Zamówienia na roboty budowlane w obowiązującej i nowej ustawie Prawo zamówień publicznych

Termin: 21 września 2020r.
Miejsce: Online
Cena: 299,00 zł netto od osoby
Trener: Józef Edmund Nowicki

właściciel i ekspert wiodący w kancelarii specjalizującej się w doradztwie prawnym z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Autor komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych i ponad 500 publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych …

więcej o Józef Edmund Nowicki

Celem szkolenia jest:

 • przygotowanie zamawiających do udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane w w 2020 r. i 2021 r.
 • przedstawienie różnic z przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowania na roboty budowlane na podstawie obowiązującej i nowej ustawy Prawo zamówień publicznych
 • omówienie dokumentacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane
 • uniknięcie błędów przy udzielaniu zamówień publicznych na roboty budowlane oraz rozwiązywanie realnych problemów występujących w praktyce udzielania takich zamówień.

Na tym szkoleniu dowiesz się:

 • jak opisać przedmiot zamówienia na roboty budowlane
 • jakie kryteria oceny ofert należy zastosować
 • jak poprawiać omyłki w kosztorysach ofertowych
 • jaką formę wynagrodzenia za roboty budowlane wybrać: kosztorysową, czy ryczałtową
 • jakie zapisy powinny być w umowie o roboty budowlane w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego
 • jak sporządzić tzw. „protokół konieczności”
 • jak należy odbierać roboty budowlane
 • kiedy zamawiający może dokonać odbioru jednostronnego
 • jak prawidłowo dokonywać zmian w zawartej umowie o roboty budowlane.

Adresaci szkolenia:

 • Kierownicy zamawiających,
 • pracownicy zamawiających odpowiedzialni za sporządzanie planów postępowań,
 • członkowie komisji przetargowych,
 • pracownicy działów inwestycji odpowiedzialni za szacowanie wartości zamówień,
 • osoby wykonujące kontrole zamówień publicznych.

Atuty szkolenia to:

 • wykładowca - jeden z najbardziej znanych ekspertów i wykładowców zamówień publicznych w Polsce, 
 • specjalizuje się w zamówieniach na roboty budowlane
 • merytoryczne wsparcie po zakończonym szkoleniu
 • unikatowe i profesjonalnie opracowane materiały szkoleniowe.

Uczestnicy szkolenia otrzymają:

 • obowiązującą i nową ustawę - Prawo zamówień publicznych w postaci elektronicznej (przed szkoleniem),
 • pełną prezentację ze szkolenia w postaci elektronicznej (przed szkoleniem),
 • e-booki (po szkoleniu):
  • „Zamówienia publiczne na roboty budowlane w obowiązującej i nowej ustawie - Prawo zamówień publicznych, Analiza porównawcza”,
  • „Uzupełnianie, poprawiane i wyjaśnianie oświadczeń i dokumentów składanych w postępowaniu. Analiza porównawcza procedur obowiązującej i nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych”
  • „Odbiory robót budowlanych”
 • gotowe przykłady (po szkoleniu):
  • analizy potrzeb i wymagań,
  • raportu z realizacji umowy.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Pojęcie robót budowlanych w prawie zamówień publicznych oraz prawie budowlanym.

2. Uczestnicy procesu budowlanego oraz ich prawa i obowiązki.

3. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane.

4. Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych.
• dokumentacja projektowa
• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

5. Znaki towarowe w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

6. Ustalanie wartości zamówienia na roboty budowlane.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane na wybranych przykładach.

8. Wykaz wykonanych robót budowlanych.

9. Wykaz osób skierowanych do realizacji robót budowlanych.

10. Wykaz osób skierowanych do kierowania robotami budowlanymi.

11. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca.

12. Opis warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

13. Kryteria oceny ofert w zamówieniach na roboty budowlane.

14. Badanie i ocena ofert w sytuacji wynagrodzenia ryczałtowego i kosztorysowego.

15. Poprawianie innych omyłek w złożonych ofertach.

16. Zamówienia uzupełniające i dodatkowe na roboty budowlane.

17. Specyfika umowy o roboty budowlane.

18. Określenie terminu rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych.

19. Kiedy podmiot trzeci nie musi być podwykonawcą robót.

20. Jak wprowadzać podwykonawcę na etapie realizacji umowy o roboty budowlane.

21. Umowy z podwykonawcami.

22. Wynagrodzenie ryczałtowe.

23. Wynagrodzenie kosztorysowe.

24. Zasady dokonywania odbiorów częściowych i odbioru końcowego.

25. Warianty określania kar umownych.

26. Jak formułować zmiany zawartej umowy o roboty budowlane.

27. Obligatoryjne postanowienia w umowie o roboty budowlane.

28. Zakazane postanowienia w umowie o roboty budowlane.

29. Jak formułować zmiany w umowie o roboty budowlane na podstawie na podstawie art. 144 ustawy Pzp.

30. Zasady dokonywania zmian w umowie w przypadku zmiany cen materiałów i kosztów związanych z realizacją robót.

31. Jak sporządzać tzw. „protokoły konieczności”.

Opinie uczestników

Co do samego szkolenia to oceniam je pozytywnie pod względem merytorycznym tj. znajomość tematu przez Pana Józefa Nowickiego oraz możliwość zadawania nieograniczonej liczby pytań, przed którymi prowadzący się nie wzbraniał. Takie podejście sprawiło, że uczestnicy aktywnie włączali się do dyskusji i przedstawiali swoje problemy związane z udzielaniem zamówień publicznych. Szkolenie, pod względem organizacyjnym – także oceniam pozytywnie.
Irena Kanbur
Kancelaria Prezydenta RP
Uczestniczyłam w szkoleniach Pana Nowickiego już parę razy i nigdy się nie zawiodłam. Duża wiedza, umiejętność jej przekazania oraz miła atmosfera na zajęciach oto główne zalety. Na pewno będę jeszcze nie raz korzystać z fachowości Pana Nowickiego. Uważam że jest jednym z lepszych szkoleniowców w tej dziedzinie.
Weronika Stachura
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Informacje organizacyjne

Termin: 21 wrzesień 2020r.
Miejsce: Online
Cena: 299,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera:

 • dostęp do szkolenia on-line
 • materiały szkoleniowe
 • możliwość zadawanie pytań na czacie
 • imienny certyfikat uczestnictwa

Galeria ze szkolenia

Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Zamówienia na roboty budowlane w obowiązującej i nowej ustawie Prawo zamówień publicznych

Chcesz wiedzieć więcej na temat Prawa Zamówień Publicznych

Czytaj portal wPrzetargach.pl - komentarze, dokumenty, pytania, opinie prawne - kliknij >>>>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl