Obowiązujące i projektowane zmiany w przepisach podatkowych (PIT/CIT/VAT)

Termin: 27-09-2022r. – podatek PIT
28-10-2022r. – podatek CIT
18-11-2022r. – podatek VAT
Miejsce: Online (od 09:30 do 15:00)
Cena: 1047,00 zł netto od osoby
Trener: dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM.
Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in...

więcej o dr Krzysztof Biernacki

Opis:

Podatnicy w roku 2022r. funkcjonują w nowej rzeczywistości podatkowej (Nowy Ład). Niektóre z nowych rozwiązań podatkowych są właśnie poprawiane, do większości pojawiają się NOWE wyjaśnienia.

Zmiany w podatku PIT z lipca 2022r. częściowo modyfikują nowe zasady opodatkowania obowiązujące od stycznia 2022r.

Na ukończeniu przebiegają prace dotyczące poprawek w podatku CIT.

Z kolei równolegle ustawodawca pracuje nad kolejnym pakietem ułatwiającym rozliczenia w podatku VAT, tzw. Slim VAT III.

Trzydniowe szkolenie ma na celu kompleksowe omówienie wszystkich tych trzech obszarów – zarówno wprowadzonych zmian jak i projektowanych, w podatkach dochodowych, oraz omówienie zmian wynikających ze Slim VATu III, których wejście w życie planowane jest w IV kwartale 2022r.

Program:

Podatek PIT

I. Zmiana skali podatkowej oraz rozliczania zaliczek

a. obniżenie podstawowej stawki PIT z 17% do 12%

b. likwidacja ulgi dla klasy średniej – przepis przejściowy umożliwiający skorzystaniu z ulgi w roku 2022

c. możliwość proporcjonalnego rozliczania kwoty wolnej od podatku przez kilku płatników – zasady stosowania mechanizmu

d. możliwość skorzystania z kwoty wolnej od podatku w trakcie roku podatkowego przez podatników osiągających przychody z działalności wykonywanej osobiście, np. umowy zlecenia lub umowy o dzieło

e. możliwość skorzystania z kwoty wolnej od podatku w trakcie roku przez podatników osiągających przychody bez pośrednictwa płatników

f. zmiany w zakresie oświadczeń i wniosków dotyczących zaliczek na PIT

g. rozszerzenie możliwości zwolnienia płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na PIT na wniosek podatnika

II. Modyfikacje dot. ulg i zwolnień podatkowych

a. przywrócenie prawa do wspólnego rozliczenia z dzieckiem dla osób samotnie wychowujących dzieci i likwidacja ulgi, która od 2022 roku zastąpiła tę preferencję

b. podwyższenie rocznego limitu dochodów pełnoletniego, uczącego się dziecka umożliwiających skorzystania z ulg przez rodziców (dotyczy np. wspólnego rozliczenie z dzieckiem dla osób samotnie wychowujących dzieci, ulgi na dziecko, zwolnienia dla rodzin wielodzietnych)

c. zmiany w uldze na zabytki – ograniczenie możliwości stosowania ulgi

III. Modyfikacja zasad rozliczania składki zdrowotnej oraz zmiany formy opodatkowania

a. wprowadzenie możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania przy różnych formach opodatkowania, w tym bieżące wyjaśnienia MZ związane z rozliczeniem składki zdrowotnej

b. możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania przez przedsiębiorców lub osoby wynajmujące prywatnie nieruchomości w roku 2022 – przepisy przejściowe

IV. Pozostałe zmiany

a. włączenie przychodów z zasiłków macierzyńskich do zwolnień podatkowych dla młodych, dla rodzin wielodzietnych, dla seniorów aktywnych zawodowo i dla osób zmieniających rezydencję

b. zwolnienie dla seniorów aktywnych zawodowo – korzystna zmiana podejścia Ministerstwa Finansów do osób, które zrezygnowały z pobierania emerytury

c. przesunięcie terminów dotyczących obowiązkowego prowadzenia ksiąg przy użyciu programów komputerowych i ich przekazywania organom podatkowym (JPK w podatkach dochodowych)

d. ujednolicenie terminów na rozliczenie podatku dochodowego

e. uchylenie abolicji podatkowej

f. objęcie składkami ubezpieczeniowymi komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej

g. doprecyzowanie regulacji w zakresie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym prokurentów

Podatek CIT

I. Modyfikacja oraz odroczenie w czasie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym;

II. Doprecyzowanie przepisów o podatku zryczałtowanym (tzw. CIT estoński);

III. Zmiany w rozliczeniu podatku u źródła przy płatnościach powyżej 2 mln PLN;

IV. Doprecyzowanie przepisów związanych z dłużnym finansowaniem podatników;

V. Poprawienie i uzupełnienie regulacji w zakresie spółek holdingowych;

VI. Modyfikacja podatku od przerzuconych dochodów;

VII. Zmiany w przepisach dot. CFC (zagranicznych jednostek kontrolowanych);

VIII. Nowelizacja regulacji dot. dokumentacji cen transferowych w przypadku podatników powiązanych, z siedzibą w tzw. raju podatkowym;

IX. Odpowiednie do powyższym zmiany w podatku PIT/ryczałcie/Ordynacji podatkowej;

X. Uchylenie niektórych przepisów wprowadzonych tzw. Nowym Ładem (regulacje dot. tzw. ukrytej dywidendy);

XI. Pozostałe proponowane zmiany

Podatek VAT

I. Zmiany w definicji małego podatnika;

II. Kursy walutowe w przypadku faktur korygujących, w tym zbiorczych fakturach korygujących;

III. Modyfikacja zasad rozliczania proporcji u podatników zwolnionych i czynnych podatku VAT;

IV. Nowe zmiany w ewidencji sprzedaży (wystawianie faktur, drukowanie raportów fiskalnych);

V. Modyfikacje związane z sankcjami w podatku VAT

VI. Dokumentowanie stawki 0% przy transakcjach WDT

VII. Zmiany w procedurach szczególnych (transakcje łańcuchowe, procedury OSS, IOSS);

VIII. Nowe zasady płatności z rachunku VAT

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl