Niebezpieczeństwa wynikające z umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Termin: 05 kwietnia 2023r.
Miejsce: Online (od 10:00 do 15:00)
Cena: 449,00 zł netto od osoby
Trener: Bożena Krawczuk

Bożena Krawczuk właściciel firmy Kancelaria Bezpieczeństwo Informacji, auditor ISO 27001:2005, ekspert Business Centre Club, członek Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, wykładowca akademicki . Specjalizuje się we wdrażaniu systemów ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą i innymi ustawami branżowymi. Pełni funkcje Inspektora ochrony danych w wielu przedsiębiorstwach. Ma za sobą przeszło 300 przeprowadzonych audytów, wdrożeń systemu ochrony danych osobowych, których wartość wypływa z doświadczenia zawodowego zdobytego podczas pracy z firmami.

więcej o Bożena Krawczuk

Film wideo ze szkolenia

Szkolenie jest skierowane do :

• właścicieli biur rachunkowych

• osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych

Program:

Omówienie aspektów związanych z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych takich jak:

 • Biuro rachunkowe jako podmiot przetwarzający (procesor);
 • Przygotowanie biura rachunkowego do audytu przeprowadzonego przez administratora;
 • Współpraca z kontrahentami jako podprocesorami i związane z tym obowiązki;
 • Kary jakie mogą zostać narzucone na Biuro rachunkowe przez administratora;
 • Obowiązek wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń organizacyjno – techniczno – prawnych;
 • Wdrożenie procedur wymaganych przez administratora;
 • Postępowanie z naruszeniami;
 • Przetwarzanie danych szczególnych – obostrzenia;
 • Obowiązek prowadzenia Rejestru Kategorii Czynności Przetwarzania;
 • Ryzyka związane z byciem procesorem.

Omówienie podstawowych pojęć

 • Administrator danych osobowych a podmiot przetwarzający (procesor)
 • Przetwarzanie danych w ujęciu Biura rachunkowego
 • Procedury jakie powinien wskazać administrator
 • Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania
 • Naruszenie ochrony danych osobowych

Dzięki szkoleniu dowiesz się:

 • jak należy negocjować z administratorem umowę powierzenia przetwarzania, 
 • jak należy współpracować z administratorem,
 • jak należy postąpić w wypadku naruszenia,
 • jakie elementy umowy powierzenia przetwarzania są objęte największym ryzykiem,
 • jakie dokumenty ochrony danych osobowych są obowiązkowe,
 • jak należy wypełnić prawa podmiotu przetwarzania,
 • jak i z kim zawrzeć umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • jak ocenić podprocesora, 
 • jak upoważnić do przetwarzania danych pracowników, 
 • jak przygotować się do audytu.

Szkolenie umożliwi:

1. Identyfikacje ryzyk współpracy z administratorem.

2. Opracowanie Rejestru kategorii czynności przetwarzania.

3. Opracowanie metodologii oceny podprocesora.

4. Opracowanie procedury naruszeń.

5. Opracowanie umowy powierzenia przetwarzania danych.

Po szkoleniu otrzymasz:

 • Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania – dokument obowiązkowy dla Biur Rachunkowych

Metody i środki szkolenia:

W oparciu o omówienie wytycznych EROD, Grupy Roboczej art.29, orzecznictwa sądowego, wytyczne Ministerstwa Cyfryzacji i Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Warsztaty prowadzone są z zastosowaniem: prezentacji multimedialna, studia przypadków (case study) , dyskusja uczestników i prowadzącego.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl