KURS ZAAWANSOWANEJ KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ

KURS ZAAWANSOWANEJ KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ

czyli

jak rozliczać podatki dochodowe i VAT w 2024 roku w kontekście zmian w przepisach, z uwzględnieniem Krajowego Systemu e-Faktur, najnowszych wyroków sądowych oraz objaśnień i interpretacji Ministerstwa Finansów.

Termin: od 04 czerwca 2024r. do 28 listopada 2024r.
(każde spotkanie od godz 10:00 do godz 15:00)
Miejsce: Online
Cena: 3.990,00 netto od osoby
Trener: dr Krzysztof Biernacki, Damian Staszak

więcej o dr Krzysztof Biernackiwięcej o Damian Staszak

Zobacz naszą propozycję

Szkolenie z możliwością DOFINANSOWANIA nawet do 100% z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej >>>>>

Rozliczasz podatki, jesteś Praktykiem!

Twoja codzienna praca to zmaganie się ze skomplikowanymi przepisami podatkowymi, gdzie wyjaśnienia do nich są bardzo często sprzeczne a Ty musisz rozliczyć podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przepisy podatkowe bardzo często się zmieniają, pojawiają się nowe interpretacje, zmienia się linia orzecznicza.

Dodatkowo w 2024 roku czeka nas rewolucja w fakturowaniu, czyli wejście w życie Krajowego Systemu e-Faktur.

Dlatego, zapraszamy Was do udziału w

Kursie Zaawansowanej Księgowości Podatkowej

Kurs przygotowali dwaj cenieni eksperci:

 • doradca podatkowy dr Krzysztof Biernacki,
 • doradca podatkowy Damian Staszak.

Kurs składa się z 12 intensywnych całodniowych szkoleń, trwających od czerwca do listopada 2024 roku łącznie 60 godzin.

Kurs skierowany jest do osób zajmujących się rozliczeniami podatkowymi, zarówno w firmach jak i w biurach rachunkowych. Doskonale sprawdzi się dla tych, którzy pragną ciągłego doskonalenia się w obszarze zmieniających się przepisów prawa podatkowego.


Główne korzyści z udziału w Kursie to:

 • uporządkowanie oraz aktualizacja wiedzy z zakresu podatków,
 • przygotowanie do wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur w swoich biurach oraz u Klientów,
 • bieżąca informacja na temat ZMIAN w podatkach dochodowych oraz podatku VAT, a także na temat pojawienia się NOWYCH interpretacji podatkowych czy wyjaśnień,
 • opieka merytoryczna nad Uczestnikami podczas trwania kursu,

  • Szczególnie potrzebna teraz, kiedy to przepisy podatkowe w ostatnim czasie tak często i w takim zakresie się zmieniają. Kiedy będą wchodziły w życie NOWE regulacje podatkowe – KSeF. Zawsze może zdarzyć się sytuacja, gdzie będziesz potrzebował zadać pytanie ekspertowi, aby wyjaśnić swoje wątpliwości. Podczas każdego ze szkoleń będzie wydzielony czas na zadanie Prowadzącemu nurtujących Was pytań.

 • nagrania WIDEO, czyli po każdym ze szkoleń otrzymasz za DARMO dostęp do jego wideo wersji. Będziesz mógł bez przeszkód na nowo przeanalizować trudne zagadnienie lub te, które wymagają szczególnej uwagi.

Czyli proponujemy Wam udział w kursie, który:

 • składa się z 12 szkoleń online,
 • realizować będziemy go od czerwca do listopada, w sumie 12 dni po 5 godzin + konsultacje.

Kurs trwa od czerwca do listopada, ponieważ chcemy objąć Was OPIEKĄ MERYTORYCZNĄ.

Uwaga:

 • zakres tematyczny każdego ze szkoleń będzie aktualizowany o NOWE lub zmienione przepisy, które ukażą się do dnia szkolenia!!!

Program kursu:

 

TERMIN                                     TEMAT                                                                                                      WYKŁADOWCA

04.06.2024   Podatek VAT – KSeF                                                                                                    Damian Staszak

12.06.2024   Podatek VAT - odliczenie podatku naliczonego                                                     dr KRZYSZTOF BIERNACKI  

01.07.2024   Podatek PIT - bieżące rozliczenia, w tym rozliczanie podatku przez płatnika  dr KRZYSZTOF BIERNACKI 

30.07.2024   Podatek CIT - bieżące rozliczenia                                                                             Damian Staszak

13.08.2024   CIT estoński                                                                                                                 Damian Staszak

27.08.2024   Postępowanie podatkowe                                                                                         dr KRZYSZTOF BIERNACKI

10.09.2024   Obrót nieruchomościami - wybrane zagadnienia podatkowe                            dr KRZYSZTOF BIERNACKI

17.09.2024   Ulgi w podatkach dochodowych                                                                              Damian Staszak     

08.10.2024   Podatek VAT - czynności opodatkowane                                                                 dr KRZYSZTOF BIERNACKI

15.10.2024   Kasy fiskalne w działalności gospodarczej podatników VAT                                Damian Staszak     

07.11.2024   Zamknięcie podatkowe roku 2024                                                                           dr KRZYSZTOF BIERNACKI

28.11.2024   Zmiany w przepisach podatkowych na 2025 r.                                                      Damian Staszak     

 

Podatek VAT - KSeF

04 czerwca 2024 r.

Trener: doradca podatkowy Damian Staszak

 • rodzaje faktur po wejściu w życie obowiązkowego KSeF
 • szerszy zakres informacji wykazywanych w JPK
 • kto, od kiedy i w jakim zakresie będzie miał obowiązek wystawiania e-faktur
 • wystawianie, udostępnianie i otrzymywanie e-faktur
 • wpływ obowiązkowego KSeF na faktury korygujące, noty korygujące, duplikaty, faktury ustrukturyzowane w zamówieniach publicznych (PEF), faktury uproszczone, faktury wystawiane przy użyciu kasy rejestrującej, noty księgowe, rachunki, faktury VAT RR, faktury proforma
 • szczególne procedury na wypadek awarii lub niedostępności KSeF
 • uprawnienia do korzystania z KSeF i uwierzytelnianie w KSeF
 • aktualne wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w związku z KSeF

OPIS SZKOLENIA

Wejście w życie obowiązkowego KSeF wiąże się z rewolucją w procesie fakturowania. Chodzi nie tylko o rewolucję w znaczeniu technicznym, lecz również o zmiany stosowanych powszechnie rozwiązań praktycznych. Wdrożenie KSeF wymaga nie tylko dostosowania oprogramowania, lecz również zmian w procedurach związanych z fakturowaniem i obiegiem dokumentów. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną aktualne wyjaśnienia Ministerstwa Finansów oraz narzędzia do pracy z KSeF udostępnione przez Ministerstwo Finansów.


Podatek VAT - odliczenie podatku naliczonego

12 czerwca 2024r.

Trener: dr Krzysztof Biernacki

Program

• Przesłanki odliczenia podatku naliczonego:

• Związek wydatku ze sprzedażą opodatkowaną;

• Dokumentowanie wydatku (faktura);

• Odliczenie proporcją (pre-proporcją) – wybrane zagadnienia;

• Ograniczenia w odliczeniu i sankcje;

• Ograniczenia ustawowe;

• Brak dochowania tzw. należytej staranności;

• Kategoryzacja sankcji w przypadku nieprawidłowego odliczenia;

• Postępowanie w przypadku zwrotu nadwyżki podatku naliczonego:

• Terminy zwrotu;

• Przedłużenie terminu do zwrotu podatku zaskarżanie czynności;

• Pozostałe zagadnienia proceduralne związane ze zwrotem podatku.


Podatek PIT - bieżące rozliczenia, w tym rozliczanie podatku przez płatnika

01 lipca 2024r.

Trener: dr Krzysztof Biernacki

Program

• Rozliczenie podatku w ramach źródeł:

• Kategoryzacja dochodu w ramach źródeł podatku PIT;

• Koszty w poszczególnych źródłach przychodu;

• Deklaracje podatkowe dla poszczególnych źródeł i zasady rozliczenia;

• Rozliczenie podatku przez płatnika:

• Kwalifikacja kosztów przez płatnika;

• Oświadczenia podatnika;

• Odpowiedzialność płatnika za prawidłowe rozliczenie;

• Aktualne zagadnienia związane z rozliczenie podatku PIT:

• Koszty uzyskania przychodu – przesłanki odliczenia w świetle aktualnych interpretacji;

• Wydatki zwolnione z podatku – wybrane zagadnienia;


Podatek CIT – bieżące rozliczenia

30 lipca 2024 r.

Trener: doradca podatkowy Damian Staszak

 • spółki jawne jako podatnicy CIT
 • opodatkowanie fundacji rodzinnych
 • hipotetyczne odsetki jako KUP
 • limitowanie odsetek
 • obniżona stawka podatku CIT (9%)
 • minimalny podatek dochodowy
 • aktualne wyjaśnienia, interpretacje i wyroki wpływające na rozliczanie podatku CIT

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie składać się będzie z dwóch części. W pierwszej z nich omówione zostaną wybrane zagadnienia dotyczące podatku CIT (poszczególne zagadnienia zostały wymienione w programie szkolenia). W drugiej części przedstawione zostaną aktualne wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, interpretacje organów podatkowych i wyroki sądów administracyjnych wpływające na rozliczanie podatku CIT.


CIT estoński

13 sierpnia 2024 r.

Trener: doradca podatkowy Damian Staszak

 • warunki umożliwiające korzystanie z estońskiego CIT
 • na co zwrócić uwagę przy wejście w system estońskiego CIT - szczególna procedura rozliczania strat podatkowych, korekta wstępna, dochód z przekształcenia, oświadczenia wspólników, sprawozdanie finansowe na potrzeby wejścia w system estońskiego CIT
 • rezygnacja lub utrata prawa do korzystania z estońskiego CIT – moment powrotu do ogólnych zasad opodatkowania CIT, planowanie wyjścia z estońskiego CIT, konsekwencje podatkowo-rachunkowe
 • kontrowersje w zakresie definicji podatnika rozpoczynającego działalność i małego podatnika – aktualne interpretacje i orzeczenia oraz skutki błędnej klasyfikacji
 • kategorie dochodów podlegających opodatkowaniu estońskim CIT i stawki estońskiego CIT
 • opodatkowanie dywidend (w tym wypłat na poczet udziałów w zysku) i zaliczek na poczet dywidend (w tym wypłat zaliczek na poczet udziałów w zysku)
 • dochód z tytułu ukrytych zysków w świetle aktualnych interpretacji organów podatkowych i orzecznictwa sądów administracyjnych
 • dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w świetle aktualnych interpretacji organów podatkowych i orzecznictwa sądów administracyjnych

OPIS SZKOLENIA:

Estoński CIT jako forma opodatkowania został wprowadzony w 2021 roku. Pod koniec 2021 roku korzystało z niego 517 podatników, z kolei pod koniec 2022 roku (w związku z liberalizacją przepisów) było to ok. 9000 podmiotów. Według danych Ministerstwa Finansów na koniec czerwca 2023 roku estoński CIT stosowało ok. 12700 podatników. Widać zatem wzrost zainteresowania tą formą opodatkowania. Z uwagi na kształtującą się dopiero linię orzeczniczą sądów administracyjnych oraz niejednolite interpretacje organów podatkowych, rozliczanie w ramach estońskiego CIT wiąże się jednak z wyższym ryzykiem podatkowych niż stosowanie zasad ogólnych. W związku z tym konieczne jest bieżące monitorowanie wydawanych interpretacji indywidualnych oraz wyroków. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną aktualne linie interpretacyjne organów podatkowych oraz orzeczenia sądów administracyjnych istotne z perspektywy stosowania estońskiego CIT.


Postępowanie podatkowe

Termin: 27 sierpnia 2024r.

Trener: dr Krzysztof Biernacki

Program

• Postępowanie podatkowe w strukturze procedur podatkowych:

• Kontrola, czynności sprawdzające i postępowanie;

• Domniemanie prowadzenia postępowania przez organy podatkowe;

• Formalizacja postępowania a ochrona praw podatnika;

• Zasady ogólne postępowania:

• Stosowanie zasad ogólnych i ich konkretyzacja;

• Naruszenie zasad ogólnych jako przesłanka uchylenia decyzji organu podatkowego;

• Związek zasad ogólnych z prawem materialnym;

• Wszczęcie i zakończenie postępowania:

• Formy wszczęcia postępowania;

• Decyzja kończąca postępowanie;

• Kiedy należy skarżyć decyzję – uwagi praktyczne.


Obrót nieruchomościami - wybrane zagadnienia podatkowe

Termin 10 września 2024r.

Trener: dr Krzysztof Biernacki

Program

a. Pojęcie nieruchomości w prawie cywilnym i podatkowym:

• Nieruchomość gruntowa, budynkowa i lokalowa;

• Ograniczenia cywilnoprawne w zbywaniu nieruchomości – wybrane zagadnienia;

• Pojęcie nieruchomości w prawie podatkowym;

b. Zbycie nieruchomości w podatkach dochodowych:

• Zbycie nieruchomości w podatku PIT przez osoby prywatne;

• Zbycie nieruchomości w ramach działalności gospodarczej (w ty zbycie w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych);

• Wynajem nieruchomości w podatkach dochodowych/przychodowych;

c. Obrót nieruchomościami w podatku VAT i PCC;

• Nowe zasady opodatkowania nabywania nieruchomości w podatku PCC i konsekwencje w podatku VAT;

• Opodatkowanie podatkiem VAT zbycia nieruchomości;

• Wynajem nieruchomości w podatku VAT – wybrane zagadnienia;


Ulgi w podatkach dochodowych

17 września 2024 r.

Trener: doradca podatkowy Damian Staszak

 • ulga na prototyp w świetle aktualnych interpretacji i orzeczeń
 • ulga na robotyzację w świetle aktualnych interpretacji i orzeczeń
 • ulga na sponsoring w świetle aktualnych interpretacji i orzeczeń
 • ulga na ekspansję w świetle objaśnień podatkowych oraz aktualnych interpretacji i orzeczeń
 • ulga na ochronę i konserwację zabytków w świetle aktualnych interpretacji i orzeczeń
 • ulga B+R w świetle aktualnych interpretacji i orzeczeń
 • ulga termomodernizacyjna w świetle objaśnień podatkowych oraz aktualnych interpretacji i orzeczeń
 • ulga mieszkaniowa w świetle aktualnych interpretacji i orzeczeń
 • specjalny fundusz inwestycyjny jako rozwiązanie umożliwiające szybsze rozliczenie kosztów uzyskania przychodów – zasady korzystania

OPIS SZKOLENIA:

W trakcie szkolenia omówione zostaną wybrane ulgi obowiązujące w podatkach dochodowych. Oprócz przedstawienia zasad ich stosowania zaprezentowane zostaną aktualne wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, interpretacje organów podatkowych i wyroki sądów administracyjnych wpływające na możliwość i zakres wykorzystania poszczególnych ulg. Jest to szczególnie istotne dla ulg wprowadzonych w latach 2021-2022, dla których to dopiero kształtują się linie interpretacyjne i orzecznicze.


Podatek VAT - czynności opodatkowane

Termin: 8 października

Trener: dr Krzysztof Biernacki

Program

a. Towarowe transakcje krajowe:

• Dostawa towarów i zasady jej opodatkowania;

• Konsekwencje podatkowe wydanie bonów;

• Dostawa towarów przy użyciu interfejsu elektronicznego;

b. Zagraniczne transakcje towarowe:

• WDT oraz WNT w świetle aktualnych interpretacji podatkowych i orzecznictwa sądów administracyjnych;

• Import oraz eksport i ich rozliczenie;

• Dokumentowanie międzynarodowych transakcji towarowych;

c. Świadczenie usług;

• Miejsce świadczenia usług a Rozporządzenie 282/2011;

• Rozliczenie importu usług;

• Dokumentowanie świadczenia usług;


Kasy fiskalne w działalności gospodarczej podatników VAT

15 października 2024 r.

Trener: doradca podatkowy Damian Staszak

 • obowiązek prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących
 • zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących ze względu na niski obrót (20 tys. zł)
 • zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas ze względu na udział sprzedaży zwolnionej przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania w sprzedaży ogółem
 • zwolnienia przedmiotowe z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących (czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania wymienione w załączniku do Rozporządzenia)
 • zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas dedykowane JST
 • relacje pomiędzy poszczególnymi zwolnieniami
 • kiedy nie można skorzystać ze zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących?
 • ulga na zakup kasy rejestrującej
 • sankcje z tytułu niezainstalowania kasy rejestrującej pomimo istniejącego obowiązku
 • dopuszczalność rezygnacji z kasy rejestrującej po jej wcześniejszym zainstalowaniu
 • korekta sprzedaży zarejestrowanej na kasie rejestrującej

OPIS SZKOLENIA:

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Na mocy rozporządzenia wprowadzono jednak szereg wyłączeń od tego obowiązku. Istotne jest, aby poznać zakres poszczególnych zwolnień oraz relacje pomiędzy nimi. Może bowiem okazać się, że podatnik ma prawo do korzystania ze zwolnień, ale wyłącznie dla części transakcji sprzedaży, co jest istotne z perspektywy sankcji za nieewidencjonowanie sprzedaży na kasie. Częstym problemem podatników jest również utrzymywanie kas rejestrujących zainstalowanych wiele lat wcześniej. W trakcie szkolenia omówione zostaną możliwości rezygnacji z wcześniej zainstalowanej kasy. Ponadto w trakcie szkolenia omówione zostaną zasady korzystania z ulgi na zakup kasy oraz zasady korygowania sprzedaży zarejestrowanej na kasie.


Zamknięcie podatkowe roku 2024

Termin: 7 listopada 2024r.

Trener: dr Krzysztof Biernacki

Program

• Ustalenie dochodu do opodatkowania;

• Korekty przychodów oraz kosztów;

• Koszty podatkowe przy zamknięciu roku;

• Rozliczenie zaliczek, w tym odpowiedzialność za nieprawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania

• Elementy wpływające na roczne rozliczenie podatku VAT:

• Korekty podatku należnego i naliczonego w związku z brakiem zapłaty;

• Korekta roczna w podatku VAT;

• Mały podatnik i kasowe rozliczenie podatku;

• Kształtowanie roczne wyniku podatkowego oraz sprawozdania finansowe;

• Deklaracje podatkowe;

• Wynik podatkowy – rozliczenia na przełomie lat;

• Sprawozdanie finansowe i zasady jego składania do sądu rejestrowego;


Zmiany w przepisach podatkowych na 2025 rok

28 listopada 2024 r.

Trener: doradca podatkowy Damian Staszak

W trakcie szkolenia omówione zostaną zmiany podatkowe, jakie wejdą w życie w roku 2025. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z uchwalonymi oraz planowanymi zmianami w prawie podatkowym na kolejny rok. Program szkolenia uzależniony będzie od działań ustawodawcy w zakresie zmian legislacyjnych.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl