Udzielanie zamówień publicznych na podstawie ustawy PZP - Ujęcie praktyczne z AUTORSKIMI LISTAMI KONTROLNYMI

Termin: 9 luty 2024
Miejsce: Online
Cena: 499,00 zł netto od osoby
Trener: Agnieszka Szajkowska

Trener, Prawnik specjalizujący się w zamówieniach publicznych od ponad 16 lat...

więcej o Agnieszka Szajkowska

Zaproszenie na szkolenie

Na szkoleniu dowiesz się:

 • Jakie zapisy muszą się znaleźć w Regulaminie udzielania ZP poniżej 130 tys. zł netto?
 • Jakie zapisy muszą się znaleźć w Regulaminie udzielania ZP powyżej 130 tys. zł netto?
 • Jak efektywnie udzielać zamówień podprogowych?
 • Jakie są najlepsze metody pozyskiwania ofert od Wykonawców w zamówieniach do 130 sty zł netto?
 • Jak przygotować Plan Postępowań o udzielenie ZP zgodnie z ustawą PZP?
 • Kiedy powinno się dokonywać aktualizacji Planu ZP oraz Planu Postępowań?
 • Jak przeprowadzić tryb podstawowy w 3 wariantach?
 • Jak przeprowadzić przetarg nieograniczony?
 • Jak poprawnie dokonać badania i oceny ofert w postępowaniu?
 • Otrzymasz najnowsze profesjonalne autorskie checklisty (LISTY KONTROLNE) umożliwiające sprawdzenie zgodności z przepisami ustawy Pzp przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybach przetargu nieograniczonego w procedurze standardowej i odwróconej oraz trybu podstawowego. 

Program:

1 blok tematyczny: Regulaminy wewnętrzne

1. Zasady tworzenia Wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień publicznych do 130 tys. PLN wg nowej ustawy PZP.

2. Jak stworzyć Regulamin wewnętrzny by efektywnie dokonywać zakupów?

3. Analiza dostępnych metod pozyskiwania ofert od Wykonawców, w zamówieniach do 130 tys. złotych

4. Jakie obowiązki ustawowe powinny być uwzględnione w Regulaminie udzielania zamówień publicznych powyżej 130 tys. PLN

5. Kto powinien składać oświadczenie o obiektywizmie oraz bezstronności (wszystko o oświadczeniach Kierownika Zamawiającego, członków komisji itd.)

6. Regulamin prac komisji Przetargowej – jak stworzyć regulamin, który usprawni pracy Komisji

2 blok tematyczny: Szacowanie oraz Planowanie zamówień

1. Szacowanie na podstawie przepisów ustawy Pzp

2. Planowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych

3. Różnica między Planem rzeczowo-finansowym a Planem zamówień publicznych

4. Jak prawidłowo agregować usługi/dostawy oraz roboty budowlane?

5. Jak zapewnić aktualność Planu Zamówień Publicznych?

6. Nieplanowane zamówienie publiczne – jak je realizować?

3 blok tematyczny: Tryb podstawowy

1. Tryb podstawowy – analiza wariantów trybu podstawowego wraz z przykładami ich za-stosowania w praktyce.

2. Tryb podstawowy w 3 wariantach – krok po kroku. Autorskie listy kontrolne dla każdego wariantu trybu podstawowego.

3. Niezbędne Ogłoszenia w trybie podstawowym

4 blok tematyczny: Przetarg nieograniczony

1. Przetarg nieograniczony – krok po kroku. Autorska lista kontrolna przetargu nieograniczonego w procedurze standardowej i odwróconej.

2. Badanie i ocena ofert: Przesłanki odrzucenia oferty i wykluczenie wykonawcy z postępowania

3. Omówienie przesłanek unieważnienia postępowania

4. Niezbędne ogłoszenia w przetargu nieograniczonym

Opinie uczestników

Pragnę poinformować, że przeprowadzone szkolenie "Zamówienia publiczne dla początkujących" przez Panią Agnieszkę Szajkowską było w pełni profesjonalne i przekazane w bardzo przystępny sposób. Moje oczekiwania zostały spełnione Przygotowanie merytoryczne na wysokim poziomie i przekazane w sposób profesjonalny i bardzo przystępny. Szkolenie od strony organizacyjnej, tj. komunikacja z organizatorem szkolenia, przeprowadzenie szkolenia online (bez zakłóceń) również oceniam pozytywnie i na wysokim poziomie komunikacyjnym. Nadesłane materiały szkoleniowe oceniam bardzo wysoko.
Alicja Żmuda
Kurs był bardzo pomocny, zwłaszcza dla osób stawiających pierwsze kroki obszarze zamówień publicznych. Wszelkie zagadnienia zostały objaśnione od podstaw, w przystępny i zrozumiały sposób. Dużą zaletą było przygotowanie merytoryczne i wiedza Pani Agnieszki Szajkowskiej prowadzącej szkolenie oraz możliwość zadawania pytań zarówno podczas szkoleń, jak i w ramach opieki merytorycznej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Szkolenia na platformie odbywały się sprawnie i bez zakłóceń. Otrzymane materiały w postaci nagrań i prezentacji stanowią atrakcyjną pomoc w ugruntowaniu zdobytej wiedzy oraz poszukiwaniu konkretnych informacji.
Agnieszka Mirek
Podinspektor ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków pozabudżetowych

Informacje organizacyjne

Termin: 9 luty 2024r.
Miejsce: Online
Cena: 499,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera:

 • dostęp do szkolenia on-line (szkolenie prowadzone będzie "na żywo", uczestnicy będą mogli zadawać pytania na czacie - w czasie rzeczywistym,
 • nagranie wideo ze szkolenia - dzięki czemu będzie można ponownie przeanalizować cały przebieg warsztatów,
 • bogate materiały szkoleniowe przesłane drogą elektroniczną,
 • w ramach szkolenia sesja pytań i odpowiedzi - będzie możliwość przedyskutowania swoich wątpliwości z ekspertem - Panią Agnieszką Szajkowską, która odpowie na wszystkie pytania w trakcie szkolenia,
 • imienny certyfikat uczestnictwa,
 • listy kontrolne.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl