Rozliczanie podatku dochodowego w świetle aktualnych interpretacji i orzecznictwa

 

Szkolenie prowadzone będzie "na żywo". Uczestnicy będą mogli zadawać pytania na czacie - w czasie rzeczywistym.

Termin: 11 października 2023
Miejsce: Online
Cena: 399,00 zł netto od osoby
Trener: Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

więcej o Damian Staszak

Opis szkolenia:

 

W związku z wdrożonymi w latach 2021-2023 istotnymi zmianami w zakresie podatków dochodowych, a także niejednolitą praktyką organów podatkowych ważne jest ciągłe uaktualnianie i poszerzanie wiedzy przez osoby zajmujące się na co dzień rozliczeniami podatkowymi przedsiębiorców. Wybrane zagadnienia, które zostaną omówione w trakcie szkolenia, charakteryzują się przede wszystkim koniecznością znajomości aktualnej linii interpretacyjnej organów podatkowych oraz linii orzeczniczej sądów administracyjnych, ponieważ stanowią nowe rozwiązania lub też zostały objęte zmianami w ostatnich latach.

 

Program szkolenia

• ulgi w podatkach dochodowych:

• ulga na terminal

• ulga na produkcję próbną (ulga na prototypy)

• ulga na promocję

• ulga na wsparcie działalności sportowej, działalności kulturalnej oraz szkolnictwa wyższego i nauki

• ulga na robotyzację

• ulga na ochronę i konserwację zabytków

• ulga dla inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne (ASI)

• ulga konsolidacyjna

• ulga na pierwszą emisję publiczną

• ulga B+R

• IP Box jako szczególna forma opodatkowania

• estoński CIT - aktualne wyjaśnienia organów podatkowych w zakresie dochodów spółki korzystające z estońskiego CIT

• wyłączenie amortyzacji nieruchomości mieszkalnych – przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych

• czy spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne muszą pobierać podatek przy wypłacie komplementariuszom zaliczek na poczet zysku? Przegląd orzecznictwa i aktualna praktyka organów

•  podatek u źródła a należyta staranność – ryzyko po stronie płatników spółki nieruchomościowe i ich obowiązki

• różnice między podstawą opodatkowania w PIT a podstawą wymiaru składki zdrowotnej

• specjalny fundusz inwestycyjny jako rozwiązanie umożliwiające szybsze rozliczenie kosztów uzyskania przychodów

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl