Zamówienia publiczne po nowemu - edycja online

INNOWACYJNE SZKOLENIE !!!

Zamówienia publiczne po nowemu!
 Wiedza i praktyka z zamówień publicznych z elementami psychologii
Poznaj tajniki radzenia sobie ze stresem i presją czasu w pracy zamówieniowca.

Termin: 20 - 21 maja 2024
Miejsce: Online
Cena: PROMO: 499 zł netto od osoby za udział w dwudniowym szkoleniu przy zgłoszeniu do 15 maja
999,00 zł netto od osoby po 15 maja
Trener: Agnieszka Szajkowska, Agata Ośmiałowska - Brzostowska

Informacje o trenerach są poniżej.

więcej o Agnieszka Szajkowskawięcej o Agata Ośmiałowska - Brzostowska

Na szkoleniu dowiesz się:

UWAGA! To szkolenie jest INNE od wszystkich ofert dostępnych na rynku.

Skierowane dla praktyków Prawa Zamówień Publicznych, którzy pragną postawić na SKUTECZNOŚĆ. Łączy ze sobą praktyczną wiedzę oraz szereg umiejętności miękkich, dzięki którym bieżące trudności pojawiające się w środowisku pracy stają się wyzwaniami a nie przeszkodami.

Jeśli w żyjesz w ciągłym napięciu, w pogoni realizując kolejne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z pewnością zmagasz się ze stresem i presją. Presją czasu, presją utraty środków – bo zazwyczaj to czego nie ma, to co nie działa jest wynikiem przedłużającego się postępowania.

Biorąc pod uwagę specyfikę tego zawodu, gdzie oprócz umiejętności twardych nie mniej ważne są kompetencje miękkie tj. radzenie sobie ze stresem, efektywna komunikacja w zespole, czy postawa asertywna, stworzyliśmy ofertę szkoleniową szytą na miarę Państwa potrzeb.
Dzięki takiemu połączeniu skorzystają zarówno indywidualni odbiorcy szkolenia, ale także firmy, które zyskają pracowników potrafiących pracować w zespole, efektywnie komunikować się ze sobą a w efekcie utrzymujących wysoką motywację i jakość wykonywanej pracy.

 

 

Zapraszamy na innowacyjne szkolenie, na którym  poznasz:

 • techniki szacowania wartości zamówienia publicznego
 • obiektywne i zgodne z ustawą PZP zasady podziału zamówienia na części
 • najczęstsze nieprawidłowości w zakresie dokonywania opisu przedmiotu zamówienia
 • inne niż cena czy gwarancja efektywne kryteria oceny ofert

a także:

 • jak radzić sobie z presją i stresem w środowisku pracy,
 • jak efektywnie komunikować się w zespole,
 • jak dbać o własne granice i budować asertywną postawę.

 

Podczas szkolenia zdobędziesz wiedzę w zakresie prawidłowego szacowania wartości zamówienia oraz przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu od strony przedmiotu zamówienia.

Zamówienia publiczne w pigułce

Odkryj, dlaczego zdobyta wiedza z zamówień publicznych ułatwi Ci pracę. Zdobędziesz wiedzę w zakresie prawidłowego szacowania wartości zamówienia oraz przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu od strony przedmiotu zamówienia.

Praktyczny Zamawiający

Dowiesz się jak sprawnie i prawidłowo przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z naciskiem na jej merytoryczny zakres.

Uniknij błędów i ryzyka

Dogłębna wiedza na temat przepisów i procedur zamówień publicznych umożliwi Ci uniknięcie błędów i ryzyka związanego z nieprawidłowym stosowaniem przepisów ustawy Pzp.

Wiedza, Która Przynosi Profity

Nasze szkolenie skupia się nie tylko na teoretycznej wiedzy, ale również na praktycznych aspektach, które bezpośrednio wpłyną na pracę w dziale zamówień publicznych. Dowiedz się również jak radzić sobie ze stresem, naciskami, czy presją czasu.

Pokonaj Strach i Zbuduj Asertywność

Strach może paraliżować, a brak asertywności może utrudnić pracę. Na szkoleniu dowiesz się jak pokonać strach i skutecznie budować postawę asertywną, co przełoży się na pewność siebie i sukces zawodowy.

Mistrzostwo Psychologii Zamawiającego

Zarządzanie emocjami w zamówieniach publicznych jest bardzo ważne. Na szkoleniu omówimy jak wzmocnić odporność psychiczną, jak efektywnie komunikować się w zespole, jak zadbać o własne granice.

Ćwiczenia, Które Zmieniają Życie

Otrzymasz konkretną wiedzę dotyczącą neutralizowania efektów stresu. Poznasz narzędzia, które pomagają w życiu prywatnych i zawodowym. Poznasz skuteczne techniki zarządzania sobą w trudnych sytuacjach.

Program:

1 dzień szkoleniowy

1 blok tematyczny: SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

 • Ustalenie wartości szacunkowej dla usług/dostaw/robót budowlanych – wraz z odpowiednią agregacją
 • Zamówienia udzielane w częściach /brak podziału zamówienia/konsekwencje
 • Zamówienie nieplanowane
 • Zamówienia realizowane w ramach projektów wieloletnich
 • Nieprawidłowości dotyczące szacowania wartości Zamówienia
 • Techniki ustalania wartości zamówienia

2 blok tematyczny: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 • Podstawa prawna sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia dla usług/dostaw/robót budowlanych
 • Równoważność rozwiązań
 • Używanie norm i innych odniesień
 • Niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia
 • Pośrednie i bezpośrednie naruszenie zasady zachowania uczciwej konkurencji poprzez dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia
 • Nieprawidłowości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia
 • Zamówienia wielorodzajowe

3 blok tematyczny: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU oraz KRYTERIA OCENY OFERT

 • Przedmiotowe środki dowodowe
 • Podmiotowe środki dowodowe - Warunki udziału w postępowaniu
 • Zasada proporcjonalności / nadmierne dokumenty
 • Uzupełnianie i wyjaśnianie dokumentów
 • Kryteria oceny ofert – teoria i praktyka
 • Cena jako jedyne kryterium oceny ofert
 • Kryteria oceny – przykłady i analiza
 • Nieprawidłowości w zakresie formułowania kryteriów oceny ofert

4 blok tematyczny: JA W ZESPOLE

 • Wyzwania w mojej pracy
 • Kręgi wpływu Coveya
 • Fazy rozwoju pracownika wg. Balncharda
 • Fazy rozwoju zespołu: Model Tuckmana
 • Efektywna komunikacja

2 dzień szkoleniowy

1 blok tematyczny:

 • Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz Opis Potrzeb i Wymagań – jakie elementy muszą zawierać te dokumenty?
 • Podmiotowe środki dowodowe oraz przedmiotowe środki dowodowe – czym są, w jaki sposób powinny być podpisane i przekazane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

2 blok tematyczny:

 • Tryb podstawowy – analiza wariantów trybu podstawowego wraz z przykładami ich zastosowania w praktyce.
 • Tryb podstawowy w 3 wariantach – krok po kroku + LISTY KONTROLNE ORAZ SCHEMATY
 • Badanie i ocena ofert: Przesłanki odrzucenia oferty i wykluczenie wykonawcy z postępowania
 • Omówienie przesłanek unieważnienia postępowania
 • Niezbędne Ogłoszenia w trybie podstawowym

3 blok tematyczny: SKUTECZNOŚĆ WOBEC ZMIANY

 • Postawa asertywna
 • OdWażne rozmowy
 • Zarządzanie zmianą

Warsztaty poprowadzą:

Agnieszka Szajkowska

Trener, Prawnik

Prawnik specjalizujący się w zamówieniach publicznych od ponad 17 lat.

Wieloletni pracownik administracji samorządowej oraz rządowej. Posiada praktyczną wiedzę oraz doświadczenie m.in. w: wprowadzaniu procesów zakupowych, planowaniu zamówień publicznych czy przygotowywaniu dokumentacji przetargowych. Uczestniczyła w dużych projektach infrastrukturalnych i kilkuset postępowaniach, w większości o wartościach powyżej tzw. progów unijnych.

Autorka wielu publikacji nt. interpretacji przepisów prawa zamówień publicznych oraz szkoleń z zakresu stosowania tej gałęzi prawa.

Audytuje, kontroluje oraz doradza przy udzielaniu zamówień na zlecenie różnych jednostek zamawiających.

Doradza Wykonawcom na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Agata Ośmiałowska – Brzostowska

Jest psycholożką, socjolożką i trenerką biznesu. Przez 15 lat była związana ze środowiskiem biznesowym. Dzięki zdobytym doświadczeniom, prowadzi sesje coachingowe z zakresu zarządzania i budowania zespołów. Doświadczenie psychologiczne zdobywała w trójmiejskiej służbie zdrowia, uczestnicząc w różnych projektach publicznych oraz prowadząc własną praktykę, która zaowocowała autorskimi warsztatami rozwojowymi (zrozumieć chorobę, koło życia, uwolnij emocje, ABC relacji, trudne rozmowy). W praktyce szkoleniowej integruje różne podejścia naukowe z praktycznymi koncepcjami. Stawia na przejrzystość i konkret, bo to w połączeniu z praktyką daje realne możliwości zmiany. Indywidualnie pracuje w oparciu o wydobywanie zasobów, wzmocnienie zdrowych/wspierających wzorców oraz modyfikację niezdrowych/niewspierających. Stawia na szybką i skuteczną pomoc, dlatego też korzysta z narzędzi, które oferuje CBT: racjonalna terapia zachowania, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, czy terapia simontonowska.

Opinie uczestników

Pragnę poinformować, że przeprowadzone szkolenie "Zamówienia publiczne dla początkujących" przez Panią Agnieszkę Szajkowską było w pełni profesjonalne i przekazane w bardzo przystępny sposób. Moje oczekiwania zostały spełnione Przygotowanie merytoryczne na wysokim poziomie i przekazane w sposób profesjonalny i bardzo przystępny. Szkolenie od strony organizacyjnej, tj. komunikacja z organizatorem szkolenia, przeprowadzenie szkolenia online (bez zakłóceń) również oceniam pozytywnie i na wysokim poziomie komunikacyjnym. Nadesłane materiały szkoleniowe oceniam bardzo wysoko.
Alicja Żmuda
Kurs był bardzo pomocny, zwłaszcza dla osób stawiających pierwsze kroki obszarze zamówień publicznych. Wszelkie zagadnienia zostały objaśnione od podstaw, w przystępny i zrozumiały sposób. Dużą zaletą było przygotowanie merytoryczne i wiedza Pani Agnieszki Szajkowskiej prowadzącej szkolenie oraz możliwość zadawania pytań zarówno podczas szkoleń, jak i w ramach opieki merytorycznej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Szkolenia na platformie odbywały się sprawnie i bez zakłóceń. Otrzymane materiały w postaci nagrań i prezentacji stanowią atrakcyjną pomoc w ugruntowaniu zdobytej wiedzy oraz poszukiwaniu konkretnych informacji.
Agnieszka Mirek
Podinspektor ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków pozabudżetowych

Informacje organizacyjne

Termin: 20 maj 2024r. - 21 maj 2024r.
Miejsce: Online
Cena: 499,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera:

 • dostęp "na żywo" do szkolenia on-line,
 • otrzymasz po szkoleniu nagranie wideo ze szkolenia - dzięki czemu można ponownie przeanalizować cały przebieg szkolenia,
 • w ramach szkolenia sesja pytań i odpowiedzi - będzie możliwość przedyskutowania swoich wątpliwości z ekspertkami - prawniczką Panią Agnieszką Szajkowską oraz psycholożką Agatą Ośmiałowską, które odpowiedzą na wszystkie pytania w trakcie warsztatów,
 • materiały szkoleniowe:
  - prezentacje
  - listy kontrolne oraz
  - schematy ćwiczenia do pracy własnej utrwalające nabycie kompetencji miękkich,
 • imienny certyfikat uczestnictwa.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl