Kwestionariusz oceny warunków udziału w postępowaniu - w oparciu o aktualną i nową ustawę Pzp.

Termin: 16 września 2020r.
Miejsce: Online
Cena: 399,00 zł netto od osoby
Trener: Małgorzata Niemiec

• Doświadczenie trenerskie od 2003 r. – tylko w ostatnich latach kilka tys. godzin szkoleniowych potwierdzonych referencjami;
• Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem państwowym od 2004 r., zaświadczenie Ministra Finansów Nr 718/2004;
• Audytor - wpisana na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych (KLPAiKW);
• Orzekała w sprawie odwołań - arbiter i obserwator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 – 2007.

więcej o Małgorzata Niemiec

Małgorzata Niemiec - o sobie i o szkoleniu

Film wideo ze szkolenia

NOWE narzędzie dla Zamawiających i Wykonawców i Kontrolujących - zobacz

Film wideo ze szkolenia

Opis szkolenia:

Będziemy rozmawiać o podmiotowych warunkach udziału (to zawsze ważny temat w realizacji postępowania) w oparciu o aktualną i nową ustawę z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, ale inaczej,

bo budując Kwestionariusz oceny poprawności weryfikacji warunków udziału w postępowaniu - przy pomocy audytora.

Czemu ma służyć to narzędzie?

 • Zamawiającym  - do samokontroli poprawności czynności i dokumentacji związanej z podmiotowymi warunkami udziału w postępowaniu - w oparciu o aktualną i nową ustawę;
 • Wykonawcom
 • do weryfikacji czynności Zamawiających w kontekście ochrony swoich interesów
 • do ew. obrony swojego udziału w postępowaniu teraz i po wejściu w życie nowej ustawy
 • Audytorom i kontrolującym - do wykorzystania jako gotowe narzędzie pracy do oceny poprawności realizacji czynności i dokumentacji związanych z kwestią warunków udziału w postępowaniu

Wszystkim poprzez nową metodę nauczania zaprezentowaną na szkoleniu ułatwi przyswajanie nowej ustawy Pzp.

Adresatami szkolenia są:

 • pracownicy wydziałów/referatów zamówień publicznych w JSFP oraz innych jednostkach zobligowanych do stosowania Prawa zamówień publicznych
 • osoby zarządzające systemem udzielania zamówień publicznych
 • osoby zajmujące się kontrolą i audytem zamówień publicznych
 • wszystkie osoby, które chcą zdobyć wiedzę na temat zamówień publicznych

Materiały szkoleniowe:

Uczestnicy otrzymają:

 • przydatny materiał szkoleniowy ułatwiający analizę nowej ustawy - zestawienie wybranych przepisów związanych z przygotowaniem postępowania - wyciąg z aktualnej ustawy Pzp. – w zestawieniu z odpowiednim wyciągiem z nowej ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
 • prezentację multimedialną obejmującą program szkolenia w postaci elektronicznej w formacie PDF
 • po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają szczegółowy kwestionariusz oceny weryfikacji warunków udziału z praktycznymi uwagami audytora jak stosować nowe Prawo Zamówień publicznych.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Kwestionariusz oceny organizacji i zasad formułowania, weryfikacji podmiotowych warunków udziału w postępowaniu – w oparciu o aktualną i nową ustawę Pzp.

• Ocena metodologii określania warunków udziału postępowaniu – jakich błędów unikać, rekomendacje

• Ocena doboru dokumentów i oświadczeń podmiotowych potwierdzających fakt spełnienia warunków tzw. pozytywnych - jakich błędów unikać/rekomendacje

• Ocena doboru dokumentów i oświadczeń podmiotowych potwierdzających fakt niewykluczenia w kontekście warunków tzw. negatywnych - jakich błędów unikać/rekomendacje

2. Kwestionariusz oceny - warunki podmiotowe - dokumenty i oświadczenia, w tym JEDZ w postępowaniu o wartości tzw. unijnej

Warunki podmiotowe i dokumenty w postępowaniu o wartości tzw. unijnej

• Zasady i terminy przedkładania dokumentów - aktualna i nowa ustawa

• Zasady uzupełnienia dokumentów - aktualna i nowa ustawa

• Podsumowania syntetyczne zmian - aktualna i nowa ustawa

 

Jakich błędów unikać ww. zakresie/rekomendacje

3. Kwestionariusz oceny - warunki podmiotowe, dokumenty i oświadczenia w postępowaniu o wartości tzw. krajowej

• Warunki podmiotowe i dokumenty w postępowaniu o wartości tzw. krajowej

• Zasady i terminy przedkładania dokumentów – aktualna i nowa ustawa

• Zasady uzupełnienia dokumentów i oświadczeń – aktualna i nowa ustawa

• Podsumowania syntetyczne zmian – aktualna i nowa ustawa

 

Jakich błędów unikać ww. zakresie/rekomendacje

4. Kwestionariusz oceny - dokumenty i oświadczenia Wykonawców zagranicznych

5. Kwestionariusz oceny - formy dokumentów i oświadczeń

6. Różnice w poszczególnych trybach w kontekście dokumentów i oświadczeń – podsumowanie.

7. Orzecznictwo i rażąco niska cena – omówienia ciekawych wyroków z edukacyjnymi wnioskami dla Zamawiających i Wykonawców w zakresie tematu szkolenia.

Informacje organizacyjne

Termin: 16 wrzesień 2020r.
Miejsce: Online
Cena: 399,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera:

 • dostęp do szkolenia on-line
 • materiały szkoleniowe
 • możliwość zadawanie pytań na czacie
 • imienny certyfikat uczestnictwa

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl