Kurs - Podatki dochodowe i VAT dla Praktyków w 2023 roku

Termin: 30 maja 2023 r.
28 czerwca 2023 r.
11 lipca 2023 r.
10 sierpnia 2023 r.
13 września 2023 r.
11 października 2023 r.
30 listopada 2023 r.
Miejsce: Online (godz 09:30 - 15:30)
Cena: 2.443,00 zł netto od osoby
Trener: Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

więcej o Damian Staszak

Film wideo ze szkolenia

Opis kursu:

Kurs przygotuje do praktycznego stosowania wiedzy podatkowej w codziennej pracy. Prowadzący podczas poszczególnych szkoleń poruszy kwestie niezbędne do prawidłowego rozliczania klientów, uwzględniając szereg nowych rozwiązań wprowadzonych w ostatnim czasie w zakresie podatków dochodowych i VAT, ponadto KSeF, opodatkowanie w wynajmie nieruchomości czy rozliczania podatku VAT. Wszystkie tematy uzupełnione o aktualne interpretacje i orzecznictwo. Kurs zawiera także szkolenie podsumowujące rok 2023r. i zmiany, które zostaną wprowadzone w 2024r.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W KURSACH:

 • AKTUALNA I USYSTEMATYZOWANA WIEDZA
 • ZAWSZE BIEŻĄCE INFORMACJE
 • KONTAKT Z TRENERAMI
 • WIDEO ZE SZKOLENIA

CELE, JAKIE OSIĄGNIESZ:

 • SAMODZIELNA INTERPRETACJA PRZEPISÓW
 • TWOJA WŁASNA BAZA WIEDZY
 • ZAOSZCZĘDZONY CZAS
 • ZAOSZCZĘDZONE PIENIĄDZE- MOŻESZ UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE KURSU ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH!

Szkolenia wchodzące w skład kursu:

1. Wynajem nieruchomości w 2023 roku - opodatkowanie

2. Obowiązki ewidencyjne, informacyjne i sprawozdawcze przedsiębiorców

3.KSeF - jak przygotować się do rewolucji w procesie fakturowania?

4. Rozliczanie podatku VAT w świetle aktualnych interpretacji i orzecznictwa

5. Branża e-commerce – rozliczanie podatku VAT w transakcjach sprzedaży na rzecz nabywców z Polski i innych państw Unii Europejskiej

6. Rozliczanie podatku dochodowego w świetle aktualnych interpretacji i orzecznictwa

7. Zmiany podatkowe od 2024 roku

Program kursu:

1. Wynajem nieruchomości w 2023 roku - opodatkowanie

30 maja 2023 r.

Wynajem nieruchomości jest jedną z częstych form inwestycji nie tylko u przedsiębiorców, ale również u osób zajmujących się tzw. najmem prywatnym. Wdrożone przez ustawodawcę w latach 2022-2023 zmiany podatkowe istotnie zrewolucjonizowały rynek najmu nieruchomości. W ramach szkolenia uczestnicy poznają aktualne zasady rozliczeń podatkowych związanych z wynajmem nieruchomości zarówno na gruncie podatku dochodowego, jak i podatku VAT oraz podatku od nieruchomości.

Program szkolenia:

 • opodatkowanie wynajmu nieruchomości na gruncie VAT:

  • wynajem nieruchomości a usługi zakwaterowania
  • wynajem jako działalność gospodarcza na gruncie VAT
  • moment powstania obowiązku podatkowego
  • refakturowanie kosztów mediów
  • zwolnienie z opodatkowania i stawki VAT
  • ewidencjonowanie usług wynajmu

 • opodatkowanie wynajmu nieruchomości na gruncie podatku dochodowego

  • źródło przychodów w PIT w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych
  • moment powstania przychodu z wynajmu
  • amortyzacja nieruchomości jako KUP
  • refakturowanie kosztów mediów
  • podatek od przychodów z budynków

 • opodatkowanie wynajmu nieruchomości położonej za granicą
 • podatek od nieruchomości
 • dyrektywa DAC7 i inne regulacje prawne wpływające na rynek wynajmu nieruchomości

2. Obowiązki ewidencyjne, informacyjne i sprawozdawcze przedsiębiorców

28 czerwca 2023 r.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wybranymi obowiązkami ewidencyjnymi, informacyjnymi i sprawozdawczymi przedsiębiorców. Zagadnienia wymienione w programie szkolenia podejmowane będą w sposób kompleksowy, tj. oprócz aspektów teoretycznych omówione zostaną konkretne formularze lub systemy umożliwiające dokonanie zgłoszenia w ujęciu praktycznym.

Program szkolenia:

 • zgłoszenia VAT-R i VAT-Z, czyli jaki poprawnie zarejestrować i wyrejestrować podatnika VAT?
 • ewidencja JPK – dodatkowe oznaczenia transakcji, dowodów sprzedaży i dowodów zakupów
 • informacja VAT-23 – czego dotyczy deklaracja i kiedy należy ją składać?
 • informacja i aktualizacja informacji VAT-26 na potrzeby odliczania 100% VAT od pojazdów samochodowych"
 • zgłoszenie do procedury OSS (VIN-R i VIU-R) oraz deklaracje składane w procedurze OSS (VIN DO i VIU-DO)
 • informacja TPR – raportowanie o transakcjach między podmiotami powiązanymi
 • informacja CIT-15J – jak uniknąć objęcia spółek jawnych podatkiem CIT?
 • informacje CIT-N1 i CIT-N2 w spółkach nieruchomościowych
 • WH-OSC i WH-OSP - oświadczenie płatnika o spełnieniu warunków do niepobrania podatku u źródła, zastosowania zwolnienia bądź obniżonej stawki podatku u źródła
 • składanie sprawozdań finansowych oraz uchwał do KRS w praktyce
 • CRBR w pigułce – kto, kiedy, kogo i jak powinien zgłosić do CRBR?
 • deklaracje PCC-3 i PCC-4 – jak wypełnić? Kiedy dopuszczalne jest złożenie zbiorczej deklaracji?

Program kursu:

3.KSeF - jak przygotować się do rewolucji w procesie fakturowania?

11 lipca 2023 r.

Celem szkolenia jest zapoznanie i przygotowanie uczestników do wdrożenia systemu KSeF, który obecnie jest rozwiązaniem dobrowolnym, a od 2024 będzie obligatoryjny. Wejście w system KSeF wiąże się z rewolucją w procesie fakturowania, w tym korygowania faktur. Chodzi nie tylko o rewolucje w znaczeniu technicznym, lecz również o zmiany stosowanych powszechnie rozwiązań praktycznych związanych z wystawianiem faktur (np. data wystawienia faktury). Wdrożenie KSeF jest procesem czasochłonnym, wymaga nie tylko dostosowania oprogramowania, lecz również zmian w procedurze związanej z fakturowaniem, należy więc rozpocząć przygotowania z odpowiednim wyprzedzeniem.

Program szkolenia:

 • KSeF i faktura ustrukturyzowana – definicja, istota
 • zgoda Komisji Europejskiej na obligatoryjny KSeF – problem zakresu derogacji
 • nadanie i odebranie uprawnień w KSeF, uwierzytelnianie w KSeF – jak wyznaczyć osobę uprawnioną do podejmowania czynności w KSeF?
 • wystawienie, przesłanie i odbiór faktury ustrukturyzowanej
 • weryfikacja faktury ustrukturyzowanej przez KSeF
 • korygowanie faktur ustrukturyzowanych
 • wpływ KSeF na rozliczenia podatkowe
 • korzyści i wady KSeF
 • jak przygotować się na wdrożenie obligatoryjnego KSeF?

4. Rozliczanie podatku VAT w świetle aktualnych interpretacji i orzecznictwa

10 sierpnia 2023 r.

Podatek VAT stanowi główne źródło krajowych wpływów budżetowych. Z tego powodu organy podatkowe, przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi, nieustannie monitorują prawidłowość rozliczeń dokonywanych przez podatników. W trakcie szkolenia, w oparciu o aktualne interpretacje i orzeczenia, przedstawione zostaną zagadnienia, które często wywołują wątpliwości w zakresie rozliczeń podatkowych. Program szkolenia może zostać uzupełniony o inne zagadnienie problematyczne aktualne na dzień szkolenia.

Program szkolenia:

 • odliczanie podatku naliczonego
 • faktury korygujące, w tym zbiorcze faktury korygujące – zasady wystawiania
 • moment rozliczenia faktur korygujących po stronie sprzedawcy i nabywcy
 • świadczenia złożone – rozliczenie podatku VAT
 • refakturowanie – istota i zasady
 • mechanizm podzielonej płatności
 • anulowanie faktur i puste faktury
 • dodatkowe zobowiązanie podatkowe – praktyka organów po wyroku TSUE
 • równoczesne wykonywanie czynności opodatkowanych i zwolnionych – mechanizm korekty podatku naliczonego
 • przegląd najnowszego orzecznictwa TSUE

5. Branża e-commerce – rozliczanie podatku VAT w transakcjach sprzedaży na rzecz nabywców z Polski i innych państw Unii Europejskiej

13 września 2023 r.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z regułami opodatkowania podatkiem VAT branży e-commerce, czyli branży handlu elektronicznego. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną zasady rozliczania transakcji podejmowanych przez krajowych podatników VAT dokonujących sprzedaży na rzecz podmiotów z Polski i innych państw Unii Europejskiej. Szkolenie obejmować będzie nie tylko transakcje towarowe, ale również transakcje usługowe zawierane i świadczone drogą elektroniczną.

Program szkolenia:

 • branża e-commerce regulacje prawno-podatkowe
 • transakcje towarowe w branży e-commerce (dostawa towarów, WDT, WSTO, SOTI):

  • miejsce opodatkowania
  • obowiązek podatkowy
  • stawki podatku
  • ewidencjonowanie (faktury, kasy rejestrujące)
  • procedury szczególne w VAT (OSS, IOSS)
  • zasady rozliczeń podatkowych

 • transakcje usługowe w branży e-commerce:

  • miejsce opodatkowania
  • obowiązek podatkowy
  • stawki podatku
  • ewidencjonowanie (faktury, kasy rejestrujące)
  • zasady rozliczeń podatkowych

6. Rozliczanie podatku dochodowego w świetle aktualnych interpretacji i orzecznictwa

11 października 2023 r.

W związku z wdrożonymi w latach 2021-2023 istotnymi zmianami w zakresie podatków dochodowych, a także niejednolitą praktyką organów podatkowych ważne jest ciągłe uaktualnianie i poszerzanie wiedzy przez osoby zajmujące się na co dzień rozliczeniami podatkowymi przedsiębiorców. Wybrane zagadnienia, które zostaną omówione w trakcie szkolenia, charakteryzują się przede wszystkim koniecznością znajomości aktualnej linii interpretacyjnej organów podatkowych oraz linii orzeczniczej sądów administracyjnych, ponieważ stanowią nowe rozwiązania lub też zostały objęte zmianami w ostatnich latach.

Program szkolenia:

 • ulgi w podatkach dochodowych:

  • ulga na terminal
  • ulga na produkcję próbną (ulga na prototypy)
  • ulga na promocję
  • ulga na wsparcie działalności sportowej, działalności kulturalnej oraz szkolnictwa wyższego i nauki
  • ulga na robotyzację
  • ulga na ochronę i konserwację zabytków
  • ulga dla inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne (ASI)
  • ulga konsolidacyjna
  • ulga na pierwszą emisję publiczną
  • ulga B+R

 • IP Box jako szczególna forma opodatkowania
 • estoński CIT - aktualne wyjaśnienia organów podatkowych w zakresie dochodów spółki korzystające z estońskiego CIT
 • wyłączenie amortyzacji nieruchomości mieszkalnych – przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych
 • czy spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne muszą pobierać podatek przy wypłacie komplementariuszom zaliczek na poczet zysku? Przegląd orzecznictwa i aktualna praktyka organów
 • podatek u źródła a należyta staranność – ryzyko po stronie płatników
 • spółki nieruchomościowe i ich obowiązki
 • różnice między podstawą opodatkowania w PIT a podstawą wymiaru składki zdrowotnej
 • specjalny fundusz inwestycyjny jako rozwiązanie umożliwiające szybsze rozliczenie kosztów uzyskania przychodów

7. Zmiany podatkowe od 2024 roku

30 listopada 2023 r.

W trakcie szkolenia omówione zostaną zmiany podatkowe jakie wejdą w życie w roku 2024. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z uchwalonymi oraz planowanymi zmianami w prawie podatkowym. Program szkolenia uzależniony będzie od działań ustawodawcy w zakresie zmian legislacyjnych.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl