Zamówienia publiczne do 130 tysięcy złotych

Zapraszamy  na szkolenie online pt.:

Zamówienia publiczne do 130 tysięcy złotych
oraz wariant pierwszy trybu podstawowego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

Termin: 12 czerwca 2024r.
Miejsce: ON-LINE (od 9:00 do 15:00)
Cena: 499,00 zł netto od osoby
Trener: Piotr Wiśniewski

Prawnik specjalizujący się w problematyce zamówień publicznych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych...

więcej o Piotr Wiśniewski

Film wideo ze szkolenia

Szkolenie prowadzone będzie "na żywo". 
 Uczestnicy będą mogli zadawać pytania na czacie - w czasie rzeczywistym.

Opis szkolenia:

Na szkoleniu będzie położony nacisk na zagadnienia związane z tym jak

 • oszacować poprawnie wartość zamówienia publicznego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami nowej ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • opisać jego przedmiot,
 • a następnie przeprowadzić stosowną procedurę, tak aby zamawiający nie naraził się na zarzuty nieoszczędnego i niecelowego wydatkowania środków oraz nie zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ponadto omówione zostanie zagadnienie poprawnego przygotowania Regulaminu zamówień do 130 tysięcy złotych – jego tworzenia i stosowania.

onadto, uczestnicy szkolenia otrzymają również informacje o prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w pierwszym wariancie trybu podstawowego, wprowadzonym w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych

Celem szkolenia jest:

 • przygotowanie zamawiających do stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych oraz innych aktów prawnych pod względem uregulowań udzielania zamówień o wartości do 130 tysięcy złotych,
 • przygotowanie do prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w „trybie podstawowym”. 

 • Na szkoleniu przedstawione zostaną przykłady różnych  regulaminów  udzielania zamówień do 130 tys. złotych 
  z omówieniem błędów jakie wielu zamawiających popełnia przy konstruowaniu takich regulaminów.

   

   

  Dodatkowo każdy z Uczestników otrzyma

  „ELEMENTARZ MAŁYCH ZAMÓWIEŃ”

  stanowiący opracowanie krok po kroku czynności zamawiającego dotyczących procedury przygotowania i udzielenia małego zamówienia w różnych trybach,
  wraz z przykładami konkretnych zapisów regulaminów zamówień bagatelnych.

  W "Elementarzu" znajduje się wzór zaproszenia do udziału w zamówieniu wraz z protokołem z małego postępowania.

   

   

  Szkolenie jest przeznaczone dla:

  • pracowników zamawiających odpowiedzialnych za przygotowanie, przeprowadzanie udzielenie zamówień publicznych wartości do 130 tysięcy złotych,
  • osób rozpoczynających pracę w zamówieniach publicznych,
  • osób wykonujących kontrole bagatelnych zamówień publicznych.

   

  Unikatowy charakter szkolenia:

  • doświadczony wykładowca (praktyk) problematyki zamówień publicznych,
  • bogate materiały szkoleniowe, każdy uczestnik szkolenia otrzyma "Elementarz małych zamówień" stanowiący opracowanie krok po kroku czynności zamawiającego dotyczących procedury przygotowania i udzielenia małego zamówienia w różnych trybach wraz z przykładami konkretnych zapisów regulaminów zamówień bagatelnych, poza tym znajdzie się tam wzór zaproszenia do udziału w zamówieniu wraz z protokołem z małego postępowania,
  • uzyskanie imiennego certyfikatu ukończenia szkolenia,
  • cenne wskazówki i praktyczne przykłady dotyczące zamówień publicznych,
  • konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia - w postaci zadawania pytań na czacie,
  • program szkolenia uwzględnia zmiany w ustawie Prawo Zamówień Publicznych,
  • nagranie video po szkoleniu.

Program szkolenia:

1.  Próg bagatelności 130 tysięcy złotych – co oznacza i jakie wiążą się z tym obowiązki dla zamawiających.

2. "Małe zamówienia" a obowiązek celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych.

3. Tworzenie planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

4. Poprawne oszacowanie wartości zamówienia według ustawy Pzp.

5. Zakaz dzielenia zamówienia na odrębne zamówienia oraz zaniżania wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień bagatelnych.

7. Regulamin zamówień publicznych do 130.000 złotych - potrzebny czy nie?

8. Wewnętrzne zasady udzielania zamówień publicznych do 130.000 złotych.

9. Propozycje i wzory wewnętrznych uregulowań dotyczących "małych zamówień".

10. Sposób komunikacji w zamówieniach bagatelnych.

11.  Tryb podstawowy – wariant pierwszy – najważniejsze informacje:

- korzystanie z platformy e-Zamówienia w celu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji warunków zamówienia

- pytania i odpowiedzi do SWZ, zmiana SWZ, wizja lokalna

- termin składania ofert, otwarcie ofert

- forma składania ofert,

- badanie i ocena ofert, wybór oferty najkorzystniejszej,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego  

UWAGA: Na szkoleniu zostanie omówiony również WARIANT PIERWSZY TRYBU PODSTAWOWEGO zgodnie z ustawą Prawo zamówień Publicznych

Opinie uczestników

Szkolenie w pełni spełniło nasze oczekiwania. Pan Wiśniewski jest osobą, która niewątpliwie posiada dużą wiedzę z zakresu Pzp, był przygotowany merytorycznie do wykładu i swoją wiedzę potrafił świetnie przekazać, na każde zadane pytanie udzielał konkretnej odpowiedzi. Dodatkowym atutem jest miejsce szkolenia - bardzo blisko dworca i organizacja szkolenia (przerwy kawowe i lunch).
Joanna Wyrzykowska Starszy Inspektor
Prokuratury Okręgowej w Świdnicy
Pan Piotr Wiśniewski - wykładowca profesjonalny, z dużym doświadczeniem praktycznym. Zajęcia prowadzone przystępnie, fachowo i rzetelnie. Organizacja bez zarzutu (miejsce, parking, sala, poczęstunek - super). Szkolenia prowadzone przez EKSPERT Sp. z o.o. są naprawdę godne polecenia.
Maria Dydo
Główny Specjalista PUP Dębica

Informacje organizacyjne

Termin: 12 czerwiec 2024r.
Miejsce: Online
Cena: 499,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera:

 • dostęp do szkolenia on-line
 • materiały szkoleniowe
 • możliwość zadawanie pytań na czacie
 • imienny certyfikat uczestnictwa

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl