Zamówienia publiczne od A do Z - Mazury

Zapraszamy do Mrągowa,  jednego z najpiękniejszych miejsc na Mazurach na  szkolenie z zakwaterowaniem i wyżywieniem pt.:

Kompleksowy i praktyczny kurs z Prawa Zamówień Publicznych 
Spotkanie z Ekspertkami

Termin: 26 - 28 lipca 2023r.
zakwaterowanie od 25 lipca 2023r.
Miejsce: Mrągowo
hotel Anek
http://www.hotelanek.pl/
Cena: PROMO: 2199,00 zł netto od osoby do 16 czerwca 2023
2499 zł netto po 16 czerwca
Trener: Agnieszka Szajkowska, Małgorzata Gołyńska-Minkiewicz

więcej o Małgorzata Gołyńska-Minkiewiczwięcej o Agnieszka Szajkowska

Uznane i doświadczone trenerki

3 dni intensywnych zajęć

Materiały na wysokim poziomie merytorycznym

Profesjonalne wsparcie merytoryczne podczas szkolenia

Film wideo ze szkolenia

Film wideo ze szkolenia

Cel szkolenia:

Podejście do planowania zamówień publicznych i tworzenia regulaminów wewnętrznych oraz samej procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oparte na wieloletnich doświadczeniach prowadzących.
Analiza krok po kroku trybu podstawowego w trzech wariantach oraz przetargu nieograniczonego oraz najważniejszych elementów umowy w sprawie zamówienia publicznego z konkretnymi przykładami klauzul umownych.

 Podczas szkolenia uczestnik uzyska praktyczną wiedzę:

 •  jak planować pracę w komórce zakupowej
 •  jak zaplanować zamówienia i oszacować ich wartość
 •  jak przeprowadzić postępowanie w najczęściej stosowanych trybach
 •  jak uniknąć błędów w umowie w sprawie zamówienia


 Uczestnik po szkoleniu:

 • usystematyzuje oraz poszerzy swoją wiedzę w zakresie stosowania Prawa Zamówień Publicznych
 • nabędzie umiejętność przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego we wszystkich wariantach trybu podstawowego
 • będzie w stanie samodzielnie przeanalizować umowę w sprawie PZP w zakresie zgodności z przepisami
 • uzyska wiedzę zarówno z zakresu organizacji pracy, jak i kwestii prawnych

Program szkolenia:

1 dzień szkoleniowy, 11.10 – Agnieszka Szajkowska

I blok tematyczny:

1. Prawo zamówień publicznych i akty wykonawcze do ustawy
2. Rodzaje Zamawiających, czy zamawiającym sektorowym jest tylko spółka?
3. Podstawowe definicje wynikające z ustawy: zamówienie publiczne, postępowanie, cena i wiele innych
4. Omówienie zasad udzielania zamówień publicznych – równe traktowanie, uczciwa konkurencja, jawność – jak w praktyce przekładają się na udzielanie zamówień
5. Progi w zamówieniach publicznych

II blok tematyczny:

1. Zasady opisywania przedmiotu zamówienia w przypadku:

- dostaw,
- usług,
- robót budowlanych.

2. Co to znaczy równoważność przedmiotu zamówienia
3. Analiza potrzeb i wymagań – wzór raportu z analizy potrzeb
4. Szacowanie wartości zamówienia wg nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych z uwzględnieniem opinii UZP i zasad kwalifikowalności wydatków
5. Planowanie zamówień publicznych od 01.01.2021r.
6. Jak prawidłowo agregować dostawy/usługi oraz roboty budowlane?

 

III blok tematyczny:

1. Zamówienia do 130 tys. PLN.
2. Jak prawidłowo przeprowadzić procedurę zamówienia do 130 tys. PLN?
3. Jakie przepisy będą miały zastosowanie do zamówień do 130 tys. PLN?

 

2 dzień szkoleniowy, Małgorzata Gołyńska-Minkiewicz i Agnieszka Szajkowska

I blok tematyczny:

1. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia – jak nie narazić się na korekty w zamówieniach współfinansowanych, jak zbadać zdolność ekonomiczną i finansową, warunki proporcjonalne do przedmiotu zamówienia
2. Wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
3. Korzystanie z zasobów innych wykonawców – kiedy i jak można zmienić podmiot trzeci? Podwykonawstwo a zasoby innych podmiotów
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego – oświadczenie członków konsorcjum i jego wpływ na realizację zamówienia, spełnianie warunków przez konsorcjum

II blok tematyczny: Zamówienia krajowe – trzy warianty - Agnieszka Szajkowska

1. Schemat czynności w trzech wersjach
2. Zastosowanie właściwych pozostałych przepisów
3. Pozostałe dozwolone tryby w procedurze krajowej

III blok tematyczny: Zamówienia objęte dyrektywą – tzw. unijne - Małgorzata Gołyńska-Minkiewicz

1. Specyfikacja warunków zamówienia ( SWZ) – co to jest i jak trzeba ją tworzyć?
2. Przebieg wyboru oferty w oparciu o przepisy nowej ustawy Pzp w przetargu nieograniczonym
3. Udostępnianie i przekazywanie SWZ
4. Wyjaśnienia do SWZ
5. Zmiany SWZ
6. Wadium i termin związania ofertą

IV blok tematyczny

Małgorzata Gołyńska-Minkiewicz
1. Forma, termin składania, otwarcie ofert – z uwzględnieniem elektronizacji i tajemnicy przedsiębiorstwa
2. Dokumenty i oświadczenia – etapy w ich składaniu i weryfikacji - dokumenty podmiotowe – praca na autorskiej tabeli w zakresie dokumentów

Agnieszka Szajkowska
3. Otwarcie ofert
4. Poprawianie błędów w ofercie
5. Badanie wykonawcy, ocena treści oferty
6. Kryteria oceny ofert
7. Odrzucenie oferty

 

3 dzień szkoleniowy, Małgorzata Gołyńska-Minkiewicz i Agnieszka Szajkowska

I blok tematyczny - Agnieszka Szajkowska:

1. Unieważnienie postępowania – kiedy i jak? - Agnieszka Szajkowska
2. Umowa w zamówieniach publicznych - Małgorzata Gołyńska-Minkiewicz

a. Zawarcie umowy- forma i ważność umowy
b. Zmiana umowy zmiany istotnie i nieistotne – jak uzasadniać zawarcie aneksu, przykłady klauzul adaptacyjnych
c. Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy
d. formułowanie klauzul dot. kar umownych
e. Klauzule abuzywne – czego nam w umowie nie wolno. Klauzule obowiązkowe

3. Ciekawe przypadki w stosowaniu przepisów ustawy PZP /
zakończenie szkolenia Małgorzata Gołyńska-Minkiewicz i Agnieszka Szajkowska

Gwarantujemy Państwu:

 • rzetelną wiedzę
 • odpowiednią liczbę godzin zajęć
 • możliwość zadawania pytań na bieżąco podczas zajęć
 • przyjazną atmosferę zajęć
 • bogate materiały szkoleniowe.

ORAZ WSPANIAŁY WYPOCZYNEK I NIEPOWTARZALNY KLIMAT POLSKICH JEZIOR.

Wśród Uczestników rozlosowane zostaną NAGRODY - 1 licencja ProPublico i 1 licencja PPWydatki:

Program ProPublico wraz z Platformą e-ProPublico, to kompleksowy i bezpieczny system informatyczny, który wspiera użytkownika w przygotowaniu i prowadzeniu zamówienia publicznego w formie elektronicznej zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, realizując postępowania prowadzone w trybach przewidzianych w ustawie, jak również zamówienia pozaustawowe do 130 000 zł.

Oprogramowanie zapewnia sprawne przygotowanie, prowadzenie i dokumentowanie zamówień od momentu wszczęcia postępowania, poprzez złożenie ofert, ich ocenę, kończąc na zawarciu umowy i ewidencjonowaniu przebiegu jej realizacji.

Absolutną nowością oraz czynnikiem wyróżniającym system ProPublico na rynku, jest jego integracja z rządową platformą e-Zamówienia oraz Dziennikiem Urzędowym Unii Europejskiej w zakresie automatycznej publikacji formularzy ogłoszeń z poziomu aplikacji.

ProPublico w sposób optymalny usprawnia pracę nad zamówieniami publicznymi zapewniając łatwą ewidencję danych, automatyczne tworzenie dokumentów oraz szybki dostęp do wszelkiego rodzaju danych statystycznych i zestawień raportowych. Aktualna cena brutto licencji to: 3 554,70 zł . 

Wartość nagrody: 3 554,70 zł brutto

Program przeznaczony do ewidencji i kontroli wydatków do 130 000 zł.

Program umożliwia klasyfikację wydatków po określonych grupach asortymentowych oraz kontrolę sumy wydatków w każdej z grup.

Narzędzie posiada moduł do tworzenia bazy wykonawców oraz pozwala w prosty sposób tworzyć raporty i zestawienia z określonego zakresu wydatków z możliwością eksportu danych do pliku CSV. 

Wartość nagrody: 455,00 zł brutto

Opinie uczestników

Co do samego szkolenia to oceniam je pozytywnie pod względem merytorycznym tj. znajomość tematu przez Pana Józefa Nowickiego oraz możliwość zadawania nieograniczonej liczby pytań, przed którymi prowadzący się nie wzbraniał. Takie podejście sprawiło, że uczestnicy aktywnie włączali się do dyskusji i przedstawiali swoje problemy związane z udzielaniem zamówień publicznych. Szkolenie, pod względem organizacyjnym – także oceniam pozytywnie.
Irena Kanbur
Kancelaria Prezydenta RP
Uczestniczyłam w szkoleniach Pana Nowickiego już parę razy i nigdy się nie zawiodłam. Duża wiedza, umiejętność jej przekazania oraz miła atmosfera na zajęciach oto główne zalety. Na pewno będę jeszcze nie raz korzystać z fachowości Pana Nowickiego. Uważam że jest jednym z lepszych szkoleniowców w tej dziedzinie.
Weronika Stachura
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Informacje organizacyjne

Termin: 25 lipiec 2023r. - 28 lipiec 2023r.
Miejsce: Mrągowo
Cena: 2 199,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera

 • Zakwaterowanie
 • Pełne wyżywienie
 • Ubezpieczenie NW
 • Materiały szkoleniowe
 • Konsultacje z Wykładowcą podczas szkolenia
 • Rejs statkiem
 • Biesiada przy ognisku
 • Opieka merytoryczna po szkoleniu
 • Imienny Certyfikat Uczestnictwa

Galeria ze szkolenia

Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Zamówienia publiczne od A do Z - Mazury

Dodatkowe informacje, cena zawiera:

 • zakwaterowanie (trzy doby) w pokojach dwuosobowych (za nocleg w pokoju jednoosobowym dopłata 280 zł),
 •  zakwaterowanie od wtorku 25 lipca 2023r. od  godz. 15.00, we wtorek  zapraszamy na kolację,
 • pełne wyżywienie ( śniadania, obiady, kolacje, poczęstunki podczas przerw kawowych)
 • bezprzewodowy dostęp do Internetu, opiekę organizacyjną koordynatora szkolenia, ubezpieczenie NW,
 • Imienny Certyfikat Uczestnictwa,
 • dodatkowe materiały.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl