Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (w skrócie KFS) stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego można otrzymać dofinansowanie do kursów i szkoleń w wysokości 80% a mikroprzedsiębiorcy nawet 100 %.

 

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.


Na co można przeznaczyć środki?

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników - szkolenia, kursy, studia podyplomowe zgodnie z priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok kalendarzowy.


W jakiej wysokości  można uzyskać dofinansowanie ?

Dofinansowanie można uzyskać  wysokości:      

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

   

  Gdzie składa się wnioski o dofinansowanie ?

  Pracodawca, który chce skorzystać z tej formy wsparcia powinien złożyć wniosek o dofinansowanie w  powiatowym urzędzie pracy  właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

  Powiatowe urzędy pracy rozpatrują wnioski w terminie 30 dni. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, powiatowy urząd pracy zawiera z pracodawcą umowę o finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.


  Kiedy składać wnioski o dofinansowanie?

  Wnioski można złożyć tylko w terminie naboru ogłoszonego przez właściwy dla Państwa powiatowy urząd pracy.

  Terminy naboru wniosków w każdym urzędzie pracy będą inne a informacja o rozpoczęciu naboru będzie zamieszczona na stronach internetowych urzędu.


  Więcej informacji można uzyskać mailowo pod adresem:  grazyna.kuzio-podluzna@szkoleniaekspert.pl


  Zachęcamy przy okazji do korzystania z naszych szkoleń.

   Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (59) 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl

  Istnieje również możliwość naszej pomocy Państwu w zdobyciu tych środków.

  Prośby o pomoc prosimy zgłaszać mailowo pod adresem: grazyna.kuzio-podluzna@szkoleniaekspert.pl

  W mailu prosimy o podanie nazwy instytucji, adresu oraz wskazanie pod jaki powiatowy urząd pracy podlegacie oraz na jakie szkolenie chcecie uzyskać wsparcia (tytuł, data i miejscowość).

  My sprawdzimy czy są jeszcze w Państwa PUP środki na ten cel, ściągniemy niezbędne dokumenty oraz je Państwu prześlemy.

  Prosimy również o podanie numeru telefonu do Państwa w celu szybszego kontaktu.
  Postaramy się Państwu pomóc w sprawach formalnych na tyle, na ile będzie to możliwe.

   


  Do Państwa dyspozycji przekazujemy najnowsze numery INFO NOWE PZP 2017r.– kliknij, aby pobrać:

  - INFO NOWE PZP - Nr 1-2 z 2017 r.