Zamknięcie roku w księgach rachunkowych - checklista

BEZPŁATNE WEBINARIUM

RETRANSMISJA

Termin: 28.03.2023, godzina 12:00

Trener: ekspert ds. finansów i księgowości Arkadiusz Szulc

Podczas webinarium dowiesz się,

jakie czynności i kiedy należy wykonać, aby zamknąć ROK BILANSOWY, a w szczególności:

  • czym są RÓŻNICE INWENTARYZACYJNE ujemne i dodatnie;
  • jakie mamy rodzaje niedoborów oraz jak je kompensować;
  • jak wyceniać SPIS z NATURY;
  • na jakich kontach KSIĘGOWAĆ ujawnione różnice inwentaryzacyjne i ich rozliczenie;
  • kto, kiedy i jak powinien tworzyć ODPISY AKTUALIZUJĄCE zgodnie z prawem bilansowym;
  • czy są RÓŻNICE KURSOWE zrealizowane i niezrealizowane,
  • jak wyceniać NALEŻNOŚCI i ZOBOWIĄZANIA na dzień bilansowy;
  • jak i na jakich kontach ujmować powstałe różnice kursowe.

Wszystkie te zagadnienia omówione zostaną pod kątem prawa bilansowego i podatkowego.

 

Szkolenie Zaczyna się za

Szkolenie Trwa

Kliknij, aby przejść do transmisji