Zamówienia publiczne dla pracowników merytorycznych

Termin: 20 czerwca 2024
Miejsce: Online
Cena: 499,00 zł netto od osoby
Trener: Agnieszka Szajkowska

Trener, Prawnik specjalizujący się w zamówieniach publicznych od ponad 17 lat...

więcej o Agnieszka Szajkowska

Film wideo ze szkolenia

Na szkoleniu dowiesz się:

  • techniki szacowania wartości zamówienia publicznego 
  • obiektywne i zgodne z ustawą PZP zasady podziału zamówienia na części
  • najczęstsze nieprawidłowości w zakresie dokonywania opisu przedmiotu zamówienia
  • inne niż cena czy gwarancja efektywne kryteria oceny ofert 

Szkolenie skierowane jest do osób, które na co dzień przygotowują postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z naciskiem na jej merytoryczny zakres.

Po szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę w zakresie prawidłowego szacowania wartości zamówienia oraz przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu od strony przedmiotu zamówienia.

Program:

1 blok tematyczny: SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Ustalenie wartości szacunkowej dla usług/ dostaw/ robót budowlanych – wraz z odpowiednią agregacją

Zamówienia udzielane w częściach /brak podziału zamówienia/konsekwencje

Zamówienie nieplanowane

Zamówienia realizowane w ramach projektów wieloletnich

Nieprawidłowości dotyczące szacowania wartości Zamówienia

Techniki ustalania wartości zamówienia

2 blok tematyczny: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Podstawa prawna sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia dla usług/dostaw/robót budowlanych

Równoważność rozwiązań

Używanie norm i innych odniesień

Niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia

Pośrednie i bezpośrednie naruszenie zasady zachowania uczciwej konkurencji po-przez dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia

Nieprawidłowości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia

Zamówienia wielorodzajowe

3 blok tematyczny: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU oraz KRYTERIA OCENY OFERT

Przedmiotowe środki dowodowe

Podmiotowe środki dowodowe - Warunki udziału w postępowaniu

Zasada proporcjonalności / nadmierne dokumenty

Uzupełnianie i wyjaśnianie dokumentów

Kryteria oceny ofert – teoria i praktyka

Cena jako jedyne kryterium oceny ofert

Kryteria oceny – przykłady i analiza

Nieprawidłowości w zakresie formułowania kryteriów oceny ofert

4 blok tematyczny: Dlaczego prawidłowy OPZ oraz prawidłowe warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert są takie ważne?

Opinie uczestników

Pragnę poinformować, że przeprowadzone szkolenie "Zamówienia publiczne dla początkujących" przez Panią Agnieszkę Szajkowską było w pełni profesjonalne i przekazane w bardzo przystępny sposób. Moje oczekiwania zostały spełnione Przygotowanie merytoryczne na wysokim poziomie i przekazane w sposób profesjonalny i bardzo przystępny. Szkolenie od strony organizacyjnej, tj. komunikacja z organizatorem szkolenia, przeprowadzenie szkolenia online (bez zakłóceń) również oceniam pozytywnie i na wysokim poziomie komunikacyjnym. Nadesłane materiały szkoleniowe oceniam bardzo wysoko.
Alicja Żmuda
Kurs był bardzo pomocny, zwłaszcza dla osób stawiających pierwsze kroki obszarze zamówień publicznych. Wszelkie zagadnienia zostały objaśnione od podstaw, w przystępny i zrozumiały sposób. Dużą zaletą było przygotowanie merytoryczne i wiedza Pani Agnieszki Szajkowskiej prowadzącej szkolenie oraz możliwość zadawania pytań zarówno podczas szkoleń, jak i w ramach opieki merytorycznej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Szkolenia na platformie odbywały się sprawnie i bez zakłóceń. Otrzymane materiały w postaci nagrań i prezentacji stanowią atrakcyjną pomoc w ugruntowaniu zdobytej wiedzy oraz poszukiwaniu konkretnych informacji.
Agnieszka Mirek
Podinspektor ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków pozabudżetowych

Informacje organizacyjne

Termin: 20 czerwiec 2024r.
Miejsce: Online
Cena: 499,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera:

  • dostęp do szkolenia on-line (szkolenie prowadzone będzie "na żywo", uczestnicy będą mogli zadawać pytania na czacie - w czasie rzeczywistym,
  • nagranie wideo ze szkolenia - dzięki czemu będzie można ponownie przeanalizować cały przebieg warsztatów,
  • bogate materiały szkoleniowe przesłane drogą elektroniczną,
  • lista kontrolna
  • w ramach szkolenia sesja pytań i odpowiedzi - będzie możliwość przedyskutowania swoich wątpliwości z ekspertem - Panią Agnieszką Szajkowską, która odpowie na wszystkie pytania w trakcie szkolenia,
  • imienny certyfikat uczestnictwa.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl