Kurs - Prowadzenie biura rachunkowego w 2023r.

Termin: 05 czerwca 2023r.
27 czerwca 2023r.
06 lipca 2023r.
28 lipca 2023r.
28 sierpnia 2023r.
Miejsce: Online (od 09:30 do 15:30)
Cena: 1745,00 zł netto od osoby
Trener: dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM.
Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in...

więcej o dr Krzysztof Biernacki

Zobacz co dr Krzysztof Biernacki mówi o Kursie

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W KURSACH:

  • AKTUALNA I USYSTEMATYZOWANA WIEDZA
  • ZAWSZE BIEŻĄCE INFORMACJE
  • KONTAKT Z TRENERAMI
  • WIDEO ZE SZKOLENIA

CELE, JAKIE OSIĄGNIESZ:

  • SAMODZIELNA INTERPRETACJA PRZEPISÓW
  • TWOJA WŁASNA BAZA WIEDZY
  • ZAOSZCZĘDZONY CZAS
  • ZAOSZCZĘDZONE PIENIĄDZE- MOŻESZ UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE KURSU ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH!

Program kursu:

1. Prowadzenie biura – procedury przepływu informacji.

Termin: 5 czerwca 2023r.

Zmiany otoczenia gospodarczego w sposób istotny wpływają również na decyzje osób prowadzących działalność w zakresie usługowego rozliczania ksiąg podatkowych. Zmieniające się regulacje prawne, w tym w obszarze prawa podatkowego, wymuszają całkowicie nowe, tzw. procesowe podejście zarówno do zarządzania biurem, jak tez relacjami z kontrahentem.

Szkolenie omawiać będzie praktyczne konsekwencje stosowania w biurze rachunkowym procedur w zakresie nawiązywania relacji z kontrahentem, świadczenia usług oraz zakończenia umowy i rozstania się z klientem. Całokształt zagadnień będzie analizowany z perspektyw odpowiedzialności osób prowadzących biuro rachunkowe.

Program

• Procedury rozpoczęcia współpracy:

• Zakres przedmiotowy czynności biura rachunkowego (tzw. check lista);

• Przejmowanie dokumentów od dotychczasowego biura;

• Zarządzanie odpowiedzialnością na moment rozpoczęcia współpracy z kontrahentem;

• Świadczenie usługi – na co zwrócić uwagę:

• Przekazywanie informacji i dokumentów od klienta;

• Odpowiedzi na pytania kontrahentów w zakresie świadczonych usług;

• Organizacja wewnętrzna biura a relacja z kontrahentem;

• Zakończenie współpracy z kontrahentem i przekazanie dokumentów:

• Sposoby zakończenia współpracy;

• Zasady przekazywania dokumentów po zakończeniu współpracy;

• Odpowiedzialność biura rachunkowego w momencie zakończenia umowy.

2. Umowa w biurze rachunkowym i odpowiedzialność cywilnoprawna

Termin: 27 czerwca 2023r.

Umowa w biurze rachunkowym wciąż pozostaje istotnym narzędziem kształtowania zarówno odpowiedzialności takiego podmiotu w relacji do kontrahentów, jak też ryzyka związanego z prowadzona działalnością gospodarczą. Ma ona wpływ na zarządzanie odpowiedzialnością cywilnoprawną w biurze rachunkowym i jako istotny dokument kształtuje zarówno uprawnienia jak też obowiązki stron takiego stosunku cywilnoprawnego.

Szkolenie skupiać się będzie na omówieniu umowy, która powinna być stosowana w każdym biurze rachunkowym z uwzględnieniem przepisów prawa cywilnego, które kształtują odpowiedzialność biura jako podmiotu obrotu gospodarczego.

Program

• Umowa jako instrument zarządzania odpowiedzialnością w biurze rachunkowym:

• Funkcje umowy;

• Tryb zawarcia umowy;

• Zmiana/modyfikacja istniejącej umowy;

• Treść umowy:

• Zakres przedmiotowy umowy;

• Prawa i obowiązki stron;

• Odpowiedzialność – przykłady zapisów umownych;

• Zakończenie umowy;

• Odpowiedzialność cywilnoprawna biura rachunkowego:

• Należyta staranność w biurach rachunkowych;

• Zwolnienie się z odpowiedzialności i jego skuteczność;

• Dochodzenie odpowiedzialności.

3. Odpowiedzialność karna skarbowa i podatkowa w biurze rachunkowym w relacji z kontrahentem

Termin: 6 lipca 2023r.

Obok odpowiedzialności cywilnej, biuro rachunkowe oraz księgowi ponoszą odpowiedzialność karną skarbową. Co więcej, odpowiedzialność podatkowa ich klientów również może być „przeniesiona” na biuro rachunkowe poprzez odpowiedzialność cywilną, będąca konsekwencją zawartej umowy na świadczenie usług prowadzenia ksiąg podatkowych.

Szkolenie omawiać będzie odpowiedzialność karną skarbową z perspektywy osób prowadzących biuro rachunkowe lub pozostających księgowymi, a także zakres odpowiedzialności cywilnoprawnej, która jest konsekwencją ponoszonej przez kontrahentów odpowiedzialności podatkowej.

Program

• Odpowiedzialność karna skarbowa:

• Specyfika odpowiedzialności karnej (karnej skarbowej) i jej przesłanki;

• Odpowiedzialność księgowych – zasady, przesłanki konsekwencje;

• Zarządzanie odpowiedzialnością karna skarbową w biurze rachunkowym;

• Obowiązki w obszarze przepisów podatkowych, na które biura rachunkowe powinny zwrócić uwagę:

• Obowiązki wynikające z ordynacji podatkowej (art. 31 ordynacji, informacje podatkowe itp.);

• Obowiązki określone treścią przepisów

• podatkach dochodowych (składane informacje np., o wyborze formy opodatkowania w podatku CIT);

• Opcje i alternatywne opodatkowania transakcji w podatku VAT a odpowiedzialność biura rachunkowego.

• Odpowiedzialność podatkowa kontrahenta:

• Zakres odpowiedzialności i konsekwencje dla biura rachunkowego;

• Problemy dowodowe przy dokumentowaniu transakcji i klauzule generalne;

o Tryb postępowania przy odpowiedzialności biura rachunkowego za zobowiązania podatkowe kontrahenta.

4. Ubezpieczenie w biurze rachunkowym i zarządzanie odpowiedzialnością w biurze

Termin 28 lipca 2023 r.

Szeroki obszar odpowiedzialności osób prowadzących biura rachunkowe skutkuje koniecznością zarządzania tą odpowiedzialnością. W praktyce istnieje wiele instrumentów, które pozwalają na identyfikację, modyfikację lub wyłączenie odpowiedzialnością. Jedną z nich jest ubezpieczenie, które w obecnej sytuacji chroni określone obszary ryzyka/odpowiedzialności osób prowadzących biuro.

Szkolenie omawiać będzie charakter ubezpieczeń, w szczególności ubezpieczeń dobrowolnych w biurze rachunkowym oraz poszczególne instrumenty zarządzania odpowiedzialnością w takich podmiotach.

Program

• Ubezpieczenie w biurze rachunkowym:

• Ubezpieczenie OC – dla kogo ma sens ?

• Ubezpieczenia dobrowolne – ich zakres ochrony;

• Dochodzenie roszczeń od ubezpieczyciela;

• Pozostałe rodzaje odpowiedzialności w biurze rachunkowym;

• Odpowiedzialność pracownicza;

• Odpowiedzialność organizacyjna;

• Odpowiedzialność w prawie bilansowym;

• Odpowiedzialność karna.

• Obszary zarządzania odpowiedzialnością w biurze:

• Rodzaje odpowiedzialności w biurze rachunkowym a instrumenty zarządzania;

• Cele i metody zarządzania;

• Procedury nadzoru i weryfikacji;

• Przepływ wiedzy;

• Kształtowanie odpowiedzialności w biurze rachunkowym.

5. Pozostałe obszary regulacji prawnych, istotne dla biur rachunkowych

Termin: 28 sierpnia2023 r.

Poza zagadnieniami związanymi z odpowiedzialnością biura, należy mieć na uwadze również inne obszary regulacji prawnych, do stosowania których biura rachunkowe są zobowiązane. Niesie to bowiem ze sobą konsekwencje również w obszarze odpowiedzialności, aczkolwiek jej specyfika odbiega od odpowiedzialności wynikającej ze świadczenia usług prowadzenia ksiąg podatkowych. Szkolenie omawiać będzie regulacje prawne, które odnoszą się do biur rachunkowych ze względu na specyfikę prowadzonych przez nie działalności, niezwiązaną z rozliczeniami podatkowymi.

Program

• Regulacje dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:

• Procedury wewnętrzne w biurze rachunkowym;

• Oświadczenia kontrahentów;

• Problematyka beneficjentów rzeczywistych z perspektywy biura rachunkowego.

• Procedury RODO w biurze rachunkowym;

• Umowa RODO z kontrahentem;

• Procedura wewnętrzna w biurze rachunkowym;

• Stosowanie w praktyce przepisów o RODO;

• Biuro rachunkowe jako przedsiębiorca w obrocie gospodarczym:

• Forma prawna na potrzeby prowadzenia biura rachunkowego;

• Współpraca biura z innymi podmiotami (prawnicy, biegli rewidenci itp.)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl