Przetarg nieograniczony od A do Z wraz z przygotowaniem niezbędnych dokumentów zamówienia

Termin: 7 czerwca 2024
Miejsce: Online
Cena: 499,00 zł netto od osoby
Trener: Agnieszka Szajkowska

Trener, Prawnik specjalizujący się w zamówieniach publicznych od ponad 16 lat...

więcej o Agnieszka Szajkowska

Zaproszenie na szkolenie

Przetarg nieograniczony wg ustawy Prawo Zamówień Publicznych - przygotowanie postępowania wraz z omówieniem najważniejszych elementów Specyfikacji Warunków Zamówienia. Przygotowanie prawidłowej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Na szkoleniu dowiesz się:

 • W jaki sposób przeprowadzić procedurę postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, krok po kroku
 • Jak wygląda procedura odwrócona?
 • Jak prawidłowo skonstruować Specyfikację Warunków Zamówienia?
 • Kiedy warto przewidzieć wizję lokalną?
 • Jak prawidłowo badać i dokonywać oceny ofert?
 • Kiedy możemy uzupełniać dokumenty złożone przez Wykonawców?
 • Jakie są obowiązki informacyjne Zamawiającego po przeprowadzonym postępowaniu?
 • Czym są klauzule niedozwolone w umowie w sprawie zamówienia publicznego?
 • Jakie zapisy muszą znaleźć się w każdej umowie w sprawie zamówienia publicznego?

Na szkoleniu omówione zostaną najważniejsze obowiązki Zamawiającego związane z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, badaniem ofert oraz udzieleniem zamówienia publicznego, zgodnie z wymogami ustawy PZP.

Specjalnie dla Państwa szkolenie zostało powiększone o dodatkowy blok tematyczny, na którym dowiedzą się Państwo jak publikować, dokonywać zmian w publikacji przy pomocy nowego narzędzia enotice2.

Program:

1 blok tematyczny:

1. Przetarg nieograniczony (przebieg postępowania krok o kroku)

2. Dokumenty zamówienia: Specyfikacja Warunków Zamówienia,

3. Procedura odwrócona

4. Kryteria oceny ofert i zasady ich oceny / przykłady z praktyki

5. Wizja lokalna

6. Wymagania dotyczące umowy o pracę, przykłady zapisów

2 blok tematyczny:

1. Badanie i ocena ofert

2. Zasady poprawiania oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych

3. Rażąco niska cena

4. Wezwania do wyjaśnienia/uzupełniania

5. Tajemnica przedsiębiorstwa

3 blok tematyczny

1. Katalog przesłanek odrzucenia ofert

2. Wybór oferty najkorzystniejszej i obowiązki informacyjne zamawiającego po wyborze oferty

3. Przesłanki unieważnienia postępowania

4. Schemat postępowania w trybie przetargu nieograniczonego + Autorska LISTA KONTROLNA przetargu nieograniczonego w procedurze standardowej i odwróconej.

5. Zawarcie umowy wraz z omówieniem obligatoryjnych ogłoszeń oraz raportów dotyczących postępowania oraz umowy

6. Umowa w sprawie zamówienia publicznego, w tym omówienie katalogu klauzul abuzywnych, waloryzacji itd.

4 blok tematyczny: NOWE FORMULARZE eNotice2 od 25 października 2023 roku 

1. Jak się zalogować i przesyłać ogłoszenia przy pomocy enotice2?

2. Praktyczne porady dotyczące przesyłania ogłoszeń

3.  Analiza najczęstszych problemów z przesyłaniem ogłoszeń.

Opinie uczestników

Pragnę poinformować, że przeprowadzone szkolenie "Zamówienia publiczne dla początkujących" przez Panią Agnieszkę Szajkowską było w pełni profesjonalne i przekazane w bardzo przystępny sposób. Moje oczekiwania zostały spełnione Przygotowanie merytoryczne na wysokim poziomie i przekazane w sposób profesjonalny i bardzo przystępny. Szkolenie od strony organizacyjnej, tj. komunikacja z organizatorem szkolenia, przeprowadzenie szkolenia online (bez zakłóceń) również oceniam pozytywnie i na wysokim poziomie komunikacyjnym. Nadesłane materiały szkoleniowe oceniam bardzo wysoko.
Alicja Żmuda
Kurs był bardzo pomocny, zwłaszcza dla osób stawiających pierwsze kroki obszarze zamówień publicznych. Wszelkie zagadnienia zostały objaśnione od podstaw, w przystępny i zrozumiały sposób. Dużą zaletą było przygotowanie merytoryczne i wiedza Pani Agnieszki Szajkowskiej prowadzącej szkolenie oraz możliwość zadawania pytań zarówno podczas szkoleń, jak i w ramach opieki merytorycznej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Szkolenia na platformie odbywały się sprawnie i bez zakłóceń. Otrzymane materiały w postaci nagrań i prezentacji stanowią atrakcyjną pomoc w ugruntowaniu zdobytej wiedzy oraz poszukiwaniu konkretnych informacji.
Agnieszka Mirek
Podinspektor ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków pozabudżetowych

Informacje organizacyjne

Termin: 7 czerwiec 2024r.
Miejsce: Online
Cena: 499,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera:

 • dostęp do szkolenia on-line (szkolenie prowadzone będzie "na żywo", uczestnicy będą mogli zadawać pytania na czacie - w czasie rzeczywistym,
 • nagranie wideo ze szkolenia - dzięki czemu będzie można ponownie przeanalizować cały przebieg warsztatów,
 • bogate materiały szkoleniowe przesłane drogą elektroniczną,
 • lista kontrolna
 • w ramach szkolenia sesja pytań i odpowiedzi - będzie możliwość przedyskutowania swoich wątpliwości z ekspertem - Panią Agnieszką Szajkowską, która odpowie na wszystkie pytania w trakcie szkolenia,
 • imienny certyfikat uczestnictwa.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl