EKSPERT sp. z o. o. ul. Jastrzębia 10, 77-100 Udorpie
tel./fax (059) 822 34 56

Temat szkolenia: Jak po nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych przeprowadzać postępowania o udzielanie Zamówień Publicznych oraz sporządzać SIWZ
Data szkolenia: 10-11.08.2016
Miejsce szkolenia: Gdynia
Zgłoszenie do: 09.08.2016 699 PLN
Zgłoszenia od: 10.08.2016 799 PLN

Podane ceny są cenami netto

Posiadam kod rabatowy:

Potwierdzenie zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora formularza zgłoszenia i dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia i nie wcześniej niż 3 dni przed szkoleniem.

Jeśli po wysłaniu formularza w ciągu 24 godz. nie otrzymali Państwo potwierdzenia, prosimy o kontakt telefoniczny 59 822 34 56.

Instytucje publiczne mogą dokonać płatności po szkoleniu na podstawie wystawionej faktury, prosimy o kontakt z biurem tel. 59 822 34 56.

Dla opłacających kurs ze środków publicznych - kwota za udział nie zawiera VAT- prosimy wówczas o przesłanie oświadczenia o zwolnieniu z VAT.

Uczestnicy:

Link do szkolenia będzie przesyłany na wskazany e-mail i jest przypisany tylko i wyłącznie do zgłoszonego Uczestnika. Uczestnik nie ma prawa przekazywać go innym osobom.

Dane do faktury