Kurs: Podatki dochodowe i VAT dla Praktyków

Termin: 12 maja 2020 r.
04 czerwca 2020 r.
08 lipca 2020 r.
11 sierpnia 2020 r.
10 września 2020 r.
14 października 2020 r.
26 listopada 2020 r.
Miejsce: Piła
Cena: 3.143,00 zł netto od osoby
Trener: Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

więcej o Damian Staszak

Kurs może być sfinansowany ze środków publicznych!!!

Osobom zainteresowanym pomożemy w uzyskaniu dofinansowania.

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej na temat dofinansowania >>>>>>

Opis kursu:

Podatki dochodowe i VAT dla Praktyków jest to 7-modułowy kurs stacjonarny.

Przepisy podatkowe omawiane będą w oparciu o najnowsze orzecznictwo, interpretacje i wyroki sądowe z pokazaniem przykładów z życia.

Oprócz rzetelnej wiedzy na temat właściwego interpretowania przepisów podatkowych, podczas każdego ze szkoleń otrzymacie również bieżące informacje na temat zmian, które będą wchodzić w życie.

Podczas każdego ze szkoleń każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z indywidualnych konsultacji.

Poza tym każdy z tematów szkolenia zostanie nagrany na wideo a następnie Uczestnikom udostępniony.

Tematy omawiane podczas kursu:

1. PODATEK VAT W TRANSAKCJACH KRAJOWYCH

2. PODATEK VAT W TRANSAKCJACH MIĘDZYNARODOWYCH

3. NARZĘDZIA PODATKOWE WSPIERAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ

4. TRANSAKCJE POMIĘDZY PODMIOTAMI POWIĄZANYMI - REGULACJE PODATKOWE

5. PODATEK DOCHODOWY - ROZLICZENIA KRAJOWE

6. PODATEK DOCHODOWY - OPODATKOWANIE DOCHODÓW TRANSGRANICZNYCH

7. ZMIANY PODATKOWE W ROKU 2021

 

Uwaga: w ramach bieżącej opieki nad uczestnikami kursu, jeśli w trakcie roku będą zmieniać się przepisy podatkowe poszczególne szkolenia będziemy rozpoczynać od ich omówienia.

Podatki dochodowe i VAT dla Praktyków to:

Zagadnienia w ujęciu praktycznym

Prowadzący pokazuje zastosowanie przepisów na praktycznych przykładach. Rozwiązuje problemy, z którymi każdego dnia borykasz się w pracy. Ponadto otrzymujesz dożywotni dostęp do wiedzy z kursu w formie nagrań.

Opieka konsultingowa

Każdy z 7 modułów ma blok konsultacyjny z prowadzącym. Doradca podatkowy Damian Staszak odpowie na wszelkie pytania związane nie tylko z zagadnieniami z kursu, ale też innymi kwestiami zawodowymi na temat podatków.

Nagrania wideo z całego kursu

Dożywotni, bezpłatny dostęp do nagrań z całego kursu. W każdym momencie możesz wrócić do omawianych zagadnień, aby powtórzyć i utrwalić swoją wiedzę. Wszystko będzie dostępne na dedykowanej platformie online.

Nawet 100% dofinansowanie kursu

Regularna cena kursu to 3.143,00 zł netto od osoby, jednak pomagamy uzyskać 100 lub 80% dofinansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Kompleksowo przygotowujemy wniosek, który należy jedynie zanieść do urzędu.

Poczuj pewność i komfort w codziennej pracy

Zakres kursu jest dostosowany do nieustannie zmieniających się przepisów prawa podatkowego. Praktyczne przykłady, obrazowe wyjaśnienia i konsultacje z trenerem w trakcie trwania szkoleń pozwolą Ci przyswoić nową i uporządkować obecną wiedzę.

Poszerzysz kompetencje zawodowe i poczujesz się pewnie w codziennej pracy. Otrzymasz również nielimitowany, bezpłatny dostęp do nagrań wideo z całego kursu. Możesz więc w każdym momencie powtórzyć materiał z danego zagadnienia.

Pełen program kursu - Podatki dochodowe i VAT dla Praktyków:

PODATEK VAT W TRANSAKCJACH KRAJOWYCH

Podatek VAT stanowi główne źródło krajowych wpływów budżetowych. Z tego powodu organy podatkowe, przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi, nieustannie monitorują prawidłowość rozliczeń dokonywanych przez podatników.

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie tych zagadnień związanych z podatkiem VAT, które z uwagi na liczne zmiany legislacyjne i stopień skomplikowania generują najwięcej wątpliwości wśród podatników.

Materiały szkoleniowe przygotowane są w oparciu o aktualne interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz wyroki sądów administracyjnych, dzięki czemu uczestnicy na podstawie rzeczywistych stanów faktycznych poznają istotę problemu i prawidłowe rozliczenie omawianych zagadnień.

Dzięki przywołanym w trakcie szkolenia przykładom uczestnicy poszerzą wiedzę na temat rozliczania podatku VAT nie tylko w ujęciu teoretycznym, lecz przede wszystkim w ujęciu praktycznym

 

Program szkolenia:

1) Czynności podlegające opodatkowaniu oraz moment powstania obowiązku podatkowego

 • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju jako czynności opodatkowane
 • nieodpłatne przekazanie towarów jako czynność opodatkowana - prezenty o małej wartości oraz próbki
 • nieodpłatne świadczenie usług oraz użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa do celów innych niż działalność gospodarcza jako czynności opodatkowane - przykłady
 • moment powstania obowiązku podatkowego przy dostawie towarów - rozpoznawanie obowiązku podatkowego na przykładach
 • moment powstania obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług - usługi wykonywane w sposób ciągły i okresowy

2) Podatek naliczony

 • należyta staranność a prawo do odliczenia podatku naliczonego
 • moment odliczenia podatku naliczonego
 • odliczanie VAT od nabywanych przez podatnika usług noclegowych, gastronomicznych, cateringowych oraz pakietów konferencyjnych - aktualne praktyka organów oraz orzecznictwo sądów

3) System korekt podatku naliczonego

 • proporcja przy rozliczaniu VAT - zasady ogólne
 • korekty roczne i korekty jednorazowe - zakres korekt, moment i zasady ich rozliczania
 • korekta na przykładzie podatnika realizującego jednocześnie czynności zwolnione i opodatkowane
 • korekta związana ze zmianą przeznaczenia nabytych towarów i usług na przykładzie podatnika rezygnującego ze zwolnienia podmiotowego

4) Stawki podatku

 • nowa matryca stawek VAT a stawki obniżone
 • świadczenia złożone a stawka podatku - praktyczne przykłady
 • WIS jako forma ograniczenia ryzyka podatkowego

5) Fakturowanie

 • noty korygujące czy faktury korygujące? - zasady korygowania faktur
 • korekty zbiorcze na przykładzie przyznanych rabatów oraz premii pieniężnych
 • korekty "do zera"
 • duplikat faktury - relacje do faktury pierwotnej
 • anulowanie faktury - dopuszczalność i zasady stosowania
 • faktury zaliczkowe i faktury rozliczeniowe - przykłady dokumentowania świadczeń

6) Pozostałe zagadnienia

 • opodatkowanie w przypadku stosowania bonów
 • mechanizm podzielonej płatności - zasady ogólne
 • refakturowanie usług
 • zastąpienie deklaracji VAT nowym JPK_VAT

PODATEK VAT W TRANSAKCJACH MIĘDZYNARODOWYCH

Swoboda przepływu towarów, usług, kapitału oraz osób w obrębie UE, a także możliwość przeprowadzania transakcji z podmiotami spoza UE doprowadziły do konieczności uregulowania zasad rozliczania podatku VAT na poziomie międzynarodowym.

Celem niniejszego szkolenia jest zapoznanie uczestników z regułami opodatkowania podatkiem VAT transakcji transgranicznych.

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną w sposób kompleksowy zasady rozliczania poszczególnych rodzajów transakcji towarowych i usługowych z uwzględnieniem zmian legislacyjnych z 2020 roku, w tym zmian wprowadzonych na poziomie UE.

Dzięki przywołanym przykładom uczestnicy poszerzą, w ujęciu praktycznym, wiedzę w zakresie opodatkowania podatkiem VAT transakcji międzynarodowych, co zwiększy pewność dokonywanych przez nich rozliczeń podatkowych.

Dodatkowym elementem szkolenia jest omówienie przewidywanych skutków w podatku VAT w związku z brexitem, co jest szczególnie istotne dla podatników dokonujących transakcji z podmiotami z Wielkiej Brytanii.

Program szkolenia:

1) Zagadnienie wprowadzające

 • WDT i eksport towarów oraz WNT i import towarów jako czynności opodatkowane - właściwe zaklasyfikowanie transakcji towarowych
 • sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju oraz sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju - szczególne rozwiązania dotyczące transakcji towarowych
 • "wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług", "import usług" oraz "eksport usług" - transgraniczne transakcje usługowe na gruncie ustawy o VAT
 • magazyny konsygnacyjne - istota oraz rozliczenia podatkowe w świetle zmian wchodzących w życie w 2020 roku
 • reguły INCOTERMS, w tym zmiany w regułach INCOTERMS na rok 2020 - wpływ reguł INCOTERMS na rozliczenia podatkowe

2) Rozliczenia podatkowe międzynarodowych transakcji towarowych

 • miejsce świadczenia w transakcjach towarowych a zasady opodatkowania
 • rozliczanie podatku przy WDT, w tym możliwość stosowania stawki 0% w świetle zmian wchodzących w życie w 2020 roku - zasady opodatkowania na przykładach
 • rozliczanie podatku przy WNT - zasady opodatkowania na przykładach
 • rozliczanie podatku przy eksporcie towarów, w tym możliwość stosowania stawki 0% - zasady opodatkowania na przykładach
 • rozliczanie podatku przy imporcie towarów - zasady opodatkowania na przykładach
 • rozliczanie podatku przy sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju - zasady opodatkowania na przykładach
 • rozliczanie podatku przy sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju - zasady opodatkowania na przykładach

3) Rozliczenia podatkowe międzynarodowych transakcji usługowych

 • miejsce świadczenia, rodzaj usługi oraz status usługobiorcy a miejsce opodatkowania transakcji
 • zasady ogólne oraz zasady szczególne ustalania miejsca świadczenia usługi
 • rozliczanie podatku przy "wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług" - zasady opodatkowania na przykładach
 • rozliczanie podatku przy "imporcie usług" - zasady opodatkowania na przykładach
 • rozliczanie podatku przy "eksporcie usług" - zasady opodatkowania na przykładach

4) Transakcje łańcuchowe

 • transakcje łańcuchowe a wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne - przykłady
 • rozliczanie podatku przy transakcjach łańcuchowych z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie w 2020 roku - zasady opodatkowania na przykładach
 • rozliczanie podatku przy transakcjach trójstronnych - zasady opodatkowania na przykładach

5) BREXIT - konsekwencje w rozliczeniach VAT dla podatników krajowych dokonujących transakcji z przedsiębiorcami z Wielkiej Brytanii

NARZĘDZIA PODATKOWE WSPIERAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ

Przepisy ustaw o podatkach dochodowych przewidują ulgi podatkowe dla przedsiębiorców, którzy inwestują w działalność innowacyjną.

Istotnym ograniczeniem przy korzystaniu z ulg jest jednak niejednoznaczność i brak precyzji przepisów podatkowych.

W trakcie szkolenia, na podstawie objaśnień podatkowych, interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz orzecznictwa sądów administracyjnych, omówiony zostanie zakres stosowania oraz zasady rozliczania poszczególnych ulg.

Liczne odwołania do konkretnych przykładów dostarczą uczestnikom szkolenia praktycznych wskazówek w zakresie możliwości skorzystania z ulg wspierających działalność innowacyjną w ramach prowadzonych lub rozliczanych działalności gospodarczych.

Program szkolenia:

1) Narzędzia podatkowe wspierające innowacyjność

 • ulgi podatkowe wspierające innowacyjność w Polsce - rodzaje ulg
 • kierunek zmian w zakresie ulg podatkowych wspierających działalność innowacyjną

2) Ulga na działalność badawczo-rozwojowa

 • istota ulgi
 • działalność badawczo-rozwojowa - jakie działania przedsiębiorców uprawniają do skorzystania z ulgi? Przykłady w świetle aktualnych interpretacji organów podatkowych oraz wyroków sądów administracyjnych
 • koszty kwalifikowane - zakres ulgi
 • centra badawczo-rozwojowe - rozszerzony zakres ulgi
 • rozliczanie ulgi w praktyce
 • ulga na działalność badawczo-rozwojową a MDR

3) Ulga IP-BOX

 • istota ulgi
 • dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - zakres ulgi
 • wskaźnik NEXUS - wpływ wskaźnika na wysokość ulgi
 • rozliczanie ulgi w praktyce
 • relacja pomiędzy ulgą IP-BOX oraz ulgą na działalność badawczo-rozwojową
 • IP-BOX a MDR

4) Podwyższone koszty uzyskania przychodu dla twórców

 • istota ulgi
 • kto i kiedy może skorzystać z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu? - zakres przedmiotowy ulgi na przykładach
 • rozliczanie ulgi w praktyce na przykładzie pracownika będącego programistą
 • podwyższone koszty uzyskania przychodu a MDR

5) Polska Strefa Inwestycji

 • istota ulgi
 • Polska Strefa Inwestycji (PSI) a Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE)
 • przesłanki zastosowania ulgi
 • wysokość ulgi

TRANSAKCJE POMIĘDZY PODMIOTAMI POWIĄZANYMI - REGULACJE PODATKOWE

Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi stanowią w ostatnich latach jeden z głównych obszarów zainteresowania administracji podatkowej.

Skutkiem tego są wzmożone kontrole ukierunkowane na badanie cen transferowych w transakcjach kontrolowanych.

W związku z licznymi kontrolami oraz częstymi zmianami uszczelniającymi przepisy podatkowe, w tym zmianami wynikającymi z rekomendacji na poziomie unijnym, istotna jest znajomość problematyki dotyczącej cen transferowych.

Niniejsze szkolenie w sposób kompleksowy porusza kwestie związane z cenami transferowymi, w tym obowiązkiem i zasadami sporządzania dokumentacji podatkowych.

Dodatkowo w ramach szkolenia poruszone zostaną również kwestie dotyczące powiązań na innych płaszczyznach, m.in. w podatku VAT, PCC i PSD.

Program szkolenia:

1) Podatki dochodowe - ceny transferowe

 • identyfikacja podmiotów powiązanych oraz istota transakcji kontrolowanej
 • zasada ceny rynkowej - ryzyka wynikające z transakcji przeprowadzanych między podmiotami powiązanymi
 • metody weryfikacji cen transferowych - przykłady
 • korekta cen transferowych w praktyce
 • podmioty zobowiązane do sporządzenia dokumentacji cen transferowych - limity dokumentacyjne, ustalanie wartości transakcji kontrolowanej, wyłączenia z obowiązku sporządzenia dokumentacji
 • lokalna dokumentacja cen transferowych - elementy dokumentacji
 • safe harbours - uproszczenia dla transakcji dotyczących usług o niskiej wartości oraz pożyczek
 • obowiązki sprawozdawcze - oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji oraz informacja o cenach transferowych (TP-R)
 • grupowa dokumentacja cen transferowych - podmioty zobowiązane do jej sporządzenia oraz elementy dokumentacji
 • sankcje - stawka 50% lub dodatkowe zobowiązanie podatkowe

2) Podatki dochodowe - pozostałe zagadnienia

 • usługi niematerialne świadczone między podmiotami powiązanymi - limitowanie kosztów uzyskania przychodu w CIT na przykładzie
 • świadczenia w naturze i inne nieodpłatne świadczenia pomiędzy osobami spokrewnionymi lub spowinowaconymi - przykłady zastosowania zwolnienia z opodatkowania
 • "ulga na złe długi" w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi

3) Podatek VAT

 • podmioty powiązane na gruncie ustawy o VAT
 • zastosowanie ceny nierynkowej a skutki na gruncie podatku VAT
 • cena rynkowa w podatku VAT

4) Podatek od spadków i darowizn

 • kwota wolna od podatku i stawka podatku a stopień pokrewieństwa/powinowactwa
 • zwolnienie z opodatkowania nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych przez osobę zaliczaną do "zerowej" grupy podatkowej w wyniku dziedziczenia, darowizny oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności - zakres zwolnienia, warunki skorzystania ze zwolnienia, przykłady
 • zwolnienie z opodatkowania nabycia środków pieniężnych przez osobę zaliczaną do "zerowej" grupy podatkowej w wyniku darowizny lub polecenia darczyńcy - zakres zwolnienia, warunki skorzystania ze zwolnienia, przykłady
 • zwolnienie z opodatkowania darowizn gotówkowych dokonanych na rzecz osoby zaliczanej do "zerowej" grupy podatkowej w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych

5) Podatek od czynności cywilnoprawnych

 • zwolnienie z opodatkowania umów pożyczek pomiędzy osobami zaliczanymi do "zerowej" oraz I grupy podatkowej - zakres zwolnienia oraz warunki skorzystania ze zwolnienia
 • zwolnienie z opodatkowania zamiany nieruchomości mieszkalnych pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej - zakres zwolnienia

PODATEK DOCHODOWY - ROZLICZENIA KRAJOWE

Podatki dochodowe stanowią drugie pod względem wielkości źródło krajowych wpływów budżetowych, stąd zainteresowanie organów podatkowych jak najwyższą ściągalnością daniny.

W związku z licznymi zmianami przepisów w zakresie podatków dochodowych, a także niejednolitą praktyką organów podatkowych istotne jest ciągłe uaktualnianie i poszerzanie wiedzy przez osoby zajmujące się na co dzień rozliczaniem podatkowym przedsiębiorców.

Wybrane zagadnienia, które zostaną omówione w trakcie szkolenia charakteryzują się złożonością rozliczeń, koniecznością znajomości aktualnej linii interpretacyjnej organów podatkowych oraz linii orzeczniczej sądów administracyjnych bądź też stanowią nowe rozwiązania wprowadzone do systemu podatkowego w 2020 roku lub podlegają częstym zmianom legislacyjnym.

W konsekwencji udział w szkoleniu ułatwi uczestnikom rozpoznawanie i ograniczanie ryzyka podatkowego w codziennej praktyce zawodowej.

Program szkolenia:

1) Źródła przychodów w podatku PIT i CIT - przyporządkowanie przychodów i kosztów do źródeł oraz moment rozpoznania przychodu i rozliczenia kosztu

 • kalkulacja podatku w oparciu o dochód na źródle w PIT oraz CIT
 • kategorie przychodów i moment ich rozpoznania
 • przyporządkowanie kosztów do poszczególnych źródeł przychodu - przykłady
 • moment rozliczenia kosztów - koszty bezpośrednie i pośrednie
 • moment rozliczenia korekty przychodu lub kosztu - korekty bieżące i wsteczne na przykładach

2) Przychody - wybrane zagadnienia

 • przychody z nieodpłatnych świadczeń - kwalifikacja oraz ustalanie wysokości przychodu na przykładach
 • datio in solutum - skutki podatkowe świadczenia w miejsce wykonania (np. dywidendy w formie rzeczowej)
 • przychody ze środka trwałego będącego budynkiem - zasady opodatkowania
 • przychody z walut wirtualnych - zasady opodatkowania

3) Koszty uzyskania przychodu - wybrane zagadnienia

 • limit transakcji gotówkowych zaliczanych do KUP w świetle aktualnej praktyki organów podatkowych
 • finansowanie działalności kapitałem własnym (CIT) - dopłaty oraz zyski przekazane na kapitał zapasowy lub rezerwowy jako KUP
 • odsetki jako KUP
 • jednorazowa amortyzacja - kiedy dopuszcza się dokonywanie jednorazowej amortyzacji?

4) Świadczenia pracownicze w świetle aktualnej praktyki organów podatkowych oraz aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych

 • rozliczanie podatkowe po stronie pracodawcy oraz pracownika przyznanych świadczeń pracowniczych w postaci pakietów medycznych, kart MultiSport, zawartych lub odnowionych polis ubezpieczeniowych, zwrotu wydatków na okulary, odzieży służbowej
 • samochody służbowe przysługujące pracownikom oraz samochody prywatne wykorzystywane przez pracownika w działalności pracodawcy - rozliczenia podatkowe
 • wydatki przedsiębiorstwa na zorganizowanie imprezy okolicznościowej - skutki podatkowe dla pracodawcy i pracownika

5) Pozostałe zagadnienia

 • "ulga na złe długi" w świetle zmian wchodzących w życie w 2020 roku
 • zaliczki na podatek dochodowy, w tym m.in.: zaliczki kwartalne i uproszczone, obowiązek samodzielnego odprowadzania zaliczek (bez płatnika), skutki nadpłacenia zaliczki, skutki uiszczenia zaliczki w wysokości niższej niż wymagalna lub po wymagalnym terminie, "kredyt podatkowy"
 • zasady rozliczania strat poniesionych w poprzednich latach podatkowych

PODATEK DOCHODOWY - OPODATKOWANIE DOCHODÓW TRANSGRANICZNYCH

Przy dokonywaniu transakcji z podmiotami zagranicznymi istotna jest znajomość postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Niektóre transakcje przeprowadzone przez krajowych rezydentów podatkowych skutkować będą bowiem obowiązkiem zapłaty podatku u źródła za granicą, inne zaś wywołają konieczność pobrania podatku u źródła na terytorium kraju.

Szkolenie poświęcone jest przede wszystkim zagadnieniom związanym z identyfikowaniem obowiązku pobrania lub zapłaty podatku u źródła, rozliczaniem podatku u źródła oraz metodami unikania podwójnego opodatkowania.

Ponadto w trakcie szkolenia omówiona zostanie problematyka dotycząca Exit Tax oraz dodatkowo przedstawione zostaną przewidywane skutki wyjścia Wielkiej Brytanii z UE na płaszczyźnie podatków dochodowych.

Zakres przedmiotowy szkolenia stanowi zatem kompleksowe podjęcie tematu związanego z rozliczaniem transakcji transgranicznych.

Program szkolenia:

1) Ograniczony obowiązek podatkowy a umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

 • źródła międzynarodowego prawa podatkowego
 • dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem u źródła na gruncie ustawy o PIT, ustawy o CIT oraz UPO - relacje między przepisami krajowymi a umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • rezydencja podatkowa - ustalanie i wpływ na rozliczanie podatku u źródła, zmiana rezydencji w trakcie roku, certyfikat rezydencji

2) Dochody z działalności gospodarczej - zagraniczny zakład

 • zasady ogólne opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • zagraniczny zakład - definicja, istota, przykłady
 • określanie dochodu zagranicznego zakładu

3) Dochody pasywne

 • dywidendy, odsetki oraz należności licencyjne jako dochody pasywne
 • zwolnienie z opodatkowania podatkiem u źródła dochodów pasywnych na podstawie implementowanych do polskiego porządku prawnego dyrektyw unijnych - przesłanki zastosowania zwolnienia
 • zasady opodatkowania przewidziane w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • klauzula beneficial owner jako warunek zwolnienia dochodów pasywnych z opodatkowania podatkiem u źródła lub zastosowania stawki obniżonej

4) Dochody ze zbycia majątku

 • opodatkowanie dochodów z nieruchomości
 • opodatkowanie dochodów z praw majątkowych
 • opodatkowanie dochodów z przeniesienia własności majątku ruchomego stanowiącego część majątku zakładu
 • opodatkowanie dochodów z przeniesienia własności pozostałych składników majątku

5) Zagraniczne dochody z pracy

 • zasady ogólne opodatkowania
 • klauzula delegacyjna - przesłanki wyłączenia opodatkowania podatkiem u źródła
 • wynajem pracowników a opodatkowanie podatkiem u źródła - szczególne postanowienie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę z Niemcami
 • przykłady praktyczne

6) Metody unikania podwójnego opodatkowania

 • metoda wyłączenia z progresją (metoda zwolnienia) - istota metody na przykładzie
 • metoda kredytu podatkowego (metoda zaliczenia) - istota metody na przykładzie
 • abolicja podatkowa - możliwość zastosowania metody innej niż przewidziana w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • kierunki zmian metod unikania podwójnego opodatkowania w zawartych przez Polskę umowach

7) Podatek u źródła

 • pobór i zapłata podatku
 • obowiązki sprawozdawcze oraz obowiązki informacyjne płatnika
 • klauzula ubruttawiająca

8) Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków (Exit Tax)

9) BREXIT - konsekwencje w rozliczeniach podatku dochodowego dla podatników krajowych dokonujących transakcji z przedsiębiorcami z Wielkiej Brytanii

ZMIANY PODATKOWE W ROKU 2021

W trakcie szkolenia omówione zostaną zmiany podatkowe jakie wejdą w życie w roku 2021. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z uchwalonymi oraz planowanymi zmianami w prawie podatkowym. Program szkolenia uzależniony będzie od działań ustawodawcy w zakresie zmian legislacyjnych.

Opinie uczestników

Szkolenie prowadzone przez Dr. Biernackiego zawsze są na najwyższym poziomie, ogromna wiedza z zakresu prawa podatkowego ale również innych dziedzin prawa. Zawsze bardzo pomocny i służący radą. Materiały przygotowane idealnie, czytelne, przejrzyste. Organizacja szkoleń bez zarzutu. Wierna jestem Firmie Ekspert i Dr. Biernackiemu od lat :-)
Beata Zielińska
Biuro Rachunkowe Paragraf Sp. z o.o.
Ze szkolenia jestem bardzo zadowolony. Poziom przekazywanej wiedzy na bardzo wysokim poziomie. Sposób szkolenia – adekwatny do tematyki. Nie byłem do tej pory na szkoleniu ,które w tak krótkim czasie poruszałoby tyle istotnych kwestii. Zgodnie z obietnicą-doszły materiały mailowo .W Urzędzie Pracy też wyraziłem SWOJE ZADOWOLENIE Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU. Jeżeli będziecie mieć państwo szkolenia kolejne to proszę o informację, chętnie będziemy uczestniczyć. Pozdrawiam
Dariusz Pułanik

Informacje organizacyjne

Termin: 12 maj 2020r.
Miejsce: Piła
Cena: 3 143,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera

 • Materiały szkoleniowe
 • Konsultacje z Wykładowcą podczas szkolenia
 • Imienny Certyfikat Uczestnictwa
 • Materiały video po szkoleniu

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl

Przykładowe filmy ze szkoleń prowadzonych przez doradcę podatkowego Damiana Staszaka

SPÓŁKA KOMANDYTOWA - Zaliczka na poczet zysku w przypadku straty lub w wysokości przekraczającej zysk spółki - aspekty prawne i podatkowe

ZMIANY W PODATKU VAT 2019 I 2020 - Obligatoryjny split payment - odpowiedzialność solidarna

CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE, KONTROLA PODATKOWA I CELNO-SKARBOWA PRZEDSIĘBIORCÓW - Kontrola podatkowa - zaskarżenie

Zdjęcia z poprzedniej edycji kursu