linii orzeczniczej sądów administracyjnych, ponieważ stanowią nowe rozwiązania lub też zostały objęte zmianami w ostatnich latach.

Program szkolenia:

 • ulgi w podatkach dochodowych:

  • ulga na terminal
  • ulga na produkcję próbną (ulga na prototypy)
  • ulga na promocję
  • ulga na wsparcie działalności sportowej, działalności kulturalnej oraz szkolnictwa wyższego i nauki
  • ulga na robotyzację
  • ulga na ochronę i konserwację zabytków
  • ulga dla inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne (ASI)
  • ulga konsolidacyjna
  • ulga na pierwszą emisję publiczną
  • ulga B+R

 • IP Box jako szczególna forma opodatkowania
 • estoński CIT - aktualne wyjaśnienia organów podatkowych w zakresie dochodów spółki korzystające z estońskiego CIT
 • wyłączenie amortyzacji nieruchomości mieszkalnych – przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych
 • czy spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne muszą pobierać podatek przy wypłacie komplementariuszom zaliczek na poczet zysku? Przegląd orzecznictwa i aktualna praktyka organów
 • podatek u źródła a należyta staranność – ryzyko po stronie płatników
 • spółki nieruchomościowe i ich obowiązki
 • różnice między podstawą opodatkowania w PIT a podstawą wymiaru składki zdrowotnej
 • specjalny fundusz inwestycyjny jako rozwiązanie umożliwiające szybsze rozliczenie kosztów uzyskania przychodów

7. Zmiany podatkowe od 2024 roku

30 listopada 2023 r.

W trakcie szkolenia omówione zostaną zmiany podatkowe jakie wejdą w życie w roku 2024. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z uchwalonymi oraz planowanymi zmianami w prawie podatkowym. Program szkolenia uzależniony będzie od działań ustawodawcy w zakresie zmian legislacyjnych.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl